Reklama

Reklama

František V. Kučera

František V. Kučera

nar. 30.04.1879
Praha, Čechy, Rakousko-Uhersko

zem. 28.03.1958 (78 let)
Mladá Boleslav, Československo

Biografie

Jeho děd, sládek František Kučera (1807-1862) byl majitelem pivovaru U Raismanů, Haštalská č. p. 791, kde kolem roku 1865 vznikl vlastenecký staročeský salón, kde se scházeli mj.Bedřich Smetana, Jan Neruda, Jan Ludevít Lukes, Otýlie Sklenářová-Malá aj. ke kulturním pořadům (viz M. B. Šárecká: Salony, edice Duch a svět sv. 52, Topič, Praha b. d., s. 77).

František V. Kučera studoval na akademickém gymnáziu v Praze, obchodní škole a účtovědu na právnické fakultě UK jako mimořádný posluchač. Pracoval pak v obchodní sféře. Byl iniciátorem založení Městského divadla na Kladně (1915), kde zastupoval intendanta a hostovali u něj přední čeští herci (mj. Eduard Vojan, s nímž je též zachycen na filmovém dokumentu bratří Deglů: HERECKÉ SLAVNOSTI 1918 NA ŽOFÍNĚ) a pěvci. Ochotnicky hrál a režíroval úspěšně, mj. s A. Nedošínskou.

Byl průkopníkem československého filmu a prvním místopředsedou Organizace filmového herectva. Vytvořil námět a scénář skautského filmu BUĎ PŘIPRAVEN! (1923), podílel se na jeho režii a hrál v něm majitele panství. Hráli zde i další členové jeho rodiny. Film, který experimentoval s barevným tónováním, předváděl též v Paříži a Stockholmu a obdržel za něj čestnou skautskou svastiku.

Roku 1935 byl jednatelem výboru pro veřejná vystoupení a režíroval velké slavnosti po příjezdu papežského legáta, kardinála Verdiera z Paříže na Strahovském stadionu a Václavském náměstí (v NFA se dochoval filmový dokument a celostátnímu katolickému sjezdu byla věnována též publikace Congressus Catholicus Pragensis, Obrazový památník, Praha 1935).

V období němého filmu vytvořil roku 1924 titulní roli v čs. filmu LEŠETÍNSKÝ KOVÁŘ (podle básně Svatopluka Čecha, režie: Ferry Seidl) a rovněž titulní roli v německém filmu ATTILA, pojatém jako pozdně-romantické divadlo.

Menší role vytvořil v letech 1932-1944 v řadě českých filmů (viz Bartošková-Frída-Kolár: Československý zvukový film 1930-1945, II. Filmoví pracovníci, ČSFÚ 1965, s. 141-142).

PhDr. Jaromír Kazda, divadelní historik

Herec

Scenárista

Filmy
1923

Buď připraven!

Ovládací panel

Reklama

Reklama