foto

Molière

  • nar. 15.1.1622
    Paříž, Francie
  • zem. 17.2.1673 (51 let)
    Paříž, Francie

Biografie

- „Pane, vy zde jíte, vy zde spíte !"
- „A píši sire, hlavně píši !"

Jean-Baptiste Poquelin, francouzský herec, dramatik a ředitel divadla. Datum narození není jasné. Víme, že byl pokřtěn 15. ledna. V době jeho narození byla důležitá svátost křtu. Toto datum zapisovali kněží do seznamů křtěnců, zpovědních seznamů a toto datum věřící slavili. Datum narození byl nepodstatný údaj. Narodil se do rodiny bohatého pařížského obchodníka. V deseti letech mu během porodu zemřela matka. Velmi dobře si rozuměl s dědečkem, který brával malého Jeana na jarmareční divadlo. Moliére zde objevil svět, který jej fascinoval. Začal navštěvovat jezuitskou Collège de Clermont (dnešní lyceum Louis-le-Grand). V 16 letech zahájil studia práv v Orléansu. Po studiích složil úřednickou přísahu a usadil se v Paříži jako advokát. Navštěvoval přednášky přírodovědce a filosofa Pierra Gassendiniho. V tomto období přeložil do francoužtiny DE RERUM NATURA římského filosofa Tituse Lukrécia (lat. Titus Lucretius Carus) a zde se začíná rýsovat počátek jeho problematického vztahu k církvi.

V roce 1641, nebo 1642, poznává hereckou rodinu Béjartových. V létě 1643 předává úřad mladšímu bratrovi, nechává si vyplatit matčin podíl a společně s Béjartovými a pěti dalšími herci zakládá 30. července 1643 divadelní společnost L'Illustre Théâtre. Od června 1644 začal používat umělecké jméno Moliére. Po dvou letech společnost krachuje a Moliére se ocitá ve vězení pro dlužníky. L'Illustre Théâtre se připojuje ke společnosti Charlese du Fresneho, která má finanční podporu knížete d'Épernona (Bernard de Nogaret de La Valette d'Épernon, 1592 - 1661, jeden čas u něj pracoval jako tajemník Jean-Louis Guez de Balzac) a hraje v jižní a západní Francii. Repertoár se skládal s komedií a tragikomedií tehdy současných autorů, často ve stylu Commedia dell'arte, která je v tomto období na vrcholu popularity. Roku 1653 je poznán svým přítelem ze studií - princem de Conti (Armand de Bourbon, prince de Conti, 1629 - 1666) a získává doporučující dopis. Roku 1655 napsal Moliére hru POTŘEŠTĚNEC. Je to počátek jeho nejplodnějšího autorského období. Do své smrti, roku 1673, uvede dalších 31 her. Zlomem byl rok 1658. Po 13 letech vandrování přijela herecká společnost do Rouen. Zde se Moliére setkal s dramatikem Pierrem Corneillem (1606 - 1684). Tito dva pánové plus Jean Racine (1639 - 1699) jsou řazeni k nejvýznamnějším divadelním autorům francouzké klasiky (zhruba 1660 až 1715).

Druhé setkání proběhlo s Filipem I. Orléanským. Šlo o to, že francouzská šlechta vlastnila v té době kamenná divadla. Zdrojem, odkud byl doplňován (obmněnován) herecký sbor, byly kočovné společnosti. Moliérovi bylo nabídnuto odehrát představení v Louvru, před dvorem Ludvíka XIV. Poctu přijal, rozhodl se pro Corneilliovu tragédii NICOMÉDE, na závěr přidal frašku ZAMILOVANÝ DOKTOR. Právě poslední hra se mladému králi natolik zalíbila, že nabídl Moliérovi hostování v hotelu du Petit-Bourbon. Šlo o vícefunkční palác, patřící Bourbonům, stojící na dnes neexistující rue d'Autriche. Ani on dnes neexistuje. Na jeho místě (východní strana Louvru) najdete kolonádu de Perrault, pojmenovanou po architektu Claude Perraultovi, který se na přestavbě Louvru podílel. V podstatě se jednalo o kamenné divadlo, kde už hrála italská divadelní skupina Tiberia Fiorilliniho (1608–1694). V listopadu 1659 zde napsal a uvedl komedii SMĚŠNÉ PRECIÓZKY.

S prvními úspěchy získává i první nepřátele. Jakoby někdo zatlačil na úřady, které najednou vyžadují přesné plnění zákonů a preambulí. Výsledkem je, že Moliére nemůže tři měsíce hrát a nakonec se musel vystěhovat. Sezónu roku 1961 zahajuje v Královském paláci, ale přichází další rána. Hra DON GARCIA NAVARRSKÝ ANEB ŽÁRLIVÝ PRINC je propadák. Moliére ji napsal a uvedl od stolu. Zapoměl na starou zkušenost všech bláznů - že hra se brousí léty opakovaným hraním a reakcí publika. Herce učí každý výkřik hrůzy a smích každé děvky. Ve stejném období se sbližuje s osmnáctiletou Armandou Béjartovou. Ta jej autorsky inspiruje a roku 1662 vzniká napůl autobiografická ŠKOLA PRO ŽENY. Snad to tušil, napsal vyloženě „ženskou hru", kde pomyslný kalich hořkosti dává vypít mužům, nikoliv ženám. Hra má úspěch. Král uděluje Moliérovi roční apanáž 1000 liverů a stává se kmotrem jeho syna Luise. V květnu 1664 se připravuje slavnostní otevření versaillských zahrad. Společně s Jean-Baptistem Lullym (1632-1687, hudební skladatel, baletní mistr) připravil Moliére několik her. Je to PRINCEZNA Z ELLIDY, SŇATEK Z DONUCENÍ, PROTIVOVÉ. Šestý den se hrál TARTUFFE, který téměř rozložil Francii. Proti hře se vymezil „starý dvůr". Šlo o skupinu církevních hodnostářů a šlechticů, semknutých kolem Anny Rakouské. Hlasy šly tak daleko, že hru považovali za pomlouvačnou, líčící ve skutečnosti nám dodnes záhadný vztah kardinála Mazarina a Anny Rakouské. Král kapituloval a hru zakázal. Do konce života bojoval Moliére za očištění hry a svého jména. Odvrátil se od něj i princ de Conti, v tu dobu umírající syfylitik, pevně věřící v Boha.

Moliéremu zbývalo devět let života, během kterých napsal 18 her. Tři z nich se nesmazatelně zapsaly do dějin světového dramatu - DON JUAN, LAKOMEC a ZDRAVÝ NEMOCNÝ, kterou jakoby si předpověděl vlastní konec. Hlavní postavou je Argan, chorobný hypochondr, který obtěžuje okolí svými bolístky a nemocemi. Moliére zemřel 17. února 1673 po čtvrtém představení v kostýmu Argana. Nebylo mu celý den dobře, pil víno naředěné vodou. Stěžoval si chvíli na horkost, chvíli na zimu. Podepsal se na něm dlouhodobý pracovní stres a obrovský boj o TARTUFFE. Před ztrátou vědomí vykašlával krev. Jeho přátelé jej převezli domů a poslali pro faráře od Svatého Eustacha, kam byl přifařen. Když mu stírali líčidla, aby jej připravili na setkání s Bohem, nečekali, že následovat bude tragédie. Farář odmítl poskytnout službu člověku, který útočí na církev. Obrátili se tedy na faráře z kostela Saint-Germain-l'Auxerrois, který Moliéra oddával, i ten odmítl. Smrt nastala večer v 10 hodin. Pravděpodobnou příčinou úmrtí byla plicní embolie a třetí kněz přišel také pozdě. Potížím nebyl konec. Ráno odmítl farář od Svatého Eustacha, který spravoval hřbitov Sv. Josefa, Moliéra pohřbít. Armande Béjartová napsala pařížskému arcibiskupovi prosebný dopis, v kterém mu vylíčila, že Moliére o duchovní útěchu žádal, ale nedostal ji. Pohřben byl až na příkaz Ludvíka XIV. V roce 1792 byl exhumován a jeho ostatky přemístěny na hřbitov Père Lachaise.

Zmínil jsem tři nejvýznamnější klasiky éry Ludvíka XIV. (Jean Racine, Moliére a Pierre Corneille). Pánové vládli perem a jejich autorská díla se zachovala. Jediný z nich - Moliére, psal komické hry a v tom spočívá jeho význam. Povýšil podřadnou zábavu chudiny do šlechtického stavu - na úroveň tragédie a dramatu. Jeho hry se uvádí v moderním aranžmá. Např. TARTUFFE byl původně balet.

Kdo byl kdo:
Ludvík XIV. (1638-1715). Do dějin vstoupil jako nejdéle vládnoucí král Francie - 72 let. Jeho životem se inspirovali tvůrci seriálu VERSAILLES z roku 2015, kteří jeho vládu zjednodušili na schéma - sex, intriky, boj o moc. Jenže jim utekl jeden z nejkrásnějších příběhů historie. Roku 1675 povýšil vychovatelku svých nemanželských dětí paní Françoise Scarronovou do šlechtického stavu a zrodila se markýza de Maintenon. Milenci uzavřeli v roce 1683 tajný občanský sňatek, přičemž veškeré písemné záznamy byly zničeny. 30 let trvající manželství skončilo Ludvíkovou smrtí. Francouzký stát poskytl vdově plná privilegia královny, proto mluví historikové o sňatku.

Madeleine Béjart (1618-1672). Herečka Moliérovy společnosti a jeho femme fatale. Pocházela z herecké rodiny. Nejpozději roku 1642 se poprvé setkala s mladým Jean-Baptistem Poquelinem. Podporuje ho jako autora, roku 1644 otevírají společně divadlo L'illustre Théâtre. Poquelino si mění jméno na Moliére. Madeleine zemřela přesně rok před Moliérem. Odsud pověsti o volání z říše mrtvých.

Joseph Béjart (1616–1659). Člen Moliérovy společnosti. Bratr Madeleine.

Geneviève Béjart (1624–1675). Mladší sestra Madeleine, též hrála.

Armande Béjart (1642-1700). Manželka Moliéreho. Po Moliérově smrti převzala vedení divadla. Je nemanželskou dcerou Madeleine Béjartové. V době jejího narození se Paříží šířili zvěsti, že otcem je Moliére.

Marquise-Thérèse de Gorle (1633-1668). Známá jako Mademoiselle Du Parc. Herečka a tanečnice, která se přidala k Moliérově skupině v Lyonu, rok neznáme. Byla provdána za Moliérova herce René Berthelota, zvaného Du Parc, neboli Velký René. Asi roku 1665 se přidala k Moliérovu chráněnci - Jeanu Racinemu. Ten byl nespokojený s repertoárem a se svou společností Moliéreho opustil. Zemřela na následky špatně provedeného potratu.

Charles Varlet (1635-1692). Zvaný La Grange, platil ze nejlepšího herce své doby. Byl mnohokrát „lanařen" ke konkurenci, ale vždy zůstal věrný Molierému. V ranném dětství přišel o oba rodiče. Umělecké jméno La Grange bylo rodné jméno jeho matky - Marie de la Grange. Ve 14 utekl k hercům. Od roku 1658 zaskakuje za nemocného Josepha Béjarta. Po jeho smrti získal jím uvolněné místo. Rozsahem zvládal dramatické i komické role, pantominu, zpěv a cirkusová čísla. Roku 1672 se oženil s Marií Ragueneau. Po Moliérovy smrti se též podílel na řízení společnosti.

André Hubert (1634-1700). Jeho otci patřilo Théâtre du Marais v rue Vieille du Temple. Synovi v herectví bránil. André utekl z domu. Od roku 1659 vystupoval s Maraisovou divadelní skupinou. Roku 1664 jej angažoval Moliére. Roku 1685 obdržel roční důchod 1000 liver a dožil v klidu v Paříži.

Marie Claveau (?-1703). Zvaná Mademoiselle du Croisy. Do souboru se přivdala v roce 1652. Vzala si Philiberta Grassoteho, zvaného Du Croisy.

Jarmareční divadlo. Jedna z forem raného divadla, zábava prostého lidu, které se smělo hrát na ulici po dobu konání trhů. Slučovalo parodii, cirkus, loutkové divadlo, pantominu a vaudeville. (Jedná se o zpívané kusy, podobné opeře. Vau de Vire je údolí v Normandii, odkud pocházel Olivier Basselin, asi 1400-1450, zpěvák, herec a básník) Formou krátkých scének, líčící např. požár města, či popravu zločince, nahrazovalo též zpravodajství. Dále hrálo krátké reklamní (na objednávku i hanlivé) skeče a výjevy ze života Svatých.

Commedia dell'arte. Pokračovatelka „římského" divadla. V 16. století neuměli herci číst a psát. Nebyl důležitý autor ani text. Pokud zhlédli představení konkurence, zapamatovali si postavy, charaktery a hrubý děj. Během hraní improvizovali, občas něco pozměnili. V průběhu staletí se však „něco pozměnili" nakumulovalo a docházelo k odchylce od autorské verze. Výhodou byla tvůrčí pružnost, schopnost zahrát i stovku „kusů". (Roku 1805 se chystalo české uvedení Shakespearovy hry. Mělo to být „poprvé". Jenže nikdo si neobstaral autorský text. Byl drahý. Úředník pražského magistrátu Hynek Ignác Šießler, který hru do češtiny překládal sáhl po německém zdroji od Christiana Felixe Weiße. Ten hru napsal tak, jak ji znal z podání kočovných společností. První premiéra ROMEA A JULIE v Čechách, v Raymannovském domě na Malé straně, se hrála jako komedie s happyendem.)

skipi

Scenáristická filmografie

Filmy

2019 Chory z urojenia (TV film) - divadelní hra
2015 Dom Juan & Sganarelle (TV film) - divadelní hra
2009 Le Bourgeois gentilhomme (TV film) - divadelní hra
2008 Le malade imaginaire (TV film) - divadelní hra
2007 L'Avare (TV film) - divadelní hra
2005 Der Eingebildete Kranke (TV film) - divadelní hra
2003 Lakomec (TV film) - divadelní hra
Les femmes savantes (TV film) - divadelní hra
2001 Bourgeois gentilhomme, Le (TV film) - divadelní hra
Monsieur de Pourceaugnac (TV film) - divadelní hra
2000 L'avare (TV film)
Misanthrope, Le (TV film) - divadelní hra
1999 Amphitryon - divadelní hra
Avare, L' (TV film) - divadelní hra
George Dandin (TV film) - divadelní hra
Le mariage forcé (TV film) - divadelní hra
1998 Don Juan - divadelní hra
Menschenfeind, Der (TV film) - divadelní hra
Tartuffe ou L'imposteur (TV film) - divadelní hra
1997 Georges Dandin de Molière (TV film) - divadelní hra
Tartuffe - hycklaren (TV film) - divadelní hra
1996 Der eingebildete Kranke (TV film) - divadelní hra
1994 Misanthrope, Le (TV film) - divadelní hra
Misanthrope, Le (TV film) - divadelní hra
Mort de Molière, La - divadelní hra
1992 Tarťuf (TV film) - divadelní hra
1991 Don Juan en los infiernos - divadelní hra
1990 Lakomec - divadelní hra
1987 Dandin - divadelní hra
Der eingebildet Kranke (TV film) - divadelní hra
Don Juan (TV film) - divadelní hra
1985 Dom Juan (TV film) - divadelní hra
Monsieur de Pourceaugnac - divadelní hra
1984 A nők iskolája (TV film) - divadelní hra
Tartuffe - divadelní hra
1983 Don Šajn - divadelní hra
Hustruskolan (TV film) - divadelní hra
Tartuffe (TV film) - divadelní hra
Tartuffe or The Imposter (TV film) - divadelní hra
1982 Bourgeois gentilhomme, Le - divadelní hra
George Dandin (TV film) - divadelní hra
1981 Bourgeois gentilhomme, Le (TV film) - divadelní hra
Les fourberies de Scapin - divadelní hra
Mizantrop (TV film) - divadelní hra
Škola žien (TV film) - divadelní hra
1980 Georges Dandin (TV film) - divadelní hra
Janek (TV film) - divadelní hra
Lakomec - divadelní hra
Le misanthrope (TV film) - divadelní hra
Mnimyj bolnoj (TV film) - divadelní hra
Skapinova šibalství (TV film) - divadelní hra
Tartuffe ou L'imposteur (TV film) - divadelní hra
1979 Fourberies de Scapin, Les (TV film) - divadelní hra
Menschenhasser, Der (TV film) - divadelní hra
Misantropen (TV film) - divadelní hra
Pochábeľ (TV film) - divadelní hra
Teu Tua - divadelní hra
Zdravý nemocný - divadelní hra
1978 Avare, L' (TV film) - divadelní hra
Lakomec (TV film) - divadelní hra
Tartuffe (TV film) - divadelní hra
1977 Friaren som inte ville gifta sig (TV film) - divadelní hra
Misanthrope, Le (TV film) - divadelní hra
1976 Scapin furfangjai (TV film) - divadelní hra
Scapins rackartyg (TV film) - divadelní hra
Tartuffe (TV film) - divadelní hra
1975 Le Médecin malgré lui (TV film) - divadelní hra
Tartuffe (TV film) - divadelní hra
Tudós nök (TV film) - divadelní hra
1974 L'Avare (TV film) - divadelní hra
Misantropen (TV film) - divadelní hra
Vrek, De (TV film) - divadelní hra
1973 Don Juan (TV film) - divadelní hra
Férjek iskolája - divadelní hra
Les Fourberies de Scapin (TV film) - divadelní hra
Sganarelle, avagy a képzelt szarvak (TV film) - divadelní hra
École des femmes, L' (TV film) - divadelní hra
1972 Don Juan (TV film) - divadelní hra
Les femmes savantes (TV film) - divadelní hra
1971 A képzelt beteg (TV film) - divadelní hra
Den fine mand (TV film) - divadelní hra
Der Arzt wider Willen (TV film) - divadelní hra
Malade imaginaire, Le (TV film) - divadelní hra
Misanthrope, Le (TV film) - divadelní hra
Tartuffe (TV film) - divadelní hra
1970 A hódítás iskolája, avagy Don Juan bűnhődése (TV film)
Monsieur de Pourceaugnac (TV film) - divadelní hra
Zdravý nemocný (TV film) - divadelní hra
1969 Don Šajn - divadelní hra
Takový hodný člověk - divadelní hra
Tartuffe oder Der Betrüger (TV film) - divadelní hra
1968 Der Geizige (TV film) - divadelní hra
Měšťák šlechticem (TV film) - divadelní hra
1967 De löjliga preciöserna (TV film) - divadelní hra
Die Schule der Frauen (TV film) - divadelní hra
Saituri (TV film) - divadelní hra
1966 Ihmisvihaaja (TV film) - divadelní hra
L'avare (TV film) - divadelní hra
Les femmes savantes (TV film)
Tartuffe (TV film) - divadelní hra
1965 Don Juan (TV film) - divadelní hra
Les Fourberies de Scapin (TV film) - divadelní hra
Schule der Frauen (TV film) - divadelní hra
1964 Der Arzt wider Willen (TV film) - divadelní hra
Georges Dandin (TV film) - divadelní hra
L'amour médecin (TV film) - divadelní hra
Médecin malgré lui, Le (TV film) - divadelní hra
Teatterituokio: Lääkäri vastoin tahtoaan (TV film) - divadelní hra
1963 Misantropen (TV film) - divadelní hra
1962 Sganarel lékařem (TV film) - divadelní hra
1961 Amphitryon (TV film) - původní scénář
Don Juan (TV film) - divadelní hra
Médecin volant, Le (TV film) - divadelní hra
Skapinova šibalství (TV film) - divadelní hra
1960 Der eingebildete Kranke (TV film) - divadelní hra
1959 Den inbillade sjuke (TV film) - divadelní hra
Der eingebildete Kranke (TV film)
Die Streiche des Scapin (TV film) - divadelní hra
Georges Dandin (TV film) - divadelní hra
Malade imaginaire, Le (TV film) - divadelní hra
1958 Le Bourgeois gentilhomme - divadelní hra
1956 Der Geizige (TV film) - divadelní hra
1955 Chudák manžel - divadelní hra
Molière spielt in Versailles (TV film) - divadelní hra
1953 Lakomec (TV film) - divadelní hra
1952 Der eingebildete Kranke - divadelní hra
1950 Le malade imaginaire (TV film) - divadelní hra
1945 Bourgeois Gentleman, The (TV film) - divadelní hra
1944 El gran Makakikus - divadelní hra
1940 École des femmes, L' - divadelní hra
1938 Der eingebildete Kranke - divadelní hra
1935 Bohové se baví - divadelní hra
Dieux s'amusent, Les - divadelní hra
1932 Monsieur de Pourceaugnac - divadelní hra
1929 Jalousie du barbouillé, La - divadelní hra
1926 El médico a palos - divadelní hra
1925 Tartuffe - divadelní hra
1916 Himmet Ağa'nın İzdivacı - divadelní hra
1913 Mariage forcé, Le - divadelní hra
1908 Avare, L' - divadelní hra

TV seriály

2010 Nesmrtelní (TV seriál) - divadelní hra
Hon na legendu (E09) - divadelní hra
1975 Lletres catalanes (TV seriál) - divadelní hra
1965 BBC Play of the Month (TV seriál) - divadelní hra
Don Juan (TV seriál) - divadelní hra
Estudio 1 (TV seriál) - divadelní hra
1955 ITV Play of the Week (TV seriál) - divadelní hra

TV pořady

1950 The Colgate Comedy Hour (TV pořad) - divadelní hra

Divadelní záznam

2020 Lakomec (divadelní záznam) - divadelní hra
Les Fourberies de Scapin (divadelní záznam) - divadelní hra
2017 Le Misanthrope (divadelní záznam) - divadelní hra
2016 Škola žen (divadelní záznam) - divadelní hra
2012 Ariadne auf Naxos (divadelní záznam) - divadelní hra
Scapinova šibalství (divadelní záznam) - divadelní hra
2011 Mizantrop (divadelní záznam) - divadelní hra
2007 Škola žen (divadelní záznam) - divadelní hra
2005 Měšťák šlechticem (divadelní záznam) - divadelní hra
1990 Don Juan (divadelní záznam) - divadelní hra
1989 Тартюф (divadelní záznam) - divadelní hra
1988 Don Juan (divadelní záznam) - divadelní hra
1987 Lakomec (divadelní záznam) - divadelní hra
1982 George Dandin (divadelní záznam) - divadelní hra
Tartuffe (divadelní záznam) - divadelní hra
1981 Az úrhatnám polgár (divadelní záznam) - divadelní hra
1979 George Dandin (divadelní záznam) - divadelní hra
1978 Amphitryon (divadelní záznam) - původní scénář
1974 Mizantrop (divadelní záznam) - divadelní hra
1972 Don Juan (divadelní záznam) - divadelní hra
Lakomec (divadelní záznam) - divadelní hra
1971 Der Wirrkopf (divadelní záznam) - divadelní hra
1968 Der Unbesonnene (divadelní záznam) - divadelní hra
1967 Der alte Geizkragen (divadelní záznam) - divadelní hra
1964 Der eingebildete Kranke (divadelní záznam) - divadelní hra
1961 Zdravý nemocný (divadelní záznam) - divadelní hra

Spisovatelská filmografie

Filmy

1962 Lékařem proti své vůli (TV film) - kniha

Fanoušci tvůrce

tvůrce nemá žádné fanoušky