barja

barja

B C

Česko


3 body

Moje obsahy

od nejnovějšíchpodle abecedypodle roku vzniku filmu
    • 22.4.2011
    Půlnoc (studentský film) (2010)

    Vizuálna dokumentárna esej o "svetle, v ktorom prestávame vidieť".
    Film cez fenomén tmy hovorí o neudržateľnom energetickom luxuse a o jeho následkoch v priamom aj prenesenom slova zmysle. Uchopuje problém svetelného znečistenia ako obraz nezmyselne stúpajúcej spotreby prírodných zdrojov a ukazuje nečakaný vplyv prebytku svetla na ľudské telo a v ďalšej úrovni na ľudské vedomie, poznanie, existenciu...
    Vrstvy preklenujú dve kontinuálne linky: osobná linka režisérky, ktorá absolvuje 7 dňovú terapiu zavretá v absolútnej tme a ťažko pochopiteľná vzbura "darkerov" - skupiny českých mladíkov, ktorí sa v rokoch 2002-2003 dostali do dejín vďaka ilegálnemu skratovaniu stĺpov vysokého napätia a následnému blackoutu. Filmom nás povedú magické obrazy, umocnené experimentálnou hudbou skupiny BBNU.