foto

Markéta Krausová

  • nar. 20.4.1895
    Praha, Čechy, Rakousko-Uhersko
  • zem. 2.7.1942 (47 let)
    koncentrační tábor Majdanek, Polsko

Biografie

Narodila se v Praze 15. dubna 1895, jako Margarete Brennerová do židovské rodiny soukromníka a ředitele firmy Thecoboi Roberta Brennera a Matyldy rozené Oppenheimerové. Rodina žila v Praze na Smíchově v Královské ulici. Měla ještě dva starší bratry Rudolfa a Oskara a o tři roky mladší sestru Hildu.

Od roku 1913 žila s rodiči v Bratislavě, zde se zřejmě seznámila s o několik let starším Oskarem Krausem, za kterého se zde v roce 1919 provdala. Manželství však trvalo jen pár let a v roce 1926 se rozvedli. Ještě před rozvodem se jim v roce 1922 narodila v Mnichově, kam manželé přesídlili, dcera Felicitas.

Během manželství, ale také po rozvodu, se Markéta Krausová plně věnovala své umělecké kariéře. Působila jako sólistka opery v Mnichově a také ve Vídni. V roce 1932 definitivně přesídlila do Prahy a i zde účinkovala jak v divadle, tak i ve filmu. Hrála např. v Divadle Vlasty Buriana, kde se objevila ve hře Mušketýři z katakomb v roli Nasti Borověvovy.

V letech 1934 až 1935 natočila také pět filmů, jednalo se především o nenáročné a divácky vděčné tituly. Objevovala se většinou v mondénních rolích či v postavách starších, ale stále atraktivních matek: Žena, která ví co chce, Tatranská romance, V cizím revíru (vše 1934) a Král ulice a První políbení (oba 1935).

Po přesídlení z Rakouska do Prahy měla dlouhodobé problémy s udělením československého státního občanství, zřejmě kvůli dlouholetému pobytu v zahraničí. Nějaký čas žila také v Berlíně, kde byla pravděpodobně také zaměstnaná u divadla. Československé občanství získala až v roce 1938, za účelem vycestování do zahraničí, kde měla možnost získat lukrativní pracovní smlouvu. Z Československa se jí však již vycestovat nepodařilo.

Pro svůj židovský původ musela v této době přestat účinkovat jak v divadle, tak i ve filmu a její jméno se tím pádem postupně vytratilo z povědomí širší veřejnosti. Jméno Markéty Krausové se však ještě během druhé světové války objevilo dvakrát v tisku, nesouviselo to však s filmováním či s jejím úspěchem na jevišti, byla to informace daleko smutnější: o úmrtí její matky a později také otce. Matka Matylda Brennerová zemřela 26. srpna 1940 a otec Robert Brenner 2. června 1941. Pohřbeni byli na židovském hřbitově na Smíchově. Byli tak ušetřeni transportu a nedůstojných podmínek, ve kterých by jistě zemřeli.

Markétě Krausové se pravděpodobně podařilo před válkou emigrovat, její další osudy nejsou bohužel známy. Z její rodiny přežili útrapy koncentračních táborů pouze starší bratr Rudolf a sestra Hilda.

petr.trep

Herecká filmografie