PatoP

PatoP

Pato P.

okres Poprad

16 bodů

Moje obsahy

od nejnovějšíchpodle abecedypodle roku vzniku filmu
<< předchozí 1 2
  • 1.1.2019
  Vôňa remesla (TV film) (1982)

  Televízna inscenácia amerického autora Paddyho Chayefskeho poukazuje na neúprosné zákony životných podmienok, kde stroj, ktorý nahrádza človeka, neprináša iba technický pokrok, ale súčasne môže zničiť ľudské osudy a profesionálne vedomosti nahrádzať stereotypom.

  • 1.1.2019
  Rôznobežky (TV film) (1982)

  Televízna inscenácia maďarskej autorky Boris Palotaiovej rieši problémy, ktoré vznikajú pri spolunažívaní rodičov s mladými manželmi. Dochádza ku konfrontácii dvoch generácií žijúcich spoločne v jednom byte. Výpoveď hry sa však neobmedzuje iba na generačné problémy, ale smeruje aj k nastoleniu závažných etických otázok.

  • 1.1.2019
  Nočná služba (TV film) (1981)

  Televízna inscenácia nastoľuje vážne etické, morálne a v konečnom dôsledku aj ideové problémy. Hra čerpá z lekárskeho prostredia a je kritikou vzťahov spoločenského systému.

  • 11.12.2018
  Operácia Ďaleký skok (TV film) (1973)

  Na jar roku 1943 sovietsky rozviedčik v malom meste na Ukrajine v Rovne zachytil signál, že hitlerovskí nacistickí pohlavári pripravujú akciu do Teheránu, kde chcú spáchať atentát na Stalina, Roosewelta a Churchilla. Správa, ktorej spočiatku neveria, sa ukáže byť pravdivá. Rozpúta sa boj nepriateľských rozviedok, ktorý vyvrcholí tesne pred konferenciou v Teheráne.

  • 11.12.2018
  Úkryt (TV film) (1973)

  Inscenácia situovaná do Košíc v prvých týždňoch po oslobodení. Zobrazenie širokých spoločenských súvislostí tejto historickej udalosti. Mladý sovietsky chirurg-dôstojník ubytovaný v prostredí meštiackej rodiny spôsobí rozpad buržoáznych pseudohodnôt.

  • 11.12.2018
  Rok v Bystrici (TV film) (1976)

  Televízna inscenácia o príchode Klementa Gottwalda na Slovensko a jeho prvých krokoch pri redigovaní straníckej tlače – Hlas ľudu, Spartakus – a pri organizovaní robotníckych telovýchovných jednôt, prostredníctvom ktorých vytvára cestu pre prenikanie revolučných myšlienok o spravodlivejšom usporiadaní sveta medzi slovenský vidiecky ľud.

  • 11.12.2018
  Dva životy (TV film) (1974)

  Pôvodná televízna inscenácia, príbeh vychádzajúci zo skutočnej udalosti. V NDR pri havárii zahynie mladý motocyklista a pomocou Medzinárodného transplantačného strediska sa podarí dopraviť jeho obličky, napriek nepriaznivému počasiu, do Československa, kde sú pomocou transplantácie zachránené dva ľudské životy. Je to príbeh o ľudskej solidarite, humánnosti a bezmennom hrdinstve mnohých ľudí.

  • 28.11.2018
  Hra s ohňom (TV film) (1986)

  Dramatický príbeh právnika, ktorý sa na vlastnú päsť rozhodne vypátrať príčinu smrti svojho švagra. Príbeh sa však mení na hlbšiu sondu do života dnešnej Veľkej Británie, ktorá sa ocitá pred reálnym nebezpečenstvom teroristických akcií. Lenže kto stojí na čele celej organizácie?

  • 28.11.2018
  Ľudia z kanálovej štvrte (TV film) (1975)

  Pôvodná televízna hra Jána Kákoša, ktorá v dvoch častiach vykresľuje osudy prostých ľudí v buržoáznej republike. Zoznámime sa tu s obyvateľmi Kanálovej štvrte a sledujeme ich prostredníctvom príbehov 13-15 ročných chlapcov, ktorí sa stávajú svedkami boja robotníkov Eternitky s jej majiteľmi.

  • 28.11.2018
  Útek proti svojej vôli (TV film) (1983)

  Príbeh mladého novinára, ktorý si z cesty za reportážou do cigánskej osady privezie domov chlapca, ktorý sa pred otcovou bitkou ukryl v jeho aute. Počas troch spoločných dní bližšie spoznáva nielen rómsku mentalitu, ale aj konkrétne problémy chlapcovho rodinného prostredia.

  • 22.5.2017
  Únava materiálu (TV film) (1974)

  V malom závode Union, so zastaralým výrobným parkom, dostali objednávku na vyhotovenie oceľových lán vysokých technických parametrov. Riaditeľ Ľupták, zrastený s kolektívom robotníkov, z ktorých vzišiel, vie, že požiadavku nemôže splniť. Aby o správnosti svojho rozhodnutia presvedčil kolektív, nechá vykonať množstvo skúšok pružnosti nového materiálu, ktorý sa má používať na lanovky. V druhom pláne sledujeme jeho súkromný život, v ktorom dochádza k opakovaným krízam vedúcim k rozpadu rodinného zväzku. Hlavný hrdina tak stojí pred dvoma problémami: celospoločenským a ľudským.

  • 29.4.2017
  Zákon budúcnosti (TV film) (1982)

  Televízna inscenácia podľa predlohy Antona Baláža. Príbeh mladého chemického inžiniera Ivana Jursu, ktorý po absolvovaní školy nastupuje pracovať do chemického závodu v malom meste. Tu sa začínajú jeho ťažkosti a spor dvoch generácií. Prvé sebavedomé kroky mladých inžinierov v zastaralej továrni vedú ku konfliktom, ktoré čoskoro začnú diferencovať charaktery a vzájomné pracovné i ľudské vzťahy. Ivanove citové zblíženie s Luciou nie je len relaxáciou psychických síl, ale aj morálnou vzpruhou v jeho zložitom zápase o to nové a progresívne vo vede i človeku.

  • 28.4.2017
  Otcova slnečnica (TV film) (1973)

  Adaptácia novely Vitalija Aleksandroviča Zakrutkina. Prostý príbeh starého pastiera z nehostinnej stepi, ktorý stratil vo vojne manželku a jediného syna a ktorého všetci volajú otec. Muž nájde po rokoch vo vrecku synovho vojenského kabáta semienko slnečnice. Vybojuje víťazný zápas, keď v zlej pôde, napriek vplyvom počasia, vypestuje krásnu slnečnicu. Semienko a neskôr krásna slnečnica majú byť symbolickým odkazom jeho mŕtveho syna.

  • 2.4.2017
  Víťazný pád (TV film) (1973)

  Televízna inscenácia zobrazujúca slovenskú dedinu v jej neidylickej, spoločensky až nepatriarchálnej podobe. Jadrom diela je postava Maťa Horoňa, človeka z Kysúc, ktorý prešiel vojnovou i revolučnou skúsenosťou v sovietskom Rusku a Maďarsku. Doma, kde nachádza nesmiernu biedu, rozpráva svoje zážitky z frontu. Žandári na Maťa striehnu a hrozia mu žalárom za šírenie boľševických ideí. K tejto téme sa pojí aj osobná línia - láska Maťa k chudobnej Magde Kotryzovej.

  • 31.3.2017
  Oceliari (TV film) (1976)

  Zápas mladého a trochu individualistického taviča Viktora Lamača s kolektívom robotníkov z oceliarne o skutočné naplnenie pojmov "socialisticky pracovať" a "robotnícka česť", tvorí hlavnú líniu hry sovietskeho dramatika Gennadija Bokareva.

  • 6.3.2017
  Muži s plnou mocou (TV film) (1988)

  Obraz vývinu slovenskej politiky v poslednom roku existencie Rakúsko-Uhorska. Film sleduje vedúce osobnosti spoločenského života, ktoré na seba brali zodpovednosť za politické rozhodnutia v tomto prevratnom období. Šlo predovšetkým o predstaviteľov vtedajšej Slovenskej národnej strany a Sociálno demokratickej strany Uhorska. Dramaticky zobrazuje zámery slovenskej politickej reprezentácie na začiatku novej epochy národnej a štátnej samostatnosti. V centre udalostí stál ružomberský lekár Vavro Šrobár a ďalší poprední slovenskí politici ako: Matúš Dula, Milan Hodža, Jozef Škultéty a iní.

  • 28.2.2017
  Prievidzský mriežkovaný (TV film) (1979)

  Pôvodná televízna inscenácia podľa predlohy Milana Zelinku rozpráva príbeh o mladom cukrárskom učňovi

  • 24.2.2017
  Zlatý déšť (TV film) (1977)

  Tretí a záverečný diel občianskej trilógie zaslúžilého umelca Jána Soloviča. Odkrývajú sa v ňom životné cesty jeho dvoch synov, staršieho Ilju a mladšieho Mikuláša. Ten sa stal predsedom MNV v malom meste, kde práve musí riešiť problém s prasknutým potrubím pitnej vody. Snaží sa získať pomoc i od riaditeľa miestneho chemického závodu, no neustále naráža na strach a ľahostajnosť. Ostáva v boji sám, hoc si je vedomý, že nesie veľkú zodpovednosť vyplývajúcu z jeho funkcie.

  • 24.2.2017
  Nepokojný mier (TV film) (1986)

  Televízny film nakrútený podľa románu Jozefa Géciho Mrazivé ráno. Dramatický príbeh z februára 1948 zobrazujúci osudy obyvateľov malej podhorskej dediny v čase prudkých politických zmien v Československu.

  • 12.9.2016
  Reťazenie (TV film) (1984)

  Trojdielna televízna hra, nastavujúca zrkadlo naliehavým spoločenským problémom, ktoré vyplývajú z pracovných i medziľudských vzťahov. Tvorcovia si pred svoj objektív vybrali hrubú reťaz, ktorú vytvorili oká ľahostajnosti k veciam verejným, nezodpovednosť pri plnení zverených úloh, vzájomné ústupky a prospechárstvo.

  • 12.9.2016
  Profesionál života (TV film) (1984)

  Televízna inscenácia divadelnej hry V. Azernikova. Satirická komédia o človeku, pre ktorého v ceste za úspechom nie je žiadna prekážka neprekonateľná, a ktorý celý svoj životný štýl založil na konexiách a drobných podvodoch.

  • 13.6.2015
  Hláska (TV film) (1987)

  Dvojdielna hra Rudolfa Ráža z vojenského prostredia. Príbeh vojaka základnej vojenskej služby Pavla Plíhala, ktorý je pridelený k odlúčenej jednotke do pohraničného pásma. Pavel prechádza počiatočnými peripetiami ako každý nováčik, no viac ho trápia problémy s rodičmi i so svojou láskou, vzdialenou desiatky kilometrov od jeho nového pôsobiska.

  • 14.12.2014
  Obvod (TV film) (1977)

  Pôvodná televízna inscenácia zaoberajúca sa otázkou morálnych povinností jednotlivca k spoločnosti. Doktor Petráš je dlhé roky obvodným lekárom niekoľkých horských dedín a samôt. Teraz stojí pred dilemou odchodu do dôchodku. Bráni sa mu napriek naliehaniu ženy a dcéry, pretože si nevie predstaviť život bez svojej práce.

  • 30.11.2014
  Starý priateľ (TV film) (1986)

  Pôvodná televízna hra Petra Kasalovského. Starnúci Anton Halenár venuje dlhé roky výskumu strešnej izolačnej hmote s názvom Izoterm B. Po úspešných skúškach však jeho podnik odmieta uviesť Izoterm B do výroby. To Halenára vyvedie z miery, no pomocnú ruku mu podá predseda JRD, v ktorom sa práve rieši problém so smerovaním stratovej pridruženej výroby. Halenár tak prichádza na družstvo ako nový vedúci úseku pridruženej výroby, kde sa po počiatočných problémoch produkcia Izotermu B predsa len zaháji.

  • 2.6.2014
  Zbožňovaná (TV film) (1980)

  Nakrútené podľa poviedky bulharského prozaika K. Stradževa. Dej filmu sa odohráva vo veľkom kameňolome, kde sa rodí príbeh lásky minéra Anta k robotníčke Zore v období prvých veľkých stavieb socializmu. Druhú líniu príbehu tvorí stretnutie postáv po tridsiatich rokoch.

  • 2.6.2014
  Pätnásť životov (TV film) (1974)

  Televízny film opisuje udalosť, ktorá sa stala v čase SNP. Je to príbeh skupiny partizánov, ktorí po zatlačení povstania do hôr, neboli schopní dostať sa cez vrchy, a tak museli prežiť viac ako dva mesiace v malej lesnej chatke. Žili tam bez liekov a takmer bez potravín, s hrozbou, že ich Nemci objavia. Za týchto podmienok ich doktor Bernát liečil, zháňal potravu a pred príchodom frontu ich dokázal s pomocou poľských horolezcov preniesť cez frontovú líniu do Zakopaného, kde sa už nachádzala Červená armáda.

  • 21.12.2013
  Čestné kolo (TV film) (1973)

  Dramatizácia dvoch poviedok Otu Pavla, inšpirovaných skutočnými osudmi popredných československých cyklistov Jana Veselého a Jana Kubra. Ponúka dramatickú atmosféru zákulisia veľkých pretekov, konfliktov s trénermi a vnútorného napätia postáv v hraničných situáciách.

  • 20.12.2013
  Adam a Eva (TV seriál) (1984)

  Televízna trilógia natočená podľa rovnomenného románu Jana Kozáka zasadená do broskyňových sadov v krajine pod Řípom. Je to príbeh pestovateľov Adama a Evy, ich 15-ročného manželstva, ktoré zažíva nejednu búrku i smutný čas. Nakoniec však prichádza k oceneniu ich tvrdej práce v podobe šťavnatých plodov.

  • 8.12.2013
  Klenovič Ján (TV film) (1980)

  Príbeh mladého opravára plynoinštalačných zariadení. Ján Klenovič sa po uliciach pohybuje v pohotovostnom voze so žltým pásom a nápisom PLYN. Počas pohotovostnej služby toho veľa zažije a spozná.

  • 8.12.2013
  Pád hore (TV film) (1982)

  Pôvodná televízna hra zo súčasnosti o mladom hrdinovi Martinovi, ktorý po dvoch rokoch štúdia na Elektrotechnickej fakulte zistí, že na štúdium nestačí, a preto nastupuje ako robotník do fabriky, kde sa vyučil. Naráža však pri tom na odpor rodičov, ktorí túžili mať z neho inžiniera.

<< předchozí 1 2