nascendi

nascendi

Milan Zaťko

okres Bratislava
doháňam zameškané

homepage

Skype: juglon1

60 bodů

Můj deníček

<< předchozí 1 2
 • 11.6. v 09:01

  obľúbení alebo sledovaní

  Jeden z užívateľov mi prednedávnom napísal, že termín obľúbený užívateľ by sa mal nahradiť pojmom sledovaný užívateľ. Aj keď tento návrh v sebe skrýva aj synonymum špicľovania, rýchlo som si ho osvojil. Existuje mnoho užívateľov, ktorí už vypadli z môjho rebríčka napriek tomu, že patria k mojim obľúbeným. A naopak. Pretože pravdou je, že obľúbenosť je pojmom, ktorý má spoločenskú a emočnú hodnotu, ale sledovanosť má hodnotu racionálnu. Neviem kedy a či vôbec sa mi podarí o tomto presvedčiť Martina Pomothyho, ale za pokus to stojí a rozhodne to nebude chýbať v balíku návrhov, ktoré mu mienim poslať pri príležitosti 10. výročia môjho pôsobenia v ČSFD. 

 • 14.5. v 15:53

  rebríček najlepších filmov v ČSFD

  Mám rezervovaný vzťah k najrôznejším štatistikám a rebríčkom a výnimkou nie je ani rebríček najlepších filmov v ČSFD. Je odrazom nielen bohatého zastúpenia mladších užívateľov, z ktorých významná časť ani netuší, že filmy sa nakrúcali už 20. storočí, ale aj denaturačného vplyvu multiprofilov, zvrátenou snahou dostať sa kopírovaním hodnotení na popredné miesta aspoň v rebríčku užívateľov, ktorí ohodnotili najviac filmov a nezanedbateľný je aj vplyv "mienkotvorných" užívateľov, ktorých hodnota spočíva iba v tom, že majú viac bodov, ako ohodnotených filmov (ani nehovoriac o počte komentárov).

  Takže z uvedeného vyplýva, že porovnanie rebríčka ČSFD s mojim hodnotením dopadlo vlastne relatívne dobre. Aj keď je hodnotenie umeleckých diel vysoko individualizovaná činnosť , do ktorej často vstupuje interakcia medzi tvorcom a divákom, niektoré diela svetovej kinematografie majú nespochybniteľnú hodnotu, ktorú spochybňujú iba jedinci, v zúfalej snahe odlíšiť sa a zaujať, keď už ničím iným, tak aspoň provokáciou.

  Z 300 najlepších filmov v ČSFD som hodnotil

  83 piatimi hviezdičkami,

  58 štyrmi hviezdičkami,

  109 tromi hviezdičkami,

  21 dvomi hviezdičkami,

  5 jednou hviezdičkou a

  24 som zatiaľ nevidel, a dokonca ani nemám prílišnú chuť ich vidieť.

  Výsledok napriek nepriaznivým vstupným podmienkam nie je zlý, pretože podľa neho považujem takmer polovicu filmov z rebríčka za mimoriadne, tretinu za nadpriemerné a sklamaný som bol zanedbateľným zvyškom. Keď budem mať čas a chuť vyhodnotím si aj rebríček IMDb, aby som ich mohol vzájomne porovnať.

 • 22.1. v 10:25

  limity

  Už niekoľko rokov si pomerne sofistikovaným spôsobom vytváram rebríček stovky mojich obľúbených uživateľov a poznatky z posledného obdobia ma utvrdzujú v tom, že ČSFD sa ocitla v kríze, ktorú neprekoná bez prijatia účinných opatrení. Podnetom k napísaniu týchto poznámok bolo, že v poslednej dobe sa mi nedarí nájsť nových zaujímavých užívateľov, ktorí by nahradili tých, ktorí to po nádejnom začiatku vzdali. Príčinu vidím v ich skepse a sklamaní očakávaní, ktoré pri vstupe do ČSFD mali. Nespochybniteľnou príčinou všetkého zla je najmä bodový systém. Zaoberal som sa možnými riešeniami, napísal som aj POMOvi a po jeho striktne odmietavej reakcii vidím iba jednu reálnu možnosť, a to vypustiť rebríček "najobľúbenejších" užívateľov, pri ponechaní všetkého ostatného. Dôvodom je najmä to, že rebríček nezobrazuje najobľúbenejších užívateľov, ale užívateľov, ktorí si počas dlhej doby pobytu v ČSFD "nahrabali" najviac bodov. A to je predsa len rozdiel. Okrem toho neviem, čím je zaujímavý rebríček užívateľov, ktorí si zaobstarali aj päťnásobok bodov  oproti počtu komentárov, keď práve komentáre a nie body by mali byť jedným z motívov, prečo byť užívateľom ČSFD. Po odstránení tohto sporného rebríčka by sa každý z bodových oligarchov mohol v pokoji domova vytešovať počtom získaných bodov a nedávať zlý príklad potenciálnym nasledovníkom. Zachoval by sa jediný pozitívny prvok prideľovania bodov - zoradenie obľúbencov v hornej časti prehľadu hodnotení a komentárov.

  Každá priehrada sa časom zanesie, je treba ju vypustiť a niekoľkometrové nánosy naplavenín odstrániť. ČSFD mi pripomína takú starú, zanesenú a čistenie si vyžadujúcu priehradu.

  Myslím si, že by stačilo zopár systémových opatrení.

  Vymazať  užívateľov, ktorí sú zaregistrovaní a zvolený čas (tri mesiace, polrok, rok) neprejavili absolútne žiadnu aktivitu.

  Vymazať užívateľov, ktorých aktivita skončila pred zvolenou dobou (jeden, tri, päť alebo iný počet rokov), pričom nie je rozhodujúce, či dôvodom bolo znechutenie, zmena záujmu alebo dokonca dlhodobá choroba, či úmrtie).

  Vymazať diskusie staršie ako (napr). rok.

  Nie sú to príliš radikálne návrhy. Napriek tomu si myslím, že by po ich realizácii mohli povzbudiť nových a opätovne pritiahnuť k aktivite znechutených užívateľov. Prial by som si, aby sa sa po ich realizácii údaje o obľúbenosti filmov stali relevantnými pre programové časopisy.

  Až po realizácii navrhnutého prečistenia databázy by bola príležitosť zamyslieť sa nad nefunkčnou konštrukciou "spřízněných duší", zaraďovaním krátkometrážnych filmov, TV pořadů, prípadne aj dokumentov spoločne s dlhometrážnymi hranými filmami. Uvažoval som aj o tých účelových profiloch, ktoré si vytvorí bodohonič, nakopíruje tam hodnotenia päťstovky filmov a má možnosť prideľovať body sebe a vopred určeným užívateľom, ale to by asi vyriešilo uplatnenie návrhu o selektovaní užívateľov podľa ich aktivity.

  Toto je môj prvý a posledný príspevok do diskusie o súčasnosti a budúcnosti mojej obľúbenej a pritom  chorľavejúcej databázy. K jeho napísaniu ma inšpirovalo opakované sklamanie z toho, že po namáhavom hľadaní a nájdení užívateľa, ktorý je mi svojim rozhľadom, vkusom a originalitou blízky ho nemôžem zaradiť medzi svojich obľúbencov, pretože jeho posledné prihlásenie sa je už dva - tri roky staré.

  Nechcem maľovať čerta na stenu, ale som presvedčený, že pri pasivite tvorcov databázy sa táto stane za krátky čas prehliadkou pomníkov nádejných prispievateľov a obrovskej masy beznázorových konzumentov všetkého, čo im reklamné agentúry predhodia.

 • 23.12.2017 v 16:22

  upratovanie

  Keď zasadá parlament, sú ohrozené slobody a peňaženky občanov. Takto nejako znel známy výrok, ja ho môžem parafrázovať tak, že keď sa pustím do predvianočného upratovania rebríčka obľúbencov, tak to najmä v jeho dolnej polovici vyzerá na menšie zemetrasenie. Ale nielen tam. Museli ho opustiť aj dvaja z Top 20. Keďže rebríček nezostavujem, ale spolieham sa na empirický výpočet nemám pri týchto zmenách najmenšie pocity nostalgie, ohľaduplnosti atď. pretože je to môj rebríček, odráža moje názory a potreby a považujem za úsmevné, keď niekto proti svojmu umiestneniu protestuje. Pôvodne som v ňom mal ako kritérium celkový počet komentárov, ale tak sa mi na popredných miestach nahromadili užívatelia, ktorí boli v minulosti produktívni a teraz už iba po tej námahe odpočívajú. Na správne miesto ich odsunulo nové kritérium (aktivita), ktoré hodnoti napísané komentáre za posledný rok. Kedysi bola kritériom odchýlka od môjho zoznamu štvor a päťhviezdičkových filmov. V rámci istej kompenzácie som doplnil odchýlku od mojich odpadových filmov. Aj keď ma to primälo k istej zmierlivosti a časť odpadových hodnotení som zmenil na jednohviezdičkové, aby odpad reprezentovali výlučne mizerné filmy, ktoré ma svojou úbohosťou a nekvalitou nahnevali. Už dávnejšie som limitoval váhu jednotlivých kritérií, aby nedochádzalo k deformáciám v celkovom hodnotení. A tak sa môj rebríček začína blížiť k stavu, s ktorým môžem byť spokojný. Nemôžem byť spokojný s tým, že rýchlosť ubúdania obľúbencov je iba o čosi nižšia, ako možnosť zaradenia nových, nádejných užívateľov. Spôsobuje to jednak úbytok starších užívateľov, ktorí nepozerajú iba filmy nakrútené v 21. storočí a aj celkový pokles bodmi stimulovanej kvality ČSFD. Aby som bol spravodlivý, tak raz kvartálne si kontrolujem užívateľov, ktorí rebríček opustili, aby som zistil, či sa rozhýbali správnym smerom. V dvoch prípadoch som našiel dôvod na ich opakované zaradenie. Veď pokles nemusí byť dôsledkom skepsy alebo pohodlnosti, ale aj dlhodobej choroby alebo študijného, či pracovného vypätia.

 • 13.8.2016 v 15:36

  dešifrované

  Patrilo by sa na tomto mieste dešifrovať počet hviezdičiek v mojich hodnoteniach. Tu je prvý nástrel:

  5 - nezabudnuteľný film, ktorý mi poskytol množstvo emócií a podnetov na zamyslenie,

  4 - mimoriadny film, na ktorý sa bez problémov pozriem aj opakovane,

  3 - neutrálne hodnotenie, do ktorého sa zmestí takmer polovica filmov,

  2 - film, ktorý podľa mňa nemusel a nemal byť nakrútený,

  1 - film, ktorý vo mne vyvoláva negatívne emócie,

  odpad! - nakrútenie takéhoto filmu by malo byť uvedené v Trestnom zákone pod paragrafom trestajúcim spreneveru.

 • 3.3.2015 v 14:25

  prečo iba ja?

  Opäť som načrel do svojej databázy mimoriadnych filmov (štvor- a päťhviezdičkové z môjho pohľadu) a vybral som tie, ktoré okrem mňa nevidel ani jeden z mojich 100 sledovaných užívateľov.

  David a Líza (1962, F. Perry, 79 %) veľmi rád by som ho ešte videl

  Tanec smrti (1946, M. Cravenne, -) v tomto prehliadanom filme podáva E. von Stroheim jeden z najpôsobivejších výkonov

   

  Po nejakom čase som prehľad zaktualizoval. Vyradil som divadelné záznamy a s potešením konštatoval, že Meč a váhy, Zlatý vek grotesky i Vyzvanie do tanca si už našli ojedinelých zvedavcov.

   

  A po ešte dlhšom čase pridávam prehľad mojich obľúbených filmov, ktoré videlo najviac zo stovky mojich sledovaných užívateľov:

  96 Prelet nad kukučím hniezdom,

  95 Mlčanie jahniat, Sedem statočných, 

  93 Votrelec,

  92 Pulp Fiction, Vtedy na Západe, Vykúpenie z väznice Shawshank, Zachráňte vojaka Ryana, 

  91 Amadeus, Matrix, Rain Man, Titanic, .

   

   

  Posledná aktualizácia 16.11.2018.

   

 • 19.2.2015 v 14:15

  korelácia hodnotení

  Do deníčku som nenapísal už dva a pol (nie chlapa, ale) roka. Som viac ako polstoročia vzdialený od doby, keď aj slečny prestávajú zverovať svoje túžby a tajomstvá dobre ukrývanému deníčku. Pred časom som na svojom profile zverejnil Top 100 filmov mojich sledovaných užívateľov, čo mi poskytlo nový pohľad na veľkosť odchýlky ich kolektívneho vkusu od môjho individuálneho. Dnes ma napadlo, že neviem, kto mi je spomedzi nich hodnotením individuálne najbližší. Pretože mám udržiavanú databázu asi 740 filmov, ktoré som hodnotil štyrmi alebo piatimi hviezdičkami, nebol problém nájsť a zoradiť individuálne blízkych (a vzdialených) užívateľov. Tu je výsledok:

  1 - 4  curunir, troufalka, joker.george, boo-boo (bez odchýlky)

  5 - 7  lamps, jossie, Necrotongue (odchýlka 0,01 hviezdičky)

  A na druhej strane užívatelia s maximálnymi odchýlkami od môjho hodnotenia:

  NinadeL (1,04).

  Pre úplnosť ešte užívatelia, ktorí videli najviac filmov z mojej Top 730:

  aky 651, progression 611, Anderton 581, Kleopatra 564, Mikino00 531,  Flego 518.

  Čaro štatistiky spočíva v tom, že občas vám pri jej uplatnení vyjdú výsledky, s ktorými máte problém sa stotožniť a ktoré sú diametrálne odlišné od toho k čomu dospejete, ak použijete iba sedliacky rozum.

  Aktualizované k 16.11.2018

 • 6.8.2012 v 21:14

  Hrušky s jablkami

  Pojmom spočítavať hrušky s jablkami sa zvykne označovať niečo, čo je spočítavané napriek odlišným charakteristikám. Dnes som si dopĺňal budíček, aby mi oznamoval, ktoré filmy z Top 200 budú vysielané na niektorej TV stanici. Všimol som si, že drvivá väčšina mnou doteraz nevidených filmov je z kategórie dokumentárnych (často hudobných) a anime. A tak ma napadlo, že zaraďovanie týchto filmov medzi ostatné je pomerne nešťastné (nehovoriac už o TV programoch, divadelných záznamoch a dokonca hudobných videoklipoch), pretože mi pripomína Top twenty, v ktorej by sa tesne za Malou nočnou hudbou umiestnila skladba Jožku Černého, tesne nasledovaná nejakým oratóriom. Pretože zmeny na ČSFD sa dejú iba výnimočne, ani oddelenie dokumentárnych filmov a ostatných menovaných od celovečerných hraných filmov nebudem nikde navrhovať.

 • 7.4.2012 v 19:41

  Čísla alebo dojem?

  Dnes som výrazným spôsobom zmenil rebríček svojich obľúbených užívateľov. Už dlhšie som sa zamýšľal nad objektivizáciou poradia v ňom. Nad tým, koho zaradiť do dvadsiatky a v akom poradí? Aké zvoliť kritériá? Niekoľko raz som empirické vzorce pomenil a až teraz som s výsledkom ako-tak spokojný. Kritériami sú: počet a hodnotenie filmov, ktorý som dal 4 - 5 hviezdičiek, počet komentárov a počet získaných bodov. To všetko s priradenou váhou mi spoľahlivo určí poradie v rebríčku. Prirodzene, že som musel urobiť niektoré korekcie v záujme dosiahnutia cieľa. Nimi som  napr. odsunul bodových oligarchov na nebodované miesta, stlmil nástup opisovačov hodnotení, tých, ktorí idú radšej proti svojmu presvedčeniu, ako proti väčšine, či užívateľov nadhodnocujúcich domáce filmy.

  Takže by som mal byť vlastne spokojný. Ale otáznik v nadpise svedčí, že to nie je také jednoduché. Matematické operácie nevypovedajú nič o kreativite pisateľa, ani o originálnosti jeho postrehov. Možno o jeho usilovnosti, ale aj o tom mám pochybnosti keď pozriem na vrchol pyramídy komentátorov, kde bez štipky hanby tróni T2.

  Keď som v dávnej minulosti sledoval súťaže v krasokorčuľovaní, oslovilo ma oddelené hodnotenie technickej hodnoty a umeleckého dojmu. Ja som si empirickým vzorcom usporiadal obľúbených užívateľov podľa "technickej hodnoty". "Umelecký dojem", ktorý mám z ich komentárov a prípadnej korešpondencie síce výrazne vnímam, ale pretaviť ho do čísel nedokážem. A vlastne sa ani o to nesnažím. Nobody's Perfect.

 • 8.2.2011 v 07:54

  Skupinka, či rebríček

  V "starej" ČSFD som mal menší a nikde nevysvetlený problém s tým, či je topka chápaná ako skupinka alebo rebríček desiatich najlepších. Že je v tom rozdiel bolo jasné, keď som ich považoval za skupinku a zoradil jej členov podľa abecedy. Vznikali veľmi zvláštne pseudorebríčky, ktoré ma donútili splynúť s väčšinou a skupinku zrebríčkovatieť. V novej ČSFD je vsjo jasno a pre nás menej chápavých špekulantov boli pridané manipulačné značky. Keď chcem niekoho vyradiť, kliknem na X. To je jasné. Keď ho chcem iba posunúť o pozíciu nižšie kliknem na šípku smerujúcu nahor. To mi už tak jasné nie je. Ale aspoň mám zasa príležitosť dumať nad logikou tvorcu. A medzičasom aj nad tým, prečo sa režisérom, hercom a herečkám tak často vyberajú ich nereprezentatívne fotografie. Asi je to forma selekcie. Ak si napr. napriek strašnej fotografii vyberiem Audrey Hepburn za svoju obľúbenkyňu, potom je zrejmé, že ju napriek všetkému obľubujem.

<< předchozí 1 2
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace