Louie

Louie

Louie Anderson

okres Praha
bezvýznamný zatrpklý pária

6 bodů