Filomena.I.

Filomena.I.

okres Olomouc

9 bodů

Můj deníček

 • 21.12.2014 v 18:54

  VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

  *

  VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
 • 18.12.2014 v 22:00

  DŮM BLÁZNŮ

   

  Ahmede, miluji tě - nezabíjej mne!

  Ohni, miluji tě - nezabíjej mne!

  Bláto, miluji tě - nezabíjej mne!

   

  Dům bláznů Andreje Končalovského

 • 17.12.2014 v 23:30

  DŮM BLÁZNŮ

   

  Ukázka z filmu Dům bláznů/Andrej Končalovskij/Rusko-Francie 2002

   

 • 15.12.2014 v 13:10

  STRAKA V HRSTI - 1

   

  Duchovní rozbor filmu od vysokoškolského učitele docenta Vladimíra Suchánka

  STRAKA V HRSTI (Juraj Herz, ČSSR 1983)

   

                                                           „V tomto divadle světa život je hrou

                                                                            a my jeho herci."
                                                                   Pedro Calderón de la Barca

   

                                                 Nebeské království je také podobné obchodníku,

                                                                     který hledá vzácné perly.

                                                    A když najde jednu drahocennou perlu, jde,

                                                               prodá všechno co má, a koupí ji.

                                                                                   Mt 13,45

   

                                                            A dvanáct bran bylo dvanáct perel:

                                                        každá brána byla vytvořena z jedné perly.

                                                                                      Zj 21,21

   

   

  Karneval – Jarmark – Masopust – Mystérium bláznovství
  Halucinace, sen a reálnost


  Domov – Jsme doma tam, kde jsme milováni, a kde milujeme. Je domovem msta, z křesťanského hlediska je domovem láska, to znamená spočinutí v lásce. Proto neustálé se rozhodování mezi dobrem a zlem? Proto hledání perly ... perly jako co?!


  Vědomí bytí – introspekce vlastního vědomí o bytí. Může být zlo vědomím o bytí? A jak vnímat zlo ve vlastním vědomí?! V čem se pohybují hrdinové, kteří neví co je perla!


  Prostor a čas – neexistuje, je nepodstatný, všechno probíhá tady a teď, není žádná minulost ani budoucnost, je pouze přítomná věčnost – TADY A TEĎ!! A je marné utíkat do jiného času, do jiných zemí, do jiného sebe, je to tady, teď. Ukaž, kdo jsi!!


  CESTA – hledání smyslu sebe sama. Kdo jsem, Iniciační cesta v sobě samém – já jsem doma. Ale jak se najít. Nebo je to cesta ke Kristově kříži?! Je to honba za perlou uvnitř lidské duše. Pro někoho bohatství, ale taková cesta je marnost. Je to honba za čistou duší, spásou duše, lékem na zmar hříchu. Cesta marnosti. Lež, hloupost, manipulace a přetvářka.

   

  Rubín (Jan Hrušínský)

  STRAKA V HRSTI - 1
 • 15.12.2014 v 12:40

  STRAKA V HRSTI - 2

   

  Láska – ... kde se váže na podstatu mého já, o co je podstatou mého já? Kolikrát mohu lásku zradit, než mne opustí, aby se náhle vrátila jako nevyhnutelnost. Vždy spasí, vždy najde cestu, na které zachrání .... Byť člověk sebevíce hřešil a oddával se bláznovství, je vždy zde!!!


  TA LÁSKA
  Jacques Prévert

   

  Ta láska
  tak prudká
  tak křehká
  tak něžná
  tak zoufalá

   

  Ta láska
  krásná jako den
  a špatná jako počasí
  když počasí je špatné

   

  Ta láska tak pravdivá
  ta láska tak nádherná
  tak šťastná
  tak veselá
  a tak nicotná

   

  třesoucí se strachem jako dítě když je tma
  a sama sebou si tak jistá
  jako muž v noci vědomý si svého místa

   

  Ta láska která jiné strašila
  že ji pomlouvali
  že z ní celí zbledli
  Ta láska vyčíhaná
  protože my na ni číhali

   

  Uštvaná zraněná podupaná ubitá zapřená zapomenutá
  protože my je štvali zraňovali udupávali ubíjeli zapírali zapomínali
  Ta láska úplně celá
  pořád tak živá
  a naplněná sluncem

   

  To je láska tvá
  to je láska má
  ta co byla
  Ta věc každý den nová
  která se nikdy nezměnila
  opravdová jak rostlina
  tak rozechvělá jako pták
  tak horká tak živá jako léto

   

  Můžeme oba dva
  odejít a vrátit se
  Můžeme zapomenout
  a pak znovu spát
  probudit se trpět zestárnout
  znovu spát
  snít o smrti
  vzbudit se usmát se a smát
  a omládnout

   

  Naše láska zůstane tady
  paličatá jak mezek
  živější než touha
  krutější než paměť
  hloupější než lítost
  něžnější než vzpomínka
  chladnější než mramor
  krásnější než den
  křehčí než dítě

   

  Dívá se na nás s úsměvem
  a mluví k nám bez řečí
  Já ji poslouchám a chvějI se
  a křičím
  křičím za tebe
  křičím za sebe
  Tolik tě prosím
  za tebe za sebe za každého kdo miluje
  za každého kdo miloval

   

  Ano já křičím na ni
  za tebe za sebe za všechny ostatní
  které znám
  Zůstaň tady
  tam kde jsi
  tam kdes byla dřív
  Zůstaň tam
  Nehýbej se
  Neodcházej

   

  My co jsme milováni
  my na tebe zapomněli
  Ty na nás nezapomeň
  Jenom tebe nám dala země
  Nenechej nás žít chladně a temně
  O mnoho dále vždy
  a není důležité kde
  dej nám o sobě vědět

   

  O mnoho později na kraji lesa
  v pralese paměti zas
  vynoř se náhle z šumu a hluku
  podej nám ruku
  a zas nás spas.

   


  Odpuštění sobě – oběť pro druhé, smrt jako láska nebo zatracení?:

   

  Prosťáček Rubín (Jan Hrušínský) a Straka (Georgiana Tarjan)

  STRAKA V HRSTI - 2
 • 15.12.2014 v 12:30

  STRAKA V HRSTI - 3

   

  Maskysuita smrti – JSOU MIMO ČAS A MIMO PROSTOR!! přichází vždy dotyčného mrtvého pohřbít, objevují se jako Memento mori! Není vůbec vše tak, jak si člověk myslí, jak žije, jak doufá ... ale jak to tedy je! Jak miluje! A na vrcholu každé lásky jsou slzy (bolesti i radosti – proč bolíš, radosti!!) Andělé souloží s ďábly – sacrum je smíseno s nejnižší temností.

   

  Mastičkář Severín – král bláznů, šejdíř, podvodník, lhář, manipulátor. Chce pouze svůj vlastní prospěch, peníze, bohatství, aby si mohl užívat ... Místo aby kupoval perly čistoty, kupuje za perly falešnou lásku. .... Jeho konkurencí jsou herci, kteří hrají o něm, o jeho pomateném srdci. Proto na ně pošle naivního Rubína. On ale v podstatě touží po pravé lásce.

   

  Rubín – sluha Lichváře, je horlivý, je ochoten udělat všechno co jeho pán poručí, protože mu věří, naivní důvěřivý, prostý, čistý. Dokáže skrze svou čistotu probouzet náklonnost a lásku, ale je i zneužíván a manipulován:


  Symbol: „královský majestát, důstojnost, horlivost, moc, láska, vášeň, krása, dlouhověkost, nezranitelnost – Cimbuří nebeského města budou vybudována z rubínu (Iz 54,12)
  Nejčistší musí na kříž, aby spasil nejšpinavější lotry. Někdo se k němu přizná (Straka), někdo ho odmítne (Anděla a Severín).

   

  Straka – prodejná holka zneužívaná pasáky a gaunery schopnými všeho, svým způsobem naivní, dobrá a stále na útěku, zejména před láskou Rubína. Co neukradne, to nemá, nakonec se jí podaří ukrást perlu, aby její pomocí vyléčila a vzkřísila ukřižovaného Rubína, protože její srdce pozná, že on jediný je čistý. Touží po lásce. Ona není blázen, jen jím stále je.


  Symbol: „zlo, ďábel, zahálka, marnost, brzká smrt, pronásledování, (Čína – pták radosti, skřehotající-zpívající straka znamená dobré zprávy.), Symbol člověka pochybujícího, stojícího před rozhodnutím mezi dobrem a zlem."
  Je to ta, která je nerozhodná, musí své rozhodnutí učinit ve chvíli, kdy je nutné se rozhodnout.

   

  Lichvář – liška podšitá, blázen, jehož ironickou metaforu definuje jeho liščí kožich. Bohatne na zoufalství druhých, jeho heslem je – i v pekle se platí dluhy. Jeho sluha je Rubín, naivní čistý drahokam, jeho ženou je Anděla. Žena, která touží po bohatství, výsluní a jedinečnosti. Je obrazem předváděné dobroty lichváře. Ten, když ji ztratí, ztratí svůj obraz. Lichvář zůstává bez tváře, když jej opustí falešná láska. Zjistí, že jakoby nemá něco, co jej činilo svým.

   

  Anděla – obraz něčeho, co není, je obrazem marnosti přetvářky bláznů, muži po ní touží, ale ona nezná touhu lásky, prodá se za perlu Severínovi. Pak s ním uteče, aby onu perlu získala a ztratí všechno.

   

  Herci – blázni v očích bláznů, smutní klauni, kteří hrají hru o životě bláznů, jež se vždy rozhodují špatně. Hrají smutnou hru o pravdě v lidech, jejichž duše jsou pomatené bláznovstvím všeho druhu, protože všichni jsou blázni, kdo nevidí co pravé a čisté je:

                                                              Kde se tito lidé jak chytří chovají,

                                                                         ošálit se hloupé zřejmě chystají.
                                                              Když nenajdou se již, kdo chválu by jim vzdali,
                                                                         ti blázni nadmíru sami sebe chválí;
                                                              však kdo je moudrý muž, ten pravdivě jim tvrdí,
                                                                         že chvála z vlastních úst vždy nepříjemně smrdí.

                                                                         

                                                              Kdo sebedůvěry má příliš ve své hlavě,
                                                                         to vskutku blázen je, bloud nejhloupější právě.
                                                              Však běda zemi té, jíž v čele blázen vládne,
                                                                         jenž nevědomý je a zkušenosti žádné.
                                                              Ach, běda rozumným, ach tisíckrát jim běda,
                                                                         kde blázen za bláznem se vzhůru k moci zvedá!
                                                                                                                           Sebastian Brant 1457-1521 (Loď bláznů)

   

  Proto oni jediní nakonec spasí, protože „ ...to jsou jenom herci ...", kteří jsou přece jenom šašky a blázny, jak si o nich skuteční blázni myslí. Jejich masky jsou symbolické – (Jelen – Cernanos, bůh lesa, Liška – všichni mazaní blázni a Vlk – všichni lační a zrůdní blázni).

   


  Student – člověk blázen, ten který opovrhl vzděláním a dal se na marnivost – pití, lehké ženy, hazardní hry, mamon a zahálku. Pomatenec, baží po věcech a slastech pomíjivých. Propadá zlu, je obrazem ztracené cesty k moudrosti. Postupně začíná sloužit zlu. Tak se stává skutečným bláznem bez nápravy.

   

  Anděla (Zdena Sajfertová), mastičkář Severín (Boris Rösner)

  STRAKA V HRSTI - 3
 • 15.12.2014 v 12:06

  STRAKA V HRSTI - 4

   

  Vlci – šílené bytosti, které propadly do povrchnosti bláznovství, staly se služebníky zla. V tomto stavu už si to neuvědomují a propadají se hlouběji a hlouběji. Stávají se vlastními vykonavateli zla, vlky (skřeti, Nazgûlové, pomocníci temnoty, čerti, ďáblíci, démoni, ve filmu jsou to motorkáři a propadající se do temnoty: student, pasáci – kteří nakonec odjedou s jezdci).

   

                                                                           VLCI JSTE, VLCI V LIDSKÉ KŮŽI


                                                                           Když žijem´ zvláštní náhodou
                                                                              To vlci táhnou noční tmou

   

                                                                           Když vlci táhnou noční tmou
                                                                              Oči a hvězdy jedno jsou

   

                                                                           Psi zdálky cítí jejich dech
                                                                           To vlci táhnou noční tmou...

                                                                                                              Praprecedens, J.Hedl

   

  Ale já přece – jsem? Kdo? Jak? Proč? Jaká je moje cesta a kdo mě na ni poslal? Proč tápu, proč nevím, proč věřím. Straka říká Rubínovi: „jsi hodný a každému naletíš".

   

  Oběť – morální i duchovní apel. Co nutí mstít se, - msta mě zotročuje, přidává svou morální
  vinu do mojí skutečné ... odebírá mi právo satisfakce odpuštění?!

   

  Kruh vinyDobro a zlo
                        Spravedlnost a svévole
                        Pošetilost a moudrost
                        Šlechetnost a podlost
                        Něha a krutost
                        Láska a lhostejnost

   

  VŠECHNO SMÍSENÉ SE VŠÍM, VŠECHNO JE THEATRUM MUNDI.
  Nepřetržitá směs pomateného života, kde vládne nejistota, strach, povrchnost, lačnost, marnivost ... bez chuti a vůní, bez východiska, kterým je pouze a jenom, těmito bytostmi, opovržená LÁSKA!

   

  Rubín: za život se platí životem!? Proč? Kdo je nevinen? Kdo je vinen? „Lidi? Žádné nevidím."

   

                                                               ŽIVOT JE SEN, úryvek (1635)


                                                                 Všichni sní, sním i já sám,
                                                                 že v žaláři přebývám.

                                                                 Sním, že je to nyní těžší,
                                                                 sním, že jsem byl svobodnější.

   

                                                                 Co je život? – Přelud, klam.
                                                                 Co je život? – Potřeštění,
                                                                 smyšlenka, stín, to, co není.
                                                                 Vše velké je malé jen.

   

                                                                 Dnes už vím: život je sen
                                                                 a také sny jsou jen snění.

   

                                                   Pedro Calderón de la Barca (*1600 - †1681)

 • 11.12.2014 v 23:13

  DOBA LEDOVÁ

   

  Vzpomínka romantická na nedávnou dobu ledovou.

  Doprava zkolabovavší však již neměla oné vůně zimní poesie...

  DOBA LEDOVÁ
 • 6.12.2014 v 12:56

  LUCREZIA BORGIA

   

  LP Hrrr na ně! Supraphon 1977

   

   

  LUCREZIA BORGIA

  Zpívá: Jiří Schelinger

  Text: F. R. Čech

   

   

  Lucrezia Borgia, jak mi tvé jméno sladce zní,
  Lucrezia Borgia, nevěřím, že je špatnost v ní.

   

  Zná, prý zná zrádnost mužů, tak hrrr na ně,
  má, prý má v modrých očích krutost saně.
  Zná, prý zná léčky stražit - pozor na ně,
  nádherná, smyslná prý ústa má.

   

  Proč jen Lucrezie tvůj život knihy pomluví?
  Proč jen historie ublížit dívce dovolí?

   

  Zná, prý zná zrádnost mužů, tak hrrr na ně,
  má, prý má v modrých očích krutost saně
  Ppřísahá, slzy v očích, pozor na ně,
  nádherná, falešná, však nevěrná.

   

  Chtěl bych Lucrezie na hrob ti tuhle píseň dát,
  chtěl bych Lucrezie říct ti, že můžeš klidně spát.

   

  Zná, prý zná zrádnost mužů, tak hrrr na ně,
  má, prý má v modrých očích krutost saně,
  zná, prý zná léčky stražit - pozor na ně,
  nádherná, smyslná prý ústa má.

   

  Krásná Lucrezie já miluji tě potají,
  krásná Lucrezie snad tě má píseň obhájí.
  Krásná Lucrezie já miluji tě potají,
  krásná Lucrezie snad tě má píseň obhájí...

 • 6.12.2014 v 11:13

  STÉ NAROZENÍ

   

  Aniž bych se nadála toho dne a počtu, narozen byl stý komentář, jenž zaslouží si gratulaci a pořádnou kytku.

  Nejlépe orchidej. Je odolná, dlouho vydrží (pokud ji idiot jakýs nezlikviduje) a odráží se na ní  krása Božího stvoření tak rozmanitého.

  Méně rozmanité jsou filmy, však v mnohých lze též naleznouti odlesk Krásy...

   

  Prstnatec Fuchsův v jesenické Ovčárně

   

   

  STÉ NAROZENÍ
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace