Matty

Matty

Martin Šrajer

okres Opava
píšu, co vidím

homepage
Twitter: Tae_suk

1985 bodů

Moje komentáře

od nejnovějšíchpodle abecedypodle hodnocenípodle roku vzniku filmu
<< předchozí 1 2 3 4 33 64 96 127
  • 23.3.2018  09:05
  Holy Motors (2012)
  *****

  „Weird … so weird.“ Hlavním předpokladem k pochopení Holy Motors je láska k pohyblivým obrázkům a ochota nechat se překvapovat a žasnout. Caraxův film o filmech (a pohybu jako takovém), hercích (kteří nikdy nemohou zcela opustit roli) a divácích (kteří jsou v digitální éře se všudypřítomnými kamerami vlastně také herci) začíná momentem, kdy byl statický obraz poprvé rozhýbán (Étienne-Jules Marey). Následně v anti-narativní sérii epizod propojených panem Oscarem (rodné jméno Caraxe zní Alexandre Oscar Dupont) coby zosobněním onoho pohybu (rozhodně má své opodstatnění, že jej hraje jeden z pohybově nejnadanějších herců současnosti) a médiem zprostředkovávajícím významy (jeho proměny jsou zároveň proměnami kinematografu jako takového) nabízí průřez filmovými dějinami a žánry. Sociální drama, anarchistická komedie (taky vám Lavantův skřet připomněl Chaplina?), gangsterka, muzikál, melodrama... Těžištěm Caraxových filmů byly vždy více jiné filmy než realita. Zde tento přístup povýšil na hlavní princip vyprávění. Film poskládaný ze situací známých z jiných filmů a tím zároveň provádějící dekonstrukci filmového vyprávění. Oproti mnoha svým kolegům píšícím milostné dopisy kinematografii Carax nicméně odmítá být sentimentální a dojímat se nad tím, že filmy a diváci už nejsou jako dřív. Jeho cesta do hlubin jedné pařížské noci (kterou řídí dáma nesoucí jméno slavného francouzského prozaika - Céline) je podvratná, drzá a potměšilá, jak každému musí dojít nejpozději během předposlední scény návratu k „rodině“ (a evolučním počátkům nikoliv filmu, nýbrž člověka - jedno nemůže existovat bez druhého). Krása a (po)divnost jsou si rovny. Carax neoplakává konec filmu, přemýšlí nad jeho možným znovuzrozením. Film chápe jako kolektivní sen (v jednom z prvních záběrů vidíme sál plný spících diváků). Jako milostný vztah (když milenci v jedné z posledních epizod mluví o tom, že jim zbývá 30 minut, jde zároveň o čas zbývající do konce Holy Motors). Jako život (všichni jsme součtem filmů, které jsme viděli). Život skrze filmy. Kde není filmů, zbývá jenom smrt. P. S.: Holy Motors jsou zároveň cenným výchovným materiálem. Ve skřetím segmentu ukazují jedinou přiměřenou reakci na člověka dělajícího s oblibou svými prsty „vzdušné uvozovky“. 90% Zajímavé komentáře: FlyBoy, Hortensia, Aelita, noriaki, zencitizen

  • 22.3.2018  07:35
  Ali Wong: Baby Cobra (TV pořad) (2016)
  ****

  Jestliže se od žen očekává, že budou za všech okolností milé a spořádané, že se podvolí adjektivu „něžné“, které bývá s jejich pohlavím spojováno, většina současných stand-up komiček tento předpoklad staví na hlavu. Konkrétně Wongová napříč svým vystoupením upozorňuje na odvrácenou stranu hezkých věcí a navenek nevinným činnostem dodává temný podtón. Poznámku o tom, jak ráda připravuje svému manželovi každý den svačinu, uzavírá spikleneckým podotknutím, že tak činí proto, aby se na ní partner stal závislým a nikdy ji neopustil. Vychvalování života ženy v domácnosti zakládá na popisu toho, jak se doma nemusíte stresovat vykonáváním velké potřeby na společných toaletách s tenkým protrhávajícím se papírem a kolegyněmi v blízkosti, kvůli nimž se snažíte tlumit své tělesné zvuky. Při popisu tělesných funkcí zachází Wongová podobně jako Amy Schumer s klinickou věcností do nejhlubších detailů. Neboť o lidské sexualitě nemluví pohoršlivějším způsobem než její mužští kolegové, mnozí kritici, považující u žen podobnou otevřenost v oblasti sexuality za nepřijatelnou, mají s podobným typem komiky v podání žen problém. Ať už Wongová mluví o sexu v těhotenství, o svém rasově nekorektním snu, že jednou bude dost bohatá, aby si mohla kupovat ovoce nakrájené bílými lidmi, nebo o pohlavně přenosných chorobách (HPV popisuje jako bubáka, který se skrývá v těle muže, ale teprve v těle ženy udělá „baf!“), nečiní tak ve snaze šokovat. Pouze poukazuje na prostou, leč pro mnohé nikoliv samozřejmou skutečnost, že ženy jsou stejně jako muži bytostmi s docela obyčejnými lidskými potřebami. 85%

  • 21.3.2018  11:18
  Mia madre (2015)
  ***

  Dva předcházející Morettiho filmy, Kajman a Máme papeže!, měly přes seriózní ústřední téma žánrově blízko k satirickým komediím. Mia madre je oproti tomu velmi citlivou, jen výjimečně také vtipnou studií vyrovnávání se s vlastní smrtelnosti i ztrátou blízké osoby. Jak pokračovat ve vlastním životě, když nás opouští osoba, které za svou existenci vděčíme a kterou jsme přijali za významnou součást našeho světa? Tematicky se Moretti vrací ke svému nejslavnějšímu filmu Synův pokoj, zároveň ale prostřednictvím hrdinčiny profese přidává svůj oblíbený motiv reflexe vlastního řemesla.___Margheritě slouží natáčení politického dramatu o stávce zaměstnanců továrny k odvedení pozornosti. Od skutečně závažné události svého života (nevyhnutelná smrt matky) utíká k události, kterou na důležitou ve svých očích sama povýšila. Vytěsnění smrti uměním bylo zřejmě taktikou, kterou Moretti sám uplatnil, když jeho vlastní matka zemřela během natáčení Máme papeže! Ve svém novém filmu jako kdyby tuto situaci chtěl dramatickými prostředky rekonstruovat a najít v ní smysl a ponaučení pro budoucí život.___Jádrem příběhu by zjevně měl být vztahový trojúhelník mezi Margheritou, Giovannim a Adou. Je to poznat i ze skicovitého vykreslení filmového štábu, tvořeného zábavnými karikaturami bez větší hloubky. Plochost filmové linie s místy poněkud nuceným humorem kontrastuje s psychologickou prokresleností rodinné linie tak ostře, až vzniká pocit, že sledujeme dva neslučitelné filmy.___Stejně rušivý element představují v jinak realistickém a lineárně vyprávěném filmu i snové sekvence a flashbacky. Zřejmě šlo o tvůrčí záměr a způsob, jak zvýraznit střet osobního a profesního života. Náhlé změny tónu nám ale zároveň brání plně docenit psychologickou autenticitu, emociální upřímnost a výrazovou úspornost, s jakou dokáže Moretti vyjádřit vnitřní prožitky postav. U nich si vystačí s výmluvnými detaily a nepodbízivou inscenací vnímavě odpozorovaných situací.___Styl k sobě nestrhává nadbytečnou pozornost a je plně podřízen srozumitelnosti dialogů a pocitů postav. Při jejich vyjadřování se dobře sehraní herci navzdory melodramatické povaze zápletky neuchylují k teatrálním gestům. Jejich projev je – s výjimkou Torturra, jemuž přehrávání nařizuje scénář – stejně utlumený jako celý film. Klidně plynoucí, k úvahám nad vlastním postojem ke smrti podněcující humanistické drama plné žalu, ale i povznášejících okamžiků lidského porozumění. 65%

  • 15.3.2018  11:31

  Přestože film navenek jen v sérii proustovských fragmentů, oddělených ostrými střihy, zachycuje dojmy z první lásky a atmosféru několika letních dnů a nemá žádný děj, vztah se napříč poměrně klasicky strukturovaným vyprávěním (cca každou půlhodinu k sobě mají hrdinové blíž) vyvíjí v souladu s tím, jak si oba milenci osvojují jazyk, kterým spolu mohou a dovedou komunikovat. Od prvního pohledu, který si mezi sebou Oliver a Elio vymění, čekáme, kdy prolomí mlčení a konečně si „to“ řeknou, náznaky nahradí otevřenou komunikací. Vzhledem k šestitýdennímu deadlinu přitom víme, že času nemají nazbyt. Záměrně arytmický film znamenitě pracuje s různě rychlým plynutím času (které zároveň patří k hlavním tématům, zpřítomněným citováním Hérakleita nebo častými záběry tekoucí vody). Vše se nejdříve děje velmi zpomaleně, v atmosféře letní nudy a bezčasí, nikdo nikam nespěchá. Ke konci ovšem dochází ke znatelnému zrychlení tempa. Milenci musí ve velice krátkém čase stihnout strašně moc věcí, které si dosud nestihli říct. Nechybí díky tomu ani napětí (nejen erotické a nejen během scény, kdy čekáte, zda Oliver sní broskev), jenom se na příběh musíte napojit víc než u jiných filmů, které vám nápadněji dávají najevo, co si v kterém momentu máte myslet a cítit, čeho a proč si máte všímat. Jedinečnost Call Me By Your Name spočívá v nenucenosti, díky které můžete s každým zhlédnutím docenit nějaký jiný detail (předmět, výrok, pohyb kamery), kterému jste dříve nevěnovali moc pozornost, protože Guadagnino neměl potřebu na něj upozorňovat. Při třetím zhlédnutí mě například nejvíc zasáhl moment, kdy Elio od Marzie žádá ujištění, že zůstanou přáteli po zbytek života, že jeden druhého nikdy neopustí. Přestože tušíme, že slib nebude dodržen, plně chápeme, odkud se vzala hrdinova potřeba něčeho věčného, co nebude nikdy přerušeno. Celý text zde. 90%

  • 15.3.2018  08:30
  Tomb Raider (2018)
  ***

  Vedle Wonder Woman působí Lara jako chudá příbuzná (hráče videoher asi producenti vnímají jako méně silnou diváckou skupinu než čtenáře komiksů). Všehovšudy čtyři prostředí (Londýn, Hongkong, ostrov, hrobka), s výjimkou vodopádu nikterak okázalé akční scény a v podstatě jen jedna (vycházející) hollywoodská hvězda. V kontextu snah o stvoření plnohodnotné akční filmové hrdinky jde nicméně o lehký pokrok. Lara Croft v podání přirozeně hrající Alicie Vikander je naprosto uvěřitelná. Dvojice scenáristů (Geneva Robertson-Dworet napsala taky Captain Marvel) neexperimentovala a nabízí tradiční origin příběh, který nehráče přehledně zasvětí do světa Tomb Raidera a hráčům nabídne uspokojivou porci „backstory“ a množství přímých citací ze hry. Lara je nám dvojicí úvodních akčních scén představena jako žena, která sice nevyniká ohromnou fyzickou silou, zato dokáže vymýšlet „lišácká“ řešení problémů. V obou případech zatím každopádně selhává. Silná, sebevědomá, byť nikoliv neohrožená, ale poměrně věrohodně zranitelná akční hrdinka se z ní stává až poté, co začne aktivně řešit své „daddy issues“. Vzniká dojem, že všemi prezentovanými schopnostmi, z nichž za některé vděčí otci (řešení hlavolamů, lukostřelba), disponovala od začátku, pouze jí scházela vnitřní rovnováha, protože v jejím životě chyběla ona otcovská figura. V tomhle ohledu je navenek progresivní film hrozně tradicionalistický (vlastně podobně jako Poslední z Jediů – dosaďte za Marka Hamilla Dominica Westa a dostanete prostřední část filmu). Rodinná linie, zastoupena zprvu zejména flashbacky, je ovšem zdatně zakomponována do hlavního vyprávění, posunuje děj, vysvětluje hrdinčiny motivace, pomáhá překlenout delší časové úseky, kdy se postavy někam přemísťují. Pokud jde o přínos libovolné scény pro vyprávění, nelze Tomb Raiderovi nic vytknout. Skoro žádná hluchá místa, kdy by nás přestalo zajímat, co bude dál (camea Nicka Frosta mohla být kratší, nebo žádná). Všechno je hezky propojené a navazuje na sebe. Možná až moc hladce a přímočaře. Akční scény jsou dostatečně různorodé a výrazně videoherní (a demonstrují, jak se Lara zdokonaluje v jednotlivých oblastech – souboj tělo na tělo, útěk před pronásledovateli, skok do dálky), tempo nepolevuje. Uthaug stejně jako ve Vlně předvádí perfektní ovládnutí řemesla a znalost principů klasického hollywoodského vyprávění. V rámci akčního žánru to vůbec není špatné, jen doufám, že pokračování, pro které si film v závěru trochu zdlouhavě a příliš okatě připravuje půdu, nebude stejně přehnaně opatrné. 65%

  • 14.3.2018  16:17
  Risk (2016)
  ****

  Podobně jako Citizenfour, také Risk je natočený jako paranoidní thriller odehrávající se v atmosféře stoupající nedůvěry. Nebezpečí zde přitom nepřichází jen zvenčí. Věřit nelze ani lidem z nejbližšího okolí. Jak se nám režisérka svěřuje v dodatečně nahraném mimoobrazovém komentáři (původní sestřih vyzníval vůči Assangeovi méně kriticky), dobrý pocit nemá ani z hlavního objektu svého zájmu – sexuálního predátora, který vypuštěnými informacemi možná přispěl k vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Assange je rozhodně méně čitelnou figurou než Snowden, což se odráží také ve struktuře dokumentu, který je méně soustředěný (a napínavý) než Citizenfour, prostoupený režisérčinými pochybami. Assange se stylizuje do role Jasona Bournea (bizarní scéna jízdy na motorce), jehož hlavní zbraní jsou informace a který k obraně používá namísto úderů sebestředné filozofické monology. Skoro se zdá, že si užívá, že je sledován. Může se díky tomu prezentovat jako osoba natolik vlivná, že je pod její úroveň řešit s médii svůj osobní život (rozhovor s opilou Lady Gaga, znuděně poslouchající, kdo všechno mu jde po krku). Jsou ale globální záležitosti důvodem, proč ignorovat lokální problémy? Lze věřit člověku, který volá po maximální transparentnosti, ale ohledně vlastních činů mlží? Nemyslím si. Kromě toho, že předkládá portrét jedné silně rozporuplné osobnosti, dokládá Risk ve druhém plánu, proč je pro ženy tak obtížné prosadit se v oblasti IT, kde hlavní slovo patří mužům s příliš velkým egem typu Assange nebo Appelbauma, kteří občas vypustí nevhodnou sexistickou poznámku (na což přítomné ženy reagují rozpačitými pohledy) a neštítí se zneužívat své moci. Přijde mi příznačné, že film plný pochybnosti o tom, komu lze důvěřovat a kdo vlastně jedná správně, nenabízí žádnou definitivní odpověď a končí velkým otazníkem. Také z tohoto hlediska jde o výstižnou reflexi nepřehlednosti doby, ve které žijeme a pro kterou jsou emblematické osobnosti typu Juliana Assange. 75%

  • 5.3.2018  08:13
  Oscar 2018 (TV pořad) (2018)
  **

  Vtipy, režií i výběrem předávajících tak opatrné, až to bylo nudné. Jako kdyby se všichni ještě vzpamatovávali z trapasu, kterým končil předchozí ročník, a dělali vše pro to, aby se něco podobného neopakovalo. Anebo tvůrci večera prostě rezignovali na zvyšování atraktivity (a sledovanosti) a jen se chtěli s předáváním nějak důstojně vypořádat. Sebe i druhé vykrádajícího Kimmela už prosím víckrát ne. Příště by mohl moderovat třeba Kumail Nanjiani, který byl vtipný pokaždé, když promluvil.

  • 28.2.2018  20:43
  Lady Bird (2017)
  ****

  Lady Bird je neokázalý, nesentimentální film bez falešných tónů, který sice nenabízí výrazně originální téma nebo úhel pohledu, ale zásluhou přesné charakterizace postav, vnímavosti vůči konkrétnímu místu a době a důvtipným dialogům nepůsobí ani chvilku obehraně. Celý text zde. 80%

  • 25.2.2018  14:37

  „Vím o sobě úplně všechno. Proto nemůžu chodit na terapie.“ Další a dosud zřejmě nejlepší z Baumbachových indie komedií o upovídaných newyorských intelektuálech s uměleckými ambicemi, jejichž sebevědomí vysoce převyšuje jejich skutečné schopnosti. Pro někoho neodolatelná, pro jiné nesnesitelná, slova bez pauzy chrlící Brooke se snaží své okolí přesvědčit, že je zosobněním ideálu, kterého chce dosáhnout každá newyorská hipsterka. Vtipná, oblíbená, nezávislá, úspěšná, svá. Znalá současných kulturních a technologických trendů, ale zároveň jimi tak trochu opovrhující. Takhle se prezentuje ve svém uměle vytvořeném světě na sociálních sítích, takhle ji vidí nezkušená Tracy. Ve skutečnosti nemá žádné přátele ani trpělivost na to, aby nějaký projekt dotáhla do konce a její zdánlivě nevyčerpatelná energie je jen dobře maskovanou hysterií. S tvrdou realitou je překvapivě konfrontována díky Tracy, která ji zneužije jako vděčný zdroj literární inspirace a kromě jejích charakterových vlastností (sebevědomí hraničící s arogancí) si od ní drze „vypůjčí“ také její životní příběh. Nemilosrdné odhalení pravé povahy navenek bezchybné hrdinky řadí Mistress Ameriku do linie filmů a seriálů jako Girls, nastavujících zrcadlo generaci, která by brzy měla řídit společnost, ale zatím jí k tomu chybí většina předpokladů (třeba schopnost vybrat samostatně vhodné těstoviny). Hořké podtóny nám zároveň nebrání vychutnat si barevně vyladěnou vizuální stránku, znamenitou inscenaci herců v prostoru (který je vedle pohybu v několika plánech spoluutvářen hlasy postav) a opravdu vtipné hlášky, které na sebe postavy pálí ve zběsilém tempu nejlepších screwball komedií. Dialogy mají takřka hudební rytmus a k jejich pointování Baumbach kromě slov využívá třeba Tracyino vržení šavle nebo záběr na dvojici roztomilých koček. Na jednu scénu bez prostoru pro vydechnutí navazuje další a film během první poloviny v podstatě neustále graduje, takže ani nemáme možnost postavy důkladněji poznat. K boření vysněných světů a odhalování masek, na které jsme připraveni vypravěččiným komentářem o tom, kterak se svět začal obracet proti Meadow (fikční alter ego Brooke), dochází až během vypravěčsky nádherně semknutého vývojového aktu v Greenwichi. S tím, jak o sobě postavy ztrácejí iluze, mění se óda na ženské přátelství v jízlivý portrét generace vyrůstající ve světě nabízejícím tolik možností, že je téměř nemožné zůstat sám sebou, být původní a nikoho nenapodobovat. Daní za tohle hořké sdělení přitom není zvolnění rytmu ani náhlá změna tónu vyprávění. Mistress America je komedií ve všech ohledech dotaženou, vzácně konzistentní a zasluhující výrazně více pozornosti než filmy stejného žánru a stejné země původu, kterými čeští distributoři běžně zamořují kina. 85%

  • 22.2.2018  08:18

  Čekal jsem, že The Post bude dobrý film. Nečekal jsem, že bude takřka bezchybný. Lze na něm obdivovat mnohé, obzvlášť při vědomí, že projekt byl ohlášen v březnu 2017 a v prosinci šel do kin, ale nejvíc mě bavilo, jak se v něm na rovině vyprávění i stylu neustále střetávají různé subsvěty (rodina a práce, muži a ženy, kamarádi a kolegové, The Washington Post a The NY Times), což filmu z větší části založenému na tom, že se pár lidí v místnosti probírá obrovským množstvím dat nebo o něčem zásadním rozhoduje, dodává dynamiku a vrstevnatost. ___ Odlišnost světů, mezi nimiž se postavy pohybují, si přitom uvědomuje zejména díky Kamińského kameře a dokonalé režijní kontrole předkamerového prostoru. Skoro zde není záběru, který by něco nesděloval svou kompozicí, rozmístěním herců, samozřejmostí, s jakou si postavy podmaňují určité prostředí (Kay se lépe cítí doma, Ben v redakci), kontrastem dění v předním a zadním plánu, rychlostí a směrem pohybu kamery... Nikdy to přitom nepůsobí návodně, ale naopak jako něco zcela přirozeného a organického. Třeba vnučky pobíhající v pozadí na zahradě během pracovního rozhovoru Bena a Kay nebo prostý švenk kamery na portrét hrdinčina otce visící na sloupu, okolo kterého dotyčná prochází dodávají scénám mimořádnou emocionální hloubku, aniž by to vyznělo sentimentálně a zpomalilo vyprávění. ___Přestože se na nás hlavně v první polovině, pokrývající několik dní, neustále valí množství informací (v té druhé je pole možností, jak se může vyprávění dál vyvíjet, výrazně zúžené a odehrává se z velké části během jediného dne, takže je ještě napínavější), díky přehlednosti, s jakou je film natočen, se v nich bez problému orientujete a víte, oč komu běží.___Tematicky jde jednak o prequel Všech prezidentových mužů, jednak o další spielbergovský příběh o absentujícím otci, rodině (hlavně kvůli ní je důležitý noční rozhovor s dcerou, byť ten bude pro mnohé iritujícím důkazem, že Spielberg nezvládá konce) a občasné nutnosti obejít některá pravidla, abyste udrželi demokracii naživu. Teprve potřetí u Spielberga (po Purpurové barvě a Obrovi) ve středu dění stojí ženská hrdinka, ke které se všechny dějové a motivické linie - boj s vládou, společenskými očekáváním, vlastní sebedůvěrou - sbíhají (prvně se přitom protnou zhruba v polovině filmu - do té doby Kay do obsahu novin nezasahuje).___ The Post je tak relevantní nejen coby kritika neomezené moci a obhajoba svobodných médií, ale také jako vyprávění o ženě, která musí vše riskovat, aby mužům předvedla, že je stejně schopná jako oni a dosáhnout tak na individuální rovině téže svobody, o kterou usilují noviny, aby mohly bez postihů psát o pochybných vládních aktivitách (právě scény, ve kterých se Meryl Streep nachází v obklíčení mužů, kteří jí v doslovném i přeneseném významu brání v pohybu a kterým se nejdříve podřizuje a postupně se jim naučí čelit, patří k těm nejsilnějším).___ Spielbergova novinka to pro svou zdánlivou neakčnost (zejména pro toho, kdo kromě slov nebude věnovat pozornost i tomu, co film sděluje obrazem) především u neamerických diváků nebude mít snadné, ale jestli se vám líbil Lincoln, z The Post byste měli být nadšeni, ač jde o ještě méně okázalou podívanou (nejepičtější scéna zachycuje tisk a distribuci novin). 90%

  • 12.2.2018  09:09
  matka! (2017)
  *****

  Proklatě černá komedie mravů, která se zvrhne v surreálný apokalyptický horor. Aronofského film zprvu jen v náznacích, posléze stále explicitněji dává najevo, že nesledujeme realistický příběh. Hypotéza, že půjde o variaci na Hnus (1965) nebo Rosemary má děťátko (1968), čili o domácí horor o paranoidní hrdince, je udržitelná zhruba první hodinu. Poté film morální, logické i jakékoliv jiné normy platné v našem aktuálním světě definitivně opouští. Jednání postav již nelze vysvětlit podle žádného psychologického parametru, mezi událostmi neexistují racionálně zdůvodnitelné vztahy, zákony fyziky přestávají platit. Z podtextu se stává hlavní text a jiná než alegorická interpretace na rozdíl od výše zmíněných filmů Romana Polanského, u nichž jsme až do konce drženi v nejistotě, zda nesledujeme jen zosobněné fragmenty hrdinčiny narušené mysli, není možná. Při snaze o čtení více ukotvené v realitě by se struktura filmu zhroutila.Matka! ovšem své vyprávění nezakládá na neurčitosti a nezodpovězených otázkách. Diváky se nesnaží podněcovat k domýšlení toho, co zůstalo nevyřčeno. Aronofsky nám naopak, jak má ve zvyku, své „velké“ myšlenky bez uzardění vmete do tváře. Sledování filmu není nekomfortní, protože bychom tápali, jaké sdělení nese, ale protože víme (a vidíme) víc, než chceme. Někdy je potřeba atakovat všechny smysly. Díky našemu fyzickému přimknutí k hlavní hrdince (kamera prakticky neopouští její hledisko) s ní soucítíme, prožíváme její fyzické utrpení a chápeme jak její rostoucí frustraci, tak závěrečný akt vzdoru. S podobně agresivním vizuálním stylem, pro který bývá řazen mezi největší pozéry současné americké kinematografie, pracuje Aronofsky ve většině svých filmů, ale v matce! pro jeho uplatnění našel zřejmě poprvé adekvátní materiál. Volbu „příběhu všech příběhů“ jako podkladu pro vyprávění můžeme vnímat jako projev nedostatku soudnosti, ale též coby zdvižený prostředníček směrem ke kritikům, kteří Aronofskému dříve vyčítali snahu vlastní mnohým midcultovým umělcům – pojednat v banální zkratce o problémech celého univerza. Matka! se vrací rovnou k počátku života na zemi a zároveň svou banalitu dává ostentativně na odiv. Nehraje si na vznešené umění, nad nímž bychom měli dlouze kontemplovat. Jde o nepokrytou snahu jakýmikoliv dostupnými vyjadřovacími prostředky, trochu v duchu "divadla krutosti", upozornit na krizi, ve které se lidstvo vinou nespravedlivých společenských poměrů i vlastního sobectví, nezájmu, pokrytectví, přezíravosti a samolibosti octlo. Je to zoufalý, ale ve své bezelstnosti zároveň neobyčejně autentický výkřik, ne vlídná prosba. Možná vás pohorší, možná se mu vysmějete, možná vám z něj bude špatně, ale pokud vás nenechá lhostejnými, splnil svůj účel. 90% Zajímavé komentáře: Arbiter, ScarPoul, JitkaCardova, salalala Triple H, Avathar, hlošík, Cyberboy

  • 10.2.2018  18:15

  -„Come“ -„Stay“: Emocionální jádro filmu ve dvou slovech. Také díky tomu, že neříká (a nevysvětluje) více než je třeba, zůstává E.T. společně s některými Truffautovými filmy jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak znovu v kostce prožít vlastní dětství. Spielbergův nejosobnější film (předměstí, rozvod, osamělost, úniky do světa, kterému dospělí nerozumí), fungující paralelně jako intimní rodinné drama i dechberoucí sci-fi (kdy jedna žánrová rovina podporuje tu druhou), převrací situaci známou z mnoha studenoválečných filmů stejného žánru (k nimž E.T. vizuálně odkazuje).___ Návštěvník z kosmu nepředstavuje nebezpečí, které by ohrožovalo tradiční americkou rodinu, ale naopak – v duchu optimismu reaganovské Ameriky – pomáhá neúplnou rodinu vybalancovat, když zaplňuje místo uvolněné otcem. Absence otcovské figury je v první polovině filmu chytře zdůrazněna tím, že žádnému dospělému muži nevidíme do tváře (vystřižené byla scéna s Harrisonem Fordem jako ředitelem školy, otočeným rovněž po celou dobu zády ke kameře). Přesto si díky nepřehlédnutelnému svazku klíčů jednoho muže, vyznačujícího se nakonec větší chápavostí než ostatní dospělí ve filmu, zapamatujeme (a zřejmě nás posléze nepřekvapí, že se jmenuje Keys).___ Keys prochází ve vztahu k Elliotovi stejnou proměnou jako E.T. – z hrozby se mění v poměrně vlídnou bytost. Stačí však, aby jej chlapec lépe poznal a překonal svůj strach z neznámého, vyplývající právě z nedostatečné informovanosti. Vzhledem k tomu, že Elliotova perspektiva filmu od začátku dominuje (a nedochází tudíž k žádnému povyšování se nad svět viděný dětskýma očima), ke stejnému vnímání Keysovi role ve vyprávění je veden i divák. Nejde o jediné nadčasové (a zřejmě stále relevantnější) sdělení filmu vyzývajícího k toleranci a hájícího právo každé bytosti na vlastní domov.___ E.T. tak v zásadě, jako podstatná část Spielbergových snímků, nemá klasického antagonistu. Vypráví zejména o střetu dvou světů (dětství a dospělosti, resp. víry a racionality), které se navzájem nechápou, ale zcela nekompatibilní nejsou. Velmi sugestivní „kolonizace“ Elliotova domova vědci v bílých skafandrech, je nevyhnutelnou vývojovou fázi na cestě od dětství do dospělosti. Domov, symbolizující dosud bezstarostné dětství, se musí proměnit stejně jako Elliot. Společně s hlavním hrdinou a za výrazné podpory Williamsova povznášejícího hudebního motivu, který pro mne bude navždy hudbou dětství, díky tomu znovu zažíváme dětské okouzlení neznámým, vlastní citové zrání i dojemné loučení s tím, co bylo mimo chápání dospělých. ___E.T. je pro mne důkazem, že ty nejlepší dětské filmy plně doceníte teprve jako dospělí. Teprve tehdy si zřejmě uvědomíte, že závěrečné slzy dojetí v dětství nebyly a ani nyní nejsou jen projevem vašeho potlačení nedůvěry a podlehnutí intenzivnímu hraní na city, ale i režisérova upřímného porozumění dětství a jeho vypravěčského mistrovství s přesně načasovanými gagy, body obratu, změnami tempa a pečlivým vedením pozornosti. Za pár let se o tom rád přesvědčím znovu. 90% Zajímavé komentáře: Lima, Melies, anderson

  • 8.2.2018  08:26

  Můj bezprostřední dojem z toho filmu vyjádřilo jedno z prvních jmen, které se objevilo v závěrečných titulcích: "Philip Nee Nee". Všechno podstatné se seběhne během posledních cca 15 minut, jimž předchází hodinu a půl dlouhé bezdějové pásmo reklam - na svatební šaty, Paříž, Audi, pánské košile, vanilkovou zmrzlinu, Aspen, erotické hračky... vyprázdněná narace pro snoby. Jediným trápením hrdinů bohatých tak, že nakupují v buticích, kde vám k vybírání šatů nalijí šampaňské, je po většinu filmu to, zda si večer zpříjemní análním kolíkem, vibrátorem nebo bičíkem. Namísto Dornana cvičícího na gymnastickém nářadí je zde pro milovníky campu Dornan zpívající u klavíru (plakátu k filmu typu Riddick: Kronika temna se tentokrát bohužel nedočkáme). Jinak mezi ústředním párem zůstává vše při starém. Anastasia se dostává do problémů a neposlouchá. Christian ji trestá, což se jí někdy líbí a někdy ne. Veškeré neshody ve vztahu řeší drahé dárky. V souhrnu přesto malinko snesitelnější než druhý díl, který byl o deset minut delší a v nerespektování jakékoliv příběhové logiky a kauzality mezi scénami mnohem urputnější. Uměním bych to v žádném případě nenazýval, nicméně mi přijde pozoruhodné, že někdo dokáže napsat a natočit film prázdný do té míry, že v něm není nic, co byste mohli nenávidět. Ale hezky se na to kouká a váš mozek může pohodlně relaxovat. 35%

  • 7.2.2018  07:31

  Ani po dvou zhlédnutích nedokážu nový film Paula Thomase Andersona žánrově přesně zařadit. Podle zvoleného úhlu pohledu je to (melo)drama, romantická komedie nebo gotický horor. Právě ve své proměnlivosti a nepoddajnosti, zaručující při každém sledování lehce odlišný divácký zážitek, je Nit z přízraků unikátní a nesrovnatelná s většinou současné hollywoodské produkce. Nad Nití z přízraků je radost nejen přemýšlet, ale také ji sledovat a záběr po záběru analyzovat, přičemž významová a stylistická rovina se neustále vzájemně doplňují, což u podobně unikavého filmu, který je chvíli komedie a chvíli tragédie (a někdy obojí naráz), považuji za zcela mimořádný počin. K rozkrytí všech významových vrstev a docenění, jak precizně je tato komplexní výpověď o lásce, posedlosti, závislosti, obětování a úskalích práce z domova napsaná, zrežírovaná a zahraná, ji budu ještě párkrát potřebovat vidět. Mistrovské dílo. Pokračování zde. 95%

  • 4.2.2018  11:30

  „Bring me that piece of shit.“ Takové syrovější Manželské etudy. Kanadský režisér Allan King se svým štábem natáčí v přímém přenosu rozpad manželství Billa a Antoinette a výsledkem je materiál předjímající (mnohem více exploatační) reality shows a fascinující z hlediska sociologického, psychologického i dokumentaristického. Téměř po celý film, který vznikl sestřihem záběrů natočených během deseti týdnů, jsme uzavřeni v domě Edwardsových, což zvyšuje napětí visící po celou dobu ve vzduchu. Oba manželé zápasí nejen mezi sebou, ale také s genderovými rolemi, jejichž naplnění se od nich očekává (ona nechce být jako žena v domácnosti otrokyní svého manžela, on je zoufalý ze své impotence). Přestože jsou v manželství zjevně nešťastní a svou frustraci před kamerou skrývají se stále většími obtížemi (v nejvyhrocenější scéně ani přítomnost kamery Billovi nezabrání ve fyzickém napadení Antoinette), snaží se zároveň vést smysluplný dialog, pátrat po příčinách a hledat řešení. Moc se jim to nedaří. Vzhledem k výrazně zastoupenému performativnímu aspektu se vnucuje otázka, kam přesně na ose „hraný film – dokument“ A Married Couple situovat. Bill a Antoinette občas očividně hrají pro kameru a záměrně se chovají a oblékají (viz Billovy nepřehlédnutelné červené slipy) výstředněji, než by odpovídalo jejich přirozenosti. Také vnitřní potřeba posunout své soužití směrem k představení o nich ovšem něco vypovídá (snaha ozvláštnit únavnou rutinu partnerského života) a každopádně nijak neumenšuje opravdovost situací, kdy by jeden druhého nejraději zabili, a situací, které by prostě žádný scenárista nikdy nevymyslel (např. neodolatelně bizarní scéna o hovně). Oba v sobě mají cosi ze svobodomyslnosti květinových dětí, ale zároveň si uvědomují společenský tlak, který je nutí k zodpovědnějšímu jednání. Kingovo dokumentární melodrama tak nejen odkrývá mechanismus, který dva povahově odlišné lidi, celé dychtivé po sebepitomější zámince k hádce, nutí setrvávat v jednom domě, ale také zachycuje dobově podmíněnou proměnu hippies, jež ztratili iluze, v pragmatické yuppies, kteří se věci nesnaží měnit, ale jen udržovat. 80%

  • 29.1.2018  14:44
  Gasman (1997)
  ***

  Další cenu poroty z Cannes po svém prvním filmu Small Deaths obdržela Ramsayová za Gasmana, který vypráví prostý příběh otce a dětí účastnících se vánočního večírku. Pokud jste z prvních dvou krátkých filmů této skotské režisérky nabyli dojmu, že neměla moc veselé dětství, trpěla emocionálním deficitem a vyrůstala v neustálých obavách z psychického či fyzického násilí, po Gasmanovi už o tom pochybovat nebudete. Vedle motiv vytoužené, ale nedosažitelné harmonie, je film v kontextu filmografie Ramsayové pozoruhodný útržkovitým sdělováním informací o postavách s pomocí dialogů a detailních záběrů. Velmi výmluvná je, jako vždy u Ramsayové, volba písničky, tentokrát No Place Like Home z Čaroděje ze země Oz, kterou si prozpěvuje malá hlavní hrdinka.Víme dost na to, aby byla probuzena naše zvědavost, ale ne tolik, abychom znali odpovědi na všechny nabízející se otázky. Podobně enigmatičtí budou hrdinové všech následujících celovečerních filmů Lynn Ramsayové.

  • 29.1.2018  14:43
  Kill the Day (1996)
  ***

  Druhý krátký film Lynn Ramsayové, oceněný tentokrát cenou poroty festivalu krátkometrážních filmů Clermont-Ferrand, je klaustrofobní studii paranoie bývalého feťáka, který přežívá díky kradení kreditních karet. Na filmu, který nás uzavírá do omezeného prostoru protagonistovy nestabilní mysli (který je zejména vězněm svých vzpomínek), je patrný příklon Ramsayové k výrazně subjektivizovanému vyprávění (které se projevuje v intimním stylu snímání i záměrně nepevné formě vyprávění) a její schopnost vyjádřit vnitřní neklid postav skrze jejich tělesné projevy. Pozoruhodná je rovněž práce se zvukem v obraze i mimo něj, více naznačující než vysvětlující.

  • 29.1.2018  14:42
  Small Deaths (1996)
  ***

  V Glasgow narozená fotografka Lynne Ramsay absolvovala studium kamery na londýnské filmové škole krátkometrážním triptychem zpracovávajícím tři její vzpomínky na dětství. Film byl uveden v Cannes, kde obdržel cenu poroty. Zastřešujícím tématem všech tří krátkých příběhů, pracujících podobně jako pozdější filmy Ramsayové s motivy násilí, odloučení a samoty, je zánik nevinného dětského pohledu na svět při konfrontaci s drsnou realitou, ať už jde o konflikt mezi rodiči, smrt zvířete nebo kruté dětské hry. Vše očima dívky, pro kterou jsou tyto události nečekaně a nepříjemně brzkou přípravou na dospělost.

  • 26.1.2018  16:49

  Podnětně problematický film. Začíná jako Sladký život a končí jako Občan Kane, ale to, co se odehraje mezitím, nikam zařadit nedokážu. Přestože Všechny prachy světa obsahují řadu scén jako z procedurálního thrilleru, podrobně mapujících určitý pracovní postup, jako klasický dramatický útvar, který by měl promyšleným dávkováním informací vtáhnout diváka a držet jej v napětí, jsou vinou roztěkaného (zejména v první polovině se neustále skáče v mezi různými místy, časy a postavami) a zároveň velmi přímočarého vyprávění, přerývavého rytmu a cyklické výstavby, poněkud monotónní výstavby s opakujícími se situacemi dost neuspokojivé.___Paulův únos je zejména záminkou k vytváření situací, při nichž dochází k monetizaci něčeho, co si za peníze běžně nekoupíte (důvěry, pozornosti, mateřské lásky), a k diskuzím o chamtivosti a hodnotě člověka. Vyznění a naléhavost těchto scén, snažících se zpravidla dialekticky zohlednit hlediska obou stran, se mění s tím, jak stoupají sázky a klesá pravděpodobnost, že se syn matce vrátí celý. Napříč filmem je rozvíjeno zejména téma dopadu kapitalismu na mezilidské vztahy, pojímané zde v čistě transakční rovině (do někoho se investovat vyplatí, do jiného ne). O vztahy samotné až tolik nejde, o vývoj postav, z nichž většina (s výjimkou matky) jsou jen karikatury, také ne. Ačkoliv zároveň neplatí, že by o ně nešlo vůbec, což by filmu paradoxně prospělo.___Jedná se dramaticky podivně nevyrovnaný tvar, který svou strukturou směřuje naši pozornost spíše k argumentům tvůrců než k postavám a jejich trápení. Nejsem si jistý, jestli to byl záměr, ale jako cynická, nemoralizující disputace o moci peněz mě Všechny prachy světa bavily. 65%

  • 23.1.2018  19:48
  Odloučení (1994)
  ****

  „Nemířím vůbec nikam.“ Nevím, zda Francouzi tak rádi řeší sebe a své vztahy, nebo je o tom jenom baví točit filmy, ale rozhodně díky mnohaleté praxi dovedou trefně vyjádřit komplikované životní situace. Pialatovsky syrové vztahové drama Odloučení se jenom vzácně obejde beze slov. Jsou to ale scény, v nichž spolu postavy komunikují gesty, pohledy, doteky nebo naopak tím, že se navzájem nedotýkají, které vám nejdéle utkví v paměti. Pierre i Anne mají sami problém s hledáním slov pro své pocity. Ani jeden z nich nebyl na něco podobného připraven a ani jeden neví, jak pokračovat. Tématem filmu tak vlastně není samotné odloučení, ale snaha o jeho uchopení a pojmenování, snaha nějakým způsobem jej „komunikovat“. Pierrovi vedle rozhovorů s kamarádem, profesorem filozofie, pomáhá natáčení videodeníku, v němž může říct to, co Anne sdělit nedokáže. Pocitem dominujícím tváři Daniela Auteuila, který při bloumání nočními ulicemi stále více připomíná Ala Pacina v Carlitově cestě, je přesto zmatení, nejistota, obava ze ztráty dosavadní životní opory. Film napsaný dvojicí scenáristů celkem pochopitelně upřednostňuje mužskou perspektivu, Pierre je ale v zásadě zvýhodněn pouze tím, že s ním strávíme více času než s poněkud příliš chladnou Anne (což je možná dáno i odtažitým herectvím Isabelle Huppert). V kritických momentech se naopak chová více hystericky než žena a mnoho sympatií nevzbuzuje. Také neochotou postavám situaci jakkoli ulehčovat a vést je k uspokojivému řešení je Odloučení chvílemi nepříjemně bolestivým filmem. K jeho autenticitě přispívá i vyvarování se většině klišé podobných filmů – nového partnera si nachází žena, nikoli muž, namísto hádek se pár krizi snaží zprvu řešit racionálním rozhovorem, vztah s mladou a pohlednou chůvou se nevyvine podle očekávání atd. S délkou necelých devadesáti minut jde o velmi úsporný snímek, který přes množství slov říká poměrně málo, ale zároveň vše, co potřebuje. Dlouhé dialogové sekvence končí zatmívačkami, které zvýrazňují nevyhnutelnost konce a ponechávají prostor pro naše domýšlení, co se dělo „mezitím“. Na minimum byly zredukovány skutečnosti přímo nesouvisející se vztahem (například zaměstnání), díky čemuž se film nerozbíhá se do všech možných stran, je velmi koncentrovaný a vybízí k opětovnému zhlédnutí a hledání dalších slov, která zůstala nevyřčena. Jestli si nechcete sypat sůl do otevřené rány, v době během nebo krátce po vlastním rozchodu Odloučení nesledujte, ale na seznam nejlepších „rozchodových“ filmů si jej bez obav připište. 75%

  • 16.1.2018  12:11

  Napsat a natočit drama, ve kterém skoro není scény, kde by někdo neřekl "bitch", "fucker" nebo "cunt" (a většina postav si o moc milejší oslovení ani nezaslouží), ve kterém vidíme provrtávání nehtu zubní vrtačkou a které je přesto vtipné, pravdivé a dojemné (téma nepřekonatelného žalu je zde podle mne zpracováno nuancovaněji než ve Wind River), považuji za umění. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri je pozoruhodně proměnlivý film a zatím ten nejlepší od Martina McDonagha (a to mám V Bruggách opravdu rád).___Chvílemi mě to sice iritovalo pro svou divadelnost (přesně načasované příchody postav na scénu, pauzy na smích, operní árie) a trochu infantilní snahu o nekorektnost, ale ten film zároveň nabízí tolik překvapení a tolik osvěžujících změn tónu a má tak důmyslnou vyprávěcí strukturu (tři jsou nejen billboardy, ale také postavy, jejichž příběhy McDonagh rozvíjí a různě proplétá), že jde o přijatelné nedostatky. McDonagh zvolenou kompozicí a tím, že se podstaty dobírá mnoha oklikami, sleduje vyšší cíl, podle pravidel nehraje jen proto, aby nehrál podle pravidel a byť to stylisticky není kdovíjaký skvost (v paměti utkví asi jen jednozáběrová scéna s naštvaným Rockwellem), stavba příběhu to alespoň v mých očích bohatě vynahrazuje. ___ V kontextu jeho dosavadní tvorby mi přijde pozoruhodné, jak si McDonagh opět pohrává s klasickými vyprávěcími konvencemi a diváckým očekáváním (rozhodně nečekejte přímočarý příběh o bezchybné hrdince, která překoná pár překážek, odhalí původce svého trápení a najde vnitřní klid), jenom tak činí méně explicitně než v Sedmi psychopatech, díky čemuž jsou postavy přes absurdní nadsazenost celého světa uvěřitelnější a film sděluje něco podnětného také o naší přítomnosti, nejen o fikčních světech. 90%

  • 11.1.2018  08:01

  Kdyby Joe Wright dokázal vyprávět stejně efektivně, jak efektně režíruje, šlo by o mnohem méně bolestivou diváckou zkušenost. Ambiciózní britský filmař se bohužel opět projevuje jako velký kýčař, pro kterého je hlavní, aby každá scéna stůj co stůj dobře vypadala a nenudila, ne aby měla smysluplnou náplň a byla nějak nápomocná vyprávění. Vizuální gimmicky jako jsou záběry z ptačí perspektivy, zpomalené záběry nebo velké detaily vteřinové ručičky působí hlavně jako projevy skoro panické obavy ze všednosti, kterou bych čekal spíše u debutujícího tvůrce, snažícího se předvést, co všechno se naučil na filmové škole. Docela obyčejné scény, spoléhající se jen na dobře zvolenou kompozici a Oldmanovo herectví (velmi solidní, ale pořád musíte myslet na to, že sledujete štíhlého herce pod tlustou maskou), jsou přitom mnohem působivější, neboť v nich myšlenky nepřekrývají efekty. Kromě občasných vítězství formy nad obsahem film doplácí na nevyrovnaný rytmus (po svižné první hodině se tempo před operací Dynamo výrazně zpomaluje), zjednodušování historie na klíčová rozhodnutí velkých a neomylných mužů, zoufalý nedostatek soudnosti (i kdyby scéna v metru vycházela ze skutečnosti, nic to nemění na faktu, jak strašlivě nepřesvědčivě je vystavěná a napsaná - něco tak blbého nepamatuji ani z britských meziválečných propagandistických filmů, kam by to patřilo spíš) a urážlivou návodnost. Ten film nám skrze vedlejší postavy (zejména vyjukanou sekretářku) neustále sděluje, jak máme na Churchilla pohlížet, co si o něm máme myslet, abychom snad nezačali pochybovat o jeho genialitě. Špetku uvěřitelnosti v sobě mají akorát scény Churchilla s manželkou, které scénář nepředepisuje, aby jen žasla nad jeho pronikavým intelektem a smála se jeho bonmotům. Sebelepší práce herců a maskérů (a návrhářů kostýmů a architektů) bohužel nedokáže zachránit to, co zanedbal scenárista (Anthony McCarten napsal i Teorii všeho, trpící podobnými nedostatky) a režisér. Nejtemnější hodina je prázdná, naivní a falešná lekce patriotismu, která se dvě hodiny klopotně dobírá ke stejnému sdělení, které dokázal Christopher Nolan s mnohem větší úderností shrnout do posledních deseti minut Dunkerku. 45%

  • 7.1.2018  18:26

  Alexander Payne v posledních letech natáčí stále tentýž příběh o postarších bílých mužích, kterým dost pozdě dochází, že většinu života promrhali. Pročež se vydávají na cestu, aby našli smysluplnou náplň svých prázdných životů. Zmenšování, odehrávající se ve světě, kde se lidé pro zlepšení svých životů a záchranu planety mohou nechat zmenšit na nějakých 13 centimetrů, v podstatě nepředstavuje výjimku, pouze má ambicióznější záběr a vedle krize jednotlivce se snaží postihnout také krizi západní společnosti, potažmo celého světa , čemuž uzpůsobil žánr i strukturu vyprávění. ___Film hned v úvodu přepíná z individuálního hlediska na globální perspektivu a následně stejný postup uplatňuje u postavy Damonova fyzioterapeuta, který řešení svých problémů nachází v tom, že se začíná víc zajímat o okolní svět, aby v závěru pochopil, že je třeba začít s menšími cíli (tedy u lokálního, ne u globálního). K základu tvořenému hořkou komedií zpochybňující víru v americký sen a nikdy nekončící americkou prosperitu se přidává sci-fi satira a (melo)drama s poměrně explicitním politicko-ekologickým poselstvím. Občas jsem si tak nebyl jistý, zda má scéna vyznít jízlivě (protože postava říká něco strašně kýčovitého a doslovného a Christoph Waltz se při tom usmívá jako jeliman), nebo dojemně. ___ Větší potíž je v tom, že Payne a spoluscenárista Jim Taylor se chvílemi nedokážou rozhodnout, zda je víc zajímají postavy, anebo zmenšený svět, který pro ně vymysleli a jehož zákonitosti nyní společně s hrdiny objevujeme. Celý nápad se zmenšováním mi přišel jako gimmick, sloužící víceméně jen k jízlivému komentáři, co jsou lidé ochotni podstoupit kvůli zlepšení svého sociálního statusu. V jádru jde o variaci známého payneovského příběhu, která by se mohla odehrát i v reálném světě. Sci-fi rovinu vnímám hlavně jako způsob, jak si usnadnit práci a postavy rychleji postavit před dilemata, která chce scénář řešit.___Výsledný hybrid drží pohromadě zejména díky Mattu Damonovi, který umí být jako pupkatý čtyřicátník s lehkou depresí stejně přesvědčivý jako tajný agent se zabijáckými schopnostmi. Žánrové transformace, které film prodělává, pak částečně odrážejí vývoj jeho postavy, ke které je Payne v porovnání se svými dřívějšími snímky až příliš shovívavý (často na úkor stereotypních ženských figur).___Zmenšování je v mnoha ohledech dost problematický film a rozhodně ne dokonalý, ale zřejmě i tím mi imponuje. A možná je pravým důvodem, proč mám potřebu jej spíš hájit než hanit, vysmátý Christoph Waltz jako srbský pašerák jménem Dušan Markovič, jemuž skvěle sekunduje Udo Kier. 75%

  • 21.12.2017  14:20

  Dokument o životě bohéma, intelektuála, dandyho a člověka s mimořádným výtvarným cítěním a literárním talentem realizoval Janek v úzké spolupráci s Brdečkovou dcerou Terezou, čemuž odpovídá výrazně osobní ladění filmu. Hlavní slovo patří samotné Brdečkové, komentující fotografie z rodinného alba, Brdečkovy rané kresby a další artefakty. Chronologický průřez Brdečkovým životem ve druhém plánu slouží jako výpověď o vztahu dcery k otci, který byl vším možným, jenom ne rodinným typem (málokterý rodič by zřejmě svému osmiletému potomkovi dal číst Kafkovu Proměnu). ___Brdečkovo vlastní dětství je přiblíženo vzpomínkami jeho dědy, učitele Otakara Brdečky, které dotyčný zaznamenal ve knize vydané vlastním nákladem. Podobně Janek postupuje během celého filmu. Využívá dochovaných fotografií, kreseb a textů, které Brdečku v daném životním období popisují co nejvýstižněji. Struktura filmu sice není perfektně semknutá, občas dojde k většímu skoku v čase nebo delší odbočce mimo hlavní směr životopisného vyprávění, ale rozbíhavost odpovídá pestrosti Brdečkových zájmů. ___Nepřeberné množství oblastí, v nichž se Brdečka dokázal realizovat, v dokumentu dlouhém necelou hodinu a půl neumožňuje věnovat každé kapitole jeho života náležitý prostor, Universum Brdečka ale každopádně dokáže probudit zájem o život a dílo dotyčného a slouží jako velmi solidní rozcestník k dalším zdrojům. ___Byť zvolená perspektiva neumožňuje do větší hloubky a v širších souvislostech poznat například Brdečkovy tvůrčí postupy, vnímavě, s lehkostí a bez patosu natočený film projevuje pochopení pro objekt svého zájmu, jaké je u dokumentárních poct tohoto typu poměrně vzácné. 75%

  • 14.12.2017  10:45

  Fantastická žena začíná tam, kde většina melodramat končí – úmrtím jednoho z partnerů. Smrtí Orlanda pro Marinu začíná několikafázový proces obhajoby vlastní identity. Před lékařem, policejní vyšetřovatelkou, členy Orlandovy rodiny musí bránit vše, co utváří její „self“ – jméno, tělo, hlas. Skoro nikoho nezajímá, co Marina chce. Nikdo se nezeptá, co cítí. Ostatní v ní nespatřují sobě rovného člověka, ale anomálii, ohrožení statu quo. Každá z postav, kterou je Marina souzena, zároveň zastupuje určitou instituci, čímž příběh jednoho odloučení získává politický rozměr. Marina nehájí jenom právo žít plnohodnotný život. Reprezentuje každého, kdo se lidem jako Orlandova exmanželka nezdá být dostatečně normální. ___ Lelio vyprávění zakládá více na paralelách a variacích než na kauzálním řetězení událostí a dějových zvratech. Marininu nahotu vnímáme během jejího milování s Orlandem odlišně než během pořizování policejní dokumentace či zmíněné scény v sauně. Když v nočním klubu objímá neznámého muže, moment postrádá vřelost jejího dřívějšího, podobným nájezdem kamery zachyceného tance s Orlandem. Hrdinčino hledání silného hlasu je motivováno nejen touhou po rovnoprávnosti, ale též snem o pěvecké kariéře. Právě v nenásilném propojení individuálního a emancipačního příběhu se projevuje Leliův režisérský um možná ještě výrazněji než ve scénách, kdy opouští dominantní realistický styl a umožňuje hrdince alespoň pomyslný únik do světa, ve kterém může být sama sebou. ___ Fantastická žena patří k filmům, v nichž každý záběr vyniká svou promyšleností. Barvy, rámování, objekty v mizanscéně nesou významy a vypovídají o životní situaci, v jaké se postavy nacházejí. Marina například během většiny filmu nosí na krku řetízek ve tvaru půlkruhu. Když si uvědomí, že svou identitu nemůže zakládat na ne/přítomnosti kompatibilní druhé polovičky, vyměňuje poloviční kruh za klíč. Nejde o nejsubtilnější metaforu pro nalezení klíče k vlastní duši, ale Lelio o jemnost neusiluje. Jeho odvážný, v detailech přesný, v závěru povznášející snímek stejně jako hlavní hrdinka nic neskrývá a svému publiku se nebojí jít vstříc. Současně se nepodbízí a nežadoní o soucit. K tomu, abyste Marinu přijali ve vší její rozmanitosti, vás nenutí. O to větší hodnotu má závěrečné uvědomění, že byste s touto fantastickou ženou rádi strávili mnohem víc času. 90%

  • 13.12.2017  08:38

  Nejen film o vzniku Muže na Měsíci, ale také fascinujíce studie metodického herectví dovedeného do krajnosti. Jim Carrey, jehož mluvící hlava tvoří společně s dosud nezveřejněnými záběry z natáčení základ dokumentu, velmi otevřeně vypráví o tom, proč pro něj v dané fázi kariéry bylo tak důležité přivést k životu Andyho Kaufmana a jak jej daná role proměnila. Na jedné straně je překvapující, že Miloš Forman (kterého Carrey mimochodem dokáže skvěle imitovat) představitele hlavní role, který byl osinou v zadku par excellence, nenahradil někým kontrolovatelnějším. Zároveň je možné, že kdyby Carrey neprodělal transformaci v Kaufmana/Cliftona a zpět a nepoznal díky tomu plný rozsah svých hereckých schopností, dodnes bychom jej znali jenom jako legračního magora s gumovým obličejem, ne jako citlivého a přemýšlivého herce. Resp. tohle je "poučení", které bychom si z dokumentu podle toho, kterou linii nejvíc akcentuje, měli odnést. Jako životopis rozkrývající life-changing období v životě Jima Carreyho ten film, snažící se současně upozorňovat na paralely mezi oběma komiky a pravidla filmového marketingu (záběry Carreyho zbaveného pout původně vznikaly pro EPK), funguje nejlépe. Věřit tomu můžete, ale taky nemusíte. Jako čemukoliv spojenému s Kaufmanem/Cliftonem. 75%

  • 13.12.2017  08:34
  Silnější (2017)
  ****

  Po Marathon: The Patriots Day Bombing a Patriots Day třetí ambiciózní film věnovaný teroristickému útoku během bostonského maratonu. Gordon Green zvolil namísto mozaikovité rekonstrukce události z různých hledisek komornější přístup a natočil velmi intimní portrét jednoho člověka.___Výborná je zejména první hodina, velmi syrově, skoro v reálném čase zachycující lékařské úkony, které musí Jeff podstupovat (sundávání obvazů patří zásluhou Gyllenhaalova herectví k nejbolestivějším scénám, co jsem letos viděl). Sledujeme jednotlivé fáze jeho léčby a jeho prohlubující se depresi, nepochopení blízkých (kteří oproti podobným filmům nejsou vždy milí a ve všem nápomocní) i jeho nevděk (protože jej ponižuje odkázanost na pomoc druhých) a nahlížíme do zákulisí přípravy vítězoslavných okamžiků jako je zahájení utkání NHL. Namísto patetické oslavy hrdinství, která byla prezentována veřejnosti, vidíme bolest, stud, únavu, nejistotu, rezignaci (v tematizaci toho, co a za jakou cenu dělá člověka hrdinou, připomíná Stronger některé pozdní filmy Clinta Eastwooda).___Většina sick-flicks vypráví o hrdinech, kteří díky milujícím bližním a solidnímu materiálnímu zabezpečení nemusejí bojovat s ničím jiným než svým zdravotním stavem. Jeff má jako příslušník pracující třídy, jehož přítelkyně si není jistá, zda s ním chce zůstat (před útokem se v podstatě rozešli), spoustu jiných starostí a namísto toho, aby získával sílu a šířil lásku, padá na dno. Kameraman Sean Bobbitt hodně využívá (tělesných) detailů a záběrů s malou hloubkou ostrosti, takže stejně jako Jeff pořádně nevíme, co se děje kolem, náš i jeho „dosah“ je výrazně limitovaný, což prohlubuje frustraci.___Druhá polovina už není tak semknutá, protože se Greenovi nedaří najít klíč k tomu, jak propojit tři roviny vyprávění (Jeff jako člověk s osobním traumatem, Jeff jako partner, Jeff jako člověk inspirující druhé), a poslední minuty jsou plné laciného patosu, kterému se sympaticky věcný film jinak vesměs dokázal vyhnout. Místo u moře tak sice zůstává nejkomplexnějším a nejpravdivějším dramatem o vztazích a traumatech z poslední doby, ale jestli se chcete dojmout a zároveň nemít pocit, že vás někdo zneužil, tohle je taky dobrá volba (a Gyllenhaal zaslouží přinejmenším nominaci na Oscara, kterého měl získat už za Slídila). 75%

  • 27.11.2017  12:47

  Dokonale naplnění jednoduchého konceptu: 108 (nikoliv 114) restaurovaných lumiérovských filmů v původním formátu od „klasiky“ po kuriozity, které na YouTube budete hledat marně, rozdělených do 11 tematických bloků (např. počátky, lidé při práci, děti, komedie). Každý z nich vidíme od začátku do konce a s doprovodem Frémauxova komentáře. Vtipně a poučeně vypráví o historii jednotlivých snímků i kinematografu jako takového, pokud je to relevantní, upřesňuje, koho a co přesně vidíme, analyzuje kompozice (oblíbené dělení obrazu do několika plánů), „herectví“ (přehrávající chlapík se plácá do kolen, aby nám došlo, že daný výjev má být legrační), načasování akce (vše se muselo odehrát během cca 50 vteřin) nebo způsob jejího inscenování do hloubky (využívání diagonálních linií, pohyb v pozadí), upozorňuje na detaily, kterých by si divák jinak nemusel všimnout a které jsou někdy poměrně zásadní, jindy slouží hlavně k pobavení (tady pochoduje 5 tisíc vojáků, tři z nich nemají knír, tenhle, tenhle a tenhle; v pravém dolním rohu vidíme lahev koňaku, takže jde zjevně o francouzskou snídani). Na konci budete mít solidní přehled o tom, co Lumiérové (a jejich kameramani vysílání do světa) točili a uvědomíte si, že třeba přemýšlením, kam nejlépe umístit kameru, strávili podstatně víc času, než naznačuje zdánlivá primitivnost oněch filmů. Pro cinefily film z kategorie „viděl jsem a můžu zemřít“, pro studenty filmu užitečná učební pomůcka, pro všechny ostatní hodina a půl filmečků, které jsou tak krátké, že nikdy nezačnou nudit. 90%

  • 27.11.2017  12:44

  Když jde o lásku, slova bývají stejně neuspokojivá jako sex bez vyvrcholení, kterým nový film Claire Denis začíná (a který zde není jediným svého druhu). Proč je citový i milostný život protagonistky neuspokojivý, zjišťujeme po vzoru Barthesových Fragmentů milostného diskurzu z epizodické série jejích setkání s již ozkoušenými i nově nalezenými milenci. Liší se od sebe svým vzezřením, intelektem i třídní příslušností. Někteří z nich si sami sebou nejsou jisti vůbec, jiní až příliš. Isabelle je atraktivní žena, která k sobě krátkými sukněmi a vysokými botami na vysokých podpatcích přitahuje mužskou pozornost. Málokterý z partnerů ale vysílané signály dokáže správně dekódovat jako vyjádření potřeby porozumění, nikoliv neukojeného chtíče. Sama Isabelle ovšem úplně přesně neví, co chce a v něčem se projevuje stejně bezohledně jako její partneři. Není divu, že si své štěstí nedokáže udržet ani když narazí na muže, který před sebou netlačí (jako hovnivál kuličku) své ego a se kterým se zjevně cítí dobře. Zdá se, že upřímná dokáže být Isabelle pouze k lidem, od nichž si nic neslibuje a před nimiž se nebojí alespoň s pomocí slov zcela obnažit. Muži, kterého pravidelně potkává u obchodu s čerstvými rybami na zdvořilostní otázku po pravdě odpovídá, že se nemá dobře. Podobně se ani taxikáři nebojí svěřit, že je nešťastná. Zacyklenost situace, ve které se octla a která vyplývá z toho, že ujištění o sobě samé neustále hledá u druhých (kdo taky ne), vtipně shrnuje závěrečný rozhovor s jasnovidcem, z něhož se vyklube další egoista jednající jen v zájmu vlastního prospěchu. Celý film sleduje hrdinčinu neúspěšnou snahu o úspěšnou komunikaci. O komunikaci při které budou partneři hovořit stejnou řečí a dokážou si (třeba i beze slov) sdělit, co jim vadí, co se jim líbí, po čem touží, co od druhého chtějí. Denis si udržuje lehce ironický odstup nejen od vztahových problémů pařížských bohémů, ale také od své hrdinky, která se kamarádce svěřuje, že s majetnickým bankéřem zůstávala hlavně proto, že ji vzrušovala představa, že spí s podobným „starým hnusákem“, čímž v podstatě překrývala skutečnost fantazií. Jenomže vztah založený na iluzi dlouhodobě udržitelný není. Dříve či později musí přijít vystřízlivění, vyjádřené ve scéně v baru pomalým odjezdem kamery od obou herců (v kontrastu se svižně plynoucím, na vědomém přijetí určité role založeným dialogem, snímaným namísto tradiční techniky záběr/protizáběr švenkováním mezi oběma herci). Není to typická francouzská komedie s široce přístupným humorem, která by své myšlenky balila do hezkých frází, ale maximálně nepodbízivá, krásně smutná komedie mravů (s nádechem třídní satiry), ve které (tak jako v milostném diskurzu) nese význam každé gesto, každé slovo i každá zámlka. Proto je důležité, že herci, především úžasná Juliette Binoche, umějí do nepatrné změny výrazu nebo způsobu, jakým říkají určitá slova, shrnout dlouhý seznam důvodů svého pohrdání nebo několikaletou historii jednoho přerušovaného soužití. Díky přesnosti a věcnosti, s jakou zachycuje jednotlivé fáze scházení a rozcházení a vystihuje, jak umí být vztah naplňující i frustrující, jde o jeden z nejlepších filmů o lásce a komunikaci. 90%

  • 27.11.2017  12:13
  Nerodič (2017)
  ***

  Volné pokračování Generace Singles. Film má opět lehce autoterapeutickou formu a Počtová si s jeho pomocí ujasňuje postoj k určitému tématu (tentokrát početí a výchova dětí). Protagonisty také tentokrát našla mezi svými přáteli, kteří neměli problém s natáčením velmi intimních okamžiků a kteří zároveň reprezentují různé varianty rodičovství (a nerodičovství). Výpovědi šestice netradičních rodin režisérce slouží k prozkoumání toho, proč a za jakých okolností si dnes lidé pořizují potomky, jaké uzavírají svazky či proč se rozhodnou děti nemít. S empatií natočená a empatii vyžadující časosběrná sociologická sonda bez vynášení soudů ukazuje některé z mnoha podob, které v dnešní době mohou rodina i mezilidské vztahy mít. Díky nadhledu a otevřenosti protagonistů filmu nechybí humor ani dojemné okamžiky. Stejně jako v případě Generace Singles platí, že vás dokument osloví tím víc, čím blíže máte k životní etapě, ve které se nachází autorka. Přestože jde o sympatický počin, který s lehkostí naplňuje zvolený koncept, jako jediný důvod, proč jej namísto televize uvádět v kině, vidím možnost následné diskuze s odborníky na dané téma (kteří ve filmu zastoupeni nejsou). 70%

<< předchozí 1 2 3 4 33 64 96 127
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace