Reklama

Reklama

Oběti Vikingů

(TV film)
  • Rakousko Universum History: In den Fängen der Wikinger - Menschenraub und Sklaverei (více)
Dokumentární / Historický / Drama
Rakousko / Německo / Švédsko / Česko / Irsko, 2020, 52 min (Alternativní 44 min)

Obsahy(1)

Proč si Vikingové ze svých výprav přiváželi vedle kořisti také lidi? Výpravné koprodukční dokudrama vypráví o dramatických osudech těch, kteří Vikingům padli do rukou... Vikingové jsou dodnes obdivováni pro svou odvahu, projevovanou během plaveb do neznáma i v boji, a není pochyb o tom, že po zásluze. Méně známou skutečností je, že tuto svou udatnost často propůjčovali méně obdivuhodným účelům. Zatímco se Vikingové samotní věnovali loupeživým nájezdům na britské ostrovy i pevninskou Evropu, již dobytá území obhospodařovali otroci, tvořící podle odhadů až čtvrtinu vikinské společnosti. S rostoucím úspěchem dobyvačného úsilí pak strmě rostl i význam obchodu s otroky. A právě tento aspekt života Vikingů – a nedobrovolně i mnoha Evropanů – zkoumá koprodukční film s názvem Oběti Vikingů režiséra Gernota Lerchera. Jakou úlohu sehrávalo otrokářství a jak bylo napříč kontinentem organizováno? A jaký dopad mělo na celou tehdejší Evropu a na obyvatele dnešních Čech? Je známo, že s narůstající christianizací saských oblastí se hlavní regiony, ze kterých otroci pocházeli, přesunuly dále na východ, jelikož křesťané nesměli přibližně od dob Karla Velikého jiné křesťany zotročovat. Z tohoto důvodu se do hledáčku stále častěji dostávaly slovanské kmeny. Od dob Jindřicha I. až do 12. století se tak mezi polabskými Slovany konaly hony na otroky, kteří představovali cenné zboží. Praha patřila k největším evropským překladištím otroků a největším trhům s lidmi, kde se napříč rozvětvenou sítí kupců obchodovalo s otroky z celé Evropy a Afriky – ti byli zotročováni kromě jiných také Vikingy. Film tak má ambici skrze opomíjený aspekt vikinského života nabídnout i širší obraz tehdejší Evropy. Koneckonců, pohyb lidí napříč kontinentem v rámci otrokářství lze pomocí moderních technologií vysledovat i v dnešní Evropě. Výpravný snímek na jedné straně čerpá z výpovědí předních evropských historiků a odborníků, kteří diváka zasvětí i do nejmodernějších výzkumných technologií, na druhé straně zaujme i skrze inscenované dramatické a akční pasáže vyprávějící o životních osudech do otroctví uneseného Findana. I tato příběhová část má svůj reálný základ – před smrtí mnich Findan sepsal svůj životní příběh: od zavlečení do otroctví a nucenou účast ve vikinských bitvách až po svůj útěk a pouť Evropou 9. století až do Švýcarska. (Česká televize)

(více)

Recenze (3)

Moiseiwitsch 

všechny recenze uživatele

Velice kvalitní, místy hraný dokument, který je postavený jak na literárních, tak na archeologických pramenech. Nejmodernější metody DNA, letecká archeologie, sondy do půdy apod. jsou rovněž zastoupeny. Hodně se mluví o otroctví v tehdejší společnosti. Odborníci na dané téma pocházejí z různých částí Evropy. Koho zajímají Vikingové tak rozhodně zde nešlápne vedle... ()

lubospoti 

všechny recenze uživatele

Nevím proč poslední dobou autoři propadli myšlence, že jedině hraný dokument je zajímavý a přitažlivý. Na mě prostě působí hrané scény rušivě. ()

Reklama

Marze 

všechny recenze uživatele

Drobné reálie ze života Vikingů různě po Evropě. Škoda , že nebylo věnováno více času jak se Vikingové pokusili kolonizovat půdu na neúrodném Islandu a rozmnožit se zde. ()

Galerie (21)

Reklama

Reklama