Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Maďarský umělecký film ze současného života (před událostmi z podzimu 1956), zabývající se závažným problémem vzrůstající zločinnosti dětí a mládeže. Film odhaluje na historii několika mladistvých členů lupičské tlupy příčiny tohoto nezdravého zjevu. Jsou jimi jednak tragické pozůstatky minulé války, která připravila mnohé děti o jednoho nebo oba rodiče, jindy rozhárané rodinné poměry, nebo také zatrpklost rodičů proti stávajícímu zřízení, které jim způsobilo ať již smyšlené nebo skutečné příkoří. Jednou z nejbolestnějších příčin zločinnosti mladých je nedostatek času rodičů pro výchovu dětí. Otřesná jsou dvě přiznání mladých provinilců, dospívající dívky Erzsi a malého chlapce Marciho, kteří se dostali na dráhu zločinu proti své vůli, jejichž kajícnost však dává ty nejlepší předpoklady k jejich napravení. Erzsi pomůže na této cestě první milostný cit a Marcimu za války ztracený a nyní znovu nalezený otec. (FILMOVÝ PŘEHLED 27 / 1957) (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (2)

Reklama

Reklama