Renesco

Renesco

Tomáš Gruntorád

okres Praha
Bochnislav Faldini

homepage

12 bodů

Moje komentáře

od nejnovějšíchpodle abecedypodle hodnocenípodle roku vzniku filmu
1 2 3 4 5 6 následující >>
  • 20.6.2011  23:52

  Hraný, až teatrální propagační film má za cíl informovat občany o smyslu přídělových lístků na potraviny ve státem řízeném hospodářství, a zároveň bojovat proti šmelině. Paralelně konstruuje dvě dějové linie - příběh holčičky, bojující v nemocnici ve vysokých horečkách o život, se prolíná se soudním procesem se dvěma šmelináři, kteří její stav způsobili nezákonným prodejem zkaženého masa, jež ani neprošlo povinnou hygienickou kontrolou. Soudní místnost slouží jako konfrontační pole potenciálních názorů, vztahujících se k této problematice. Obhájce šmelinářů evidentně nechápe význam přídělů a kritický tón vůči občanům, kteří zprostředkovávají svým bližním potraviny „jinak“ než nařizuje stát. Přizvaný soudní expert nad obhájcovými argumenty místy otcovsky zakroutí hlavou („ale pane doktore…“), s přehledem však celou problematiku vysvětlí a zasadí ji do rámce aktuálního stavu zemědělství. Zatímco se děvče v nemocnici uzdravuje přispěním dramatické krevní transfuze, soudce vynáší šmelinářům nepříznivý verdikt. Jedná se o propagandu podanou narativními postupy, tedy stravitelnou a zábavnou formou.

  • 20.6.2011  23:54

  Symptomatický příklad poválečné tendence dokumentů zviditelňovat proces plnění plánů a lámání pracovních rekordů, a jmenování a heroizování jedinců, kteří by měli být pro ostatní vzorem. 'Dohnat a předehnat' v úvodu představuje několik slavných vynálezců, jejichž patenty posunuly v naší zemi vývoj mílovými kroky kupředu. Vedle velkých osobností pak staví tři prosté dělníky, kteří v práci v továrně vymysleli zlepšovací návrhy, za něž byli graficky názorně zobrazeným sytémem patřičně odměněni. Film se snaží pateticky laděným komentářem probudit malého vynálezce dřímajícího v každém z nás a apelovat na naše přispění k všelidové prosperitě. Ovšem samozřejmě v rozumných mezích – dokument se pro pobavení zmiňuje značně výsměšně i o několika patentech absolutně nesmyslných.

  • 20.6.2011  23:51
  Velké dílo (1946)
  ***

  Dokument se navrací do období hospodářské krize za První republiky a ze socialistických pozic obžalovává ironickým hlasem vševědoucího vypravěče kapitalistický ekonomický systém se všemi jeho proprietami (např. akcie bohatých, či žebračenky chudých). Chronologicky je zde znázorněno, jak firmy a banky tuční, zatímco dělník je škodný na čase stráveném v práci i na výplatě. Válečná etapa, započatá titulkem „1939“ a ukončená „1945“ je přemostěna černým plátnem, napovídajícím, o jak „temná léta“ šlo. Historizující popis událostí optimisticky končí podpisem dekretu o znárodnění bank a průmyslu. Film využívá animací na mapě a jedné ilustrativní animace, v níž si Živnobanka přitahuje chobotnicovými chapadly malé podniky, pohlcuje je, a sama nabývá na objemu.

  • 16.6.2008  22:17

  Viz Renescovy záchvaty

  • 31.10.2006  08:27
  Kanóni (1941)
  *

  Když hereckou jedinečnost němých let pohltí technická rutina, je to spíš tragédie, než komedie.

  • 15.12.2008  12:28

  Hodnotím "Drogové šílenství" spíše z komediálního hlediska. Odmyslím-li si tu dějovou konstrukci ("dramatické" situace a propagandistické intence), pak jde o fantastický filmový úlet. Dost mi to připomídá Eda Wooda v jeho nejlepší formě - jsou vaše srdce připravena přijmout šokující pravdu o násilných účincích smrtelně nebezpečné drogy z vnějšího vesmíru? A z minutové scény porady soudních porotců, na níž zazní vůči realistickým kvalitám filmu velmi výstižný termín "důvodné pochyby", jako by načerpali inspiraci tvůrci "Dvanácti rozhněvaných mužů".

  • 10.12.2011  02:00

  První Kmínkův odpad, který neuspí, ale naopak pobaví. Z 5 % je to o Perníkové chaloupce, zbytek této svérázné baletní adaptace vyplňují u Kmínka typické volné motivy - nadbytečné záběry, scény, či filmové kotouče, s pohádkou nesouvisející muzikálová extempore, religiózní úlety, efektní exploze pecí. Psychedelický závěr Machatého "Extase" trumfnul Kmínek úvodem své "Perníkové chaloupky" a konečně se tak přihlásil k avantgardnímu umění, kolem kterého vždy jen nesměle kroužil.

  • 24.2.2012  14:42

  Na nadšeného klarinetistu Arthéma upustí stěhováci skříň, která zarazí Arthémovi nástroj do krku tak, že mu kus čouhá z huby a kus ze zátylku. To plodí fyzicky-komické situace (např. kolemjdoucí považuje klarinet i Arthéma za jeden organický nástroj a začne na něj hrát).

  • 4.8.2012  16:30

  Tak teď nevím, jestli si nedělá Alice Guy ze své nové vlasti, kam přesídlila z Francie a kde také přišla o někdejší tvůrčí privilegia, nějakou sofistikovanou prdel, nebo jestli skutečně najela ve výrobně Solax na styl práce "montážní linka" v nějaké dobré víře. Podle vážnosti zpracování ale spíš to druhé. Dva přistěhovalci, manželé odněkud z Východu, emigrují do USA, kde vzbudí pohoršení Správných Amerických Občanů. Muž totiž svou ženu bije a užívá jí k práci a obsluze. Správní Američané mu několikrát vyčiní, pošlou ho na veřejně prospěšné práce a nakonec pár socializují dle vzoru zombie hororů na Správné Američany. Jako by správná morálka byla vlastní jen Správným Američanům, zatímco cizinci ji zkrátka neznají a musí se jí učit. Je z toho cítit takový ten budovatelský patos, spočívající ve vydávání indiánské vlasti za vlast Pravou Americkou s dlouholetou tradicí. Přitom podvědomě cítíme, že žádná z těch postav nemá na té půdě co dělat a že hlavní téma nějakého Správného Američana je celou dobu zcela mimo mísu a k smíchu asi tak jako pokusy o definování Správného Socialistického Člověka u nás od konce 40. let.

  • 27.2.2012  02:26

  (rok vzniku 1905). Jeden ze série filmů zachycujících varietní zpěváky, promenádující se v záběru a zpívající nějaký dobový song. Zde Dranem zpívá píseň 'Five O'Clock Tea'.

  • 27.2.2012  03:08
  Marâtre, La (1908)
  ****

  (rok vzniku 1906). Psychologicky věrohodné rodinné drama s negativní ženskou postavou. Macecha fyzicky týrá nevlastního syna, zatímco vlastní dcerku zahrnuje gesty lásky. Manžel jí následně vykáže z domu.

  • 27.2.2012  02:24

  (rok vzniku 1905). Jeden ze série filmů zachycujících varietní zpěváky, promenádující se v záběru a zpívající nějaký dobový song. Zde Félix Mayol zpívá píseň 'Questions indiscrètes'.

  • 2.3.2012  14:32

  Ruce nespatřeného umělce roztrhají fotku s mužem a ženou na dva cucky, zmuchlají je a hodí proti stěně, kde muž a žena oživnou v liliputí velikosti a začnou tancovat, než je umělec zase přikryje dlaněmi, aby dali pokoj.

  • 17.8.2010  22:59

  Tímto filmem (z něhož se dochovalo pouze torzo) Méliès snad nejvíce problematizuje škatulku "pohádkového iluzionistického dědečka", jíž ho mnozí teoretici striktně odlišují od "realisticky zaměřených" bratří Lumièrů. Přitom "Les incendiaires" jsou realistickým dramatem par excellence - pojednávají o zločinu a trestu, pracují s exteriérovými záběry, svižným tempem, autenticky nasnímanými "atrakcemi" typu zásek sekery do hlavy či poprava gilotinou...Rok 1906 se ukazuje být v tvorbě Mélièse vůbec zlomovým: právě v tomto období začínají z jeho dílny vycházet stále častěji snímky, které mají příchuť fatality, anebo vyloženě tragický konec (např. pohádka "Les quatre cents farces du diable").

  • 13.3.2012  17:01
  Seven Ages (1906)
  **

  Porter chtěl asi demonstrovat, že láska kvete v každém věku. Sledujeme sedm různých věkově definovaných párů (přes předškolní děti, školní děti, adolescenty, atd. až k důchodcům), jak spolu nejdřív diskutují, načež začne muž zasypávat ženu polibky, zatímco ta dělá drahoty. Tenhle genderový stereotyp o rozvržení rolí ve vztahu provází nerealistické líbání z dob, kdy se ještě profesionálně netočilo porno.

  • 27.2.2012  02:56

  (La Naissance, la vie et la mort du Christ, 33 min.). Na rozdíl od explozivně 'meliésovsky' natočeného filmu 'Faust a Mefisto' (1903), který Guyová pojala jako předimenzovanou a steží pochopitelnou smršť triků a střihů, má 'Život Krista' už evidentní kontakt se soudobými americkými novinkami v technice vyprávění příběhu. Způsob zpracování je stejný jako např. u 'Chaloupky strýčka Toma' - z dostatečně známé látky (historické či fiktivní) je vybráno jen několik nejcharakterističtějších epizod, které však musí být pro srozumitelnost uvozeny jednoduchým titulkem, sdělujícím, jaká "kapitola" se bude v následujícím výjevu odehrávat. Celý film pak provází bohatá výprava a komparz, za který by se nemusel stydět ani Griffith.

  • 24.2.2012  13:44

  Nápad který jsme mohli vidět v Méliésově 'Spiritisme abracadabrant' (1900), v 'Undressing Extraordinary' (1901) R. W. Paula a kdoví u koho dalšího ještě. Tady Alice Guy zapojuje pestřejší škálu oblečení, které se na pána nabaluje, zatímco on se zoufale snaží vysvléct.

  • 24.2.2012  21:33
  Aveugle, L' (1899)
  ***

  (rok vzniku 1898). Žebrák je vyhnán policistou z lavičky, na které se po chvíli uvelebí čistě oblečený pán a usne. Žebrák nasadí pánovi svou somrovací cedulku. Následně policista vyžene z lavičky i nic netušícího pána.

  • 24.2.2012  21:23

  Rvačka rybářů v potoce.

1 2 3 4 5 6 následující >>
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace