Reklama

Reklama

Můj přítel Kolka

  • Sovětský svaz Drug moj, Kolka! (více)
? %

Obsahy(1)

Kolka Snegirev se ve škole nudí. Ostatní kluci taky. Práce v pionýrské organizaci se utápí v monotónní rutině. Vedoucím je Lydia Michajlovna a zdá se, že je vše, jak má být. Ale za vypracovanými plány se skrývá formalismus, lhostejnost a nuda. Sama vedoucí je prací unavena, děti nemá ráda. Kolem ní se pohybují jen kariéristé a ctižádostiví lidé, budoucí komsomolci. Továrna na výrobu aut posílá do této školy svého člověka - šoféra, který je inteligentní a čestný. Jemu je ihned jasné, proč Snegirev a ostatní studenti založili tajný spolek, jehož cílem je pomoci slabým a zraněným a mstít se kariéristům. Když se o tomto spolku dozví vedoucí, začíná vyšetřování... (tuntavala)

(více)

Reklama

Reklama