Reklama

Reklama

Nejsledovanější žánry / typy / původy

  • Komedie
  • Animovaný
  • Akční
  • Drama
  • Dobrodružný

Zajímavosti k filmům (78)

Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti (2016)

Kdy má Lex Luthor (Jesse Eisenberg) proslov na věži o tom, že bůh je mrtvý, použije část  citátu teologa a spisovatel C. S. Lewise. Celý citát zní: "Jestliže by Bůh byl dobrý, chtěl by, aby bylo jeho stvoření dokonale šťastné. Jestliže by byl všemohoucí, byl by schopný udělat to, co chce. Proto Bůh není zcela dobrý nebo není všemohoucí nebo neplatí jedno ani druhé."  Z knihy Problém bolesti.

Mise (1986)

Film je zakončen citátem z Bible, z Janova evangelia první kapitoly, verše 5.: "To světlo ve tmě svítí, a tma ho nepohltila."

Mise (1986)

Když Rodrigo (Robert De Niro) čte Bibli, čte některé verše z 1. listu Korintským kapitoly 13.

Na konci všech válek (2001)

Otázky, které si pokládá Ernest (Ciarán McMenamin) při odjezdu z tábora: "Kdo je můj bližní? Kolikrát mám odpustit svému bratru? Co to znamená milovat své nepřátele? Co může člověk nabídnout výměnou za svou duši?" To jsou otázky, které jsou převzaty z Bible.

Na konci všech válek (2001)

Při pohřbu plukovníka zazní citát z Bible. Verš je z Jana, 12. kapitola, verš 24. "Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemře-li však, přináší mnohý užitek." a poté zahrají na dudy píseň "Amazing grace".

Vykoupení z věznice Shawshank (1994)

Pří prohlídce cel cituje Andy (Tim Robbins) z Bible pasáž z Marka, 13. kapitoly, verš 35: „Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde..." Ředitel věznice mu odpovídá veršem z Jana 8.  kapitoly, verš 12.: „Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

Gran Torino (2008)

Sue (Ahney Her) vysvětluje Waltovi (Clint Eastwood), že Hmongové nesahají na hlavu ani dítěti. Ale při scéně, kdy je přijímáno dítě do rodiny, tak mu několikrát na hlavu sáhnou.

Návrat na vrchol (2006)

Otec zemřelého hráče Chrise Greffena (Ian McShane) si čte v kavárně knihu "Na západní frontě klid" od Remarquea. Když trenér Jack (Matthew McConaughey) povzbuzuje ředitele k návštěvě federace, píská melodii z filmu Hodný, zlý a ošklivý (1966). Na konci v titulcích je záběr na ceduli s nápisem: "Bůh dal, Bůh vzal." Jedná se o citaci z Bible, z Knihy Jób, první kapitola, verš dvacátý první.

Želary (2003)

Když vojáci vtrhnou do kostela, zrovna farář (Miroslav Donutil) vypravuje příběh o narození Ježíše popsaný v Lukášově evangeliu.

Bible (2013) (TV seriál)

První slova seriálu jsou i první slova Bible - Genesis, kapitola první, verš první. A poslední slova seriálu jsou poslední slova Bible - Zjevení, kapitola dvacátá druhá, verš dvacátý první.

Ježíš (1979)

Když v dodatku filmu citují Ježíšova slova, citují z evangelia podle Matouše a Jana. Dále citují Bibli z  listu Římanům a ze Zjevení Janova. Film je však zakončen citací z listu Židům, odkazující na starozákonní 5. knihu Mojžíšovu.

Ježíš (1979)

Když Ježíš vstupuje do nebe říká poslední slova. Tyto slova jsou z evangelia podle Matouše z dvacáté kapitoly, verše osmnáct a devatenáct.

Ježíš (1979)

Přestože je film natočen podle evangelia Lukášova, úvodní verše filmu jsou z evangelia podle Jana. Třetí kapitoly verše šestnáct a sedmnáct a zníí : "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen."

Mr. & Mrs. Smith (2005)

Mrs. Smith (Angelina Jolie) prohlási, že je židovka, ale hned v následující scéně mají s Mr. Smithem (Brad Pitt) na sobě teplákovou soupravu s nápisem "Jesus rocks".

Mr. & Mrs. Smith (2005)

Když manželé Smithovi (Brad Pitt a Angelina Jolie) společně utíkají v rodinném voze, mají na autě nalepenou rybičku, která je jedním ze symbolů křesťanství.

Já, robot (2004)

Ve scéně, kdy se hroutí svět, cituje babička Dela Spoonera (Will Smith) Gigi cituje biblický verš. A to Žalm 16., verš 8.: "Hospodina před oči si stavím. Je mi po pravici, nic mnou neotřese."

Kdyby byly ryby (2014) (TV film)

Při mávnutí proutkem jsou použity zvuky známé z operačního systému Windows.

Železná srdce (2014)

Když se "Bible" (Shia LaBeouf) baví s Donem (Brad Pitt) o "Bibli", knize "Izajáš", citují kapitolu 6, verš 8. "Potom jsem uslyšel hlas Panovníka, jak říká: Koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem: Zde jsem, pošli mne!"

Nespoutaný Django (2012)

Když má jeden z bratrů Brittleových bičovat otrokyni, cituje Bibli, i když nepřesně. Jedná se o knihu "Genesis", kapitolu devět, verš dvě. "Bázeň před vámi a děs z vás padne na všechnu zemskou zvěř..."

Mikulášovy patálie (2009)

Mikulášova (Maxime Godart) matka (Valérie Lemercier) u závěrečných zkoušek autoškoly při rozjezdu nepoužije spojku, ale pouze plyn, a během parkování pouze zatočí volantem, přesto vůz zaparkuje a stojí.

Reklama

Reklama

Reklama