Sidonka

Sidonka

Česko

34 bodů

Můj deníček

1 2 3 následující >>
 • 12.6.2017 v 20:57

  Nejsilnější konečné minuty v dějinách filmu - nejenom pro mě nejpůsobivějších 20 minut všech dob

  Aliččino hrdé rozhodnutí, statečnost, smíření se s koncem života a postavení se ke krutější nabídce osudu. Pocta sebevrahům, pro které je morálně, existenčně i citově nemožné pokračovat a přijmout další nedůstojný život, který se jim nabízí. Postavení se k tragičtější alternativě - smrti, neboť je nepřijatelný další žití za určitých podmínek, v tomto případě žít jako unesená náhradní družka pro Hurona Magua, který Britskému veliteli přísahal pomstu za vyvraždění své rodiny.  Zpočátku by to byl jistě dost nekompromisní, ponižující svazek s drsným, bojechtivým, nevzdělaným divochem, s mužem, který by možná až časem "trochu vyměkmul a zmírnil". Která dívka by zvolila místo spolužití s krutými indiány, kteří mohou za smrt "některých lidí z jejího nejenom Britského, ale i Mohykánského kmene" raději sebevraždu a která by raději podlehla pudu sebezáchovy? Skok dolů je i její jedinou zbraní vůči útočníkovi, lekcí pro mstícího se, pyšného, zatrpklého indiána, který podruhé ztrácí na skále svojí (byť teprve budoucí) ženu, půvabnou Alici a to v okamžiku, kdy přehodnocuje svůj vztah k ní a sklápí nůž, jímž tak fanaticky vraždil bílé.Ve chvíli, kdy této původně nenáviděné dceři  nepřítele, zaujatě, smířlivě až okouzleně podává ruku a je ochoten řídit se radou jiného indiánského náčelníka-zkrotit svůj vlastní hněv, nenávist svého zatrpklého srdce a dát šanci zase milovat ženu a mít další děti, byť je mít s dcerou nepřítele, s dcerou toho kdo mu tolik ublížil. Spolužití s běloškou by jeho touhu po pomstě k nenáviděným bílím lidem možná zjemnilo a vedlo to možná k většímu pochopení druhé kultury, k závazkům k bílím a přenastavení zatrpklého srdce, které zhořklo když přišlo o své původní potomky i ženu, kterou měla Alice, dcera nenáviděného velitele nově nahradit. Alice, to britské velitelovo živé "bílé semeno, jež už nemělo nikdy v dalších generacích vzklíčit," by díky Maguovi žilo dál. - Alice však místo nové vnucené exotické "rodiny" volí pro ni přijatelnější,ač radikálnější a krutější nevratné východsko. Herečka to dilema zahrála fantasticky. Její pohled zobrazující tichou výčitku k válečníku i lhostejnost k podané ruce- nebo spíše opovržení nad Maguou. Odvrácení se od něho (a pro ní zároveň i nepřijatelného způsobu života), bez známky sebelítosti, bez hysterie, je to především rozumové, bilanční vyhodnocení situace. Síla je nikoli v řevu a divadelní přemrštěnosti, ale v tom nedemonstrativním činu s působivou neverbální komunikací: volím raději smrt než život s tebou. Tím že to nebylo Alicí vypočítáno na efekt, ale byl to její názor, v tom je ta největší moc, paradoxně energie, temperament přenášejícíse na diváka. Další informace k tomu, co jsem chtěla říci, je v TOP 10: "POSLEDNÍ MOHYKÁN". 

  Nejsilnější konečné minuty v dějinách filmu - nejenom pro mě nejpůsobivějších 20 minut všech dob
 • 21.1.2013 v 15:05

  Většina filmů v běžné distribuci dokáže člověka uspat.

  Bohužel úchvatných filmů není mnoho. Na senzaci nebo film se spádem a správnou atmosférou se musí dloouhooo čekat. 

  Většina filmů v běžné distribuci dokáže člověka uspat.
1 2 3 následující >>