Reklama

Reklama

Nejsledovanější žánry / typy / původy

  • Akční
  • Drama
  • Komedie
  • Krimi
  • Sci-Fi

Zajímavosti k filmům (19)

Ledová archa

Ledová archa (2013)

Za předpokladu, že se situace zlepšuje a planeta se tedy opět otepluje, by byl výpočet délky doby potřebný k umrznutí ruky vystrčené za jízdy z vlaku v aktuální nadmořské výšce chybný a zmrzlá ruka by tedy nešla jednoduše roztříštit.

Ledová archa

Ledová archa (2013)

Dráha vlaku je dle instruktážního videa ve školním vagónu úctyhodných 438 000 km. Tuto vzdálenost vlak údajně ujede za jeden rok – tedy za 365,25 dne. Rychlost vlaku by tedy měla být asi 1199 km/den, takže pouze nějakých 50 km/hod. Tato rychlost zásadně neodpovídá tomu, jak se ji snaží prezentovat film, kde se rychlost zdá výrazně vyšší.

Blíženec

Blíženec (2019)

Ve scéně, kdy Henry (Will Smith) volá Jannet (Linda Emond) do kavárny kvůli vyjednávání, je kromě výhledu na Dunaj vidět v pozadí budova parlamentu. Samotný hovor pak probíhá z Rybářské bašty.

Blíženec

Blíženec (2019)

Setkání Henryho (Will Smith) v Budapešti probíhá ve známých termálních lázních Széchenyi.

Tenkrát podruhé

Tenkrát podruhé (2019)

Na hippie večírku v roce 1974 je v několika záběrech vidět lahvové pivo Pilsner Urquell.

Na střeše

Na střeše (2019)

Song (Duy Anh Tran) se ve filmu jmenuje celým jménem Song Nguyen. Jedná se o nejčastější vietnamské příjmení (asi 40 % zastoupení). V minulosti se jednalo o velmi slavný rod a poslední vládnoucí královskou dynastii.

Na střeše

Na střeše (2019)

Pan Rypar v rozhovoru se svým synem v době natáčení filmu uvedl, že je mu 79 let. To byl v době natáčení opravdový věk Aloise Švehlíka.

Na střeše

Na střeše (2019)

Příjmení hlavního protagonisty, Rypar, je shodné s příjmením hudebního skladatele (René Rypar) pro tento film.

Neznámý voják

Neznámý voják (2017)

V jedné ze scén při závěrečném ústupu po odhození těžkých zbraní do vody, je možné vidět finského vojáka, který je mimo jiné ozbrojen lukem a šípy. Posléze se o luku vojáci dokonce v jednom z rozhovorů zmiňují. Luk samozřejmě není běžná zbraň druhé světové války, takže se dá předpokládat, že sloužil k lovu potravy.

Upgrade

Upgrade (2018)

Když se Eron (Harrison Gilbertson) snaží Stema na dálku vypnout, tak jsou na obrazovce vidět identifikátory (anglicky process identifier či PID) některých vybraných procesů. Obzvláště nevěryhodný je pak proces PID 1 nazvaný Caches. V unixových systémech dochází ke spouštění procesu s PID rovno jedna hned na začátku systému a jedná se tak o první proces se zvláštním postavením (abvykle nazvaný init a nebo např. systemd), který je primárně zodpovědný za spuštění a vypnutí systému.

Upgrade

Upgrade (2018)

Když se Eron (Harrison Gilbertson) snaží Stema na dálku vypnout, tak používá některý (budoucí) unixový systém. Konkrétně z shellové konzole spouští příkaz (resp. sekvenci příkazů s parametrem) sudo shutdown -h now. Tento příkaz, se stejně jako uvedená konzole na linuxových systémech běžně používá, přičem první část příkazu sudo udává, že chce Eron provádět příkaz s administrátorským oprávněním a druhá pak okamžitém vypnutí systému.

Debbie a její parťačky

Debbie a její parťačky (2018)

Stejně jako ve filmech Dannyho parťáci je pohlaví všech členů party stejné jako pohlaví hlavní postavy. V Dannyho parťácích se tedy jedná o pohlaví mužské. V Debbie a její parťačky pak o pohlaví ženské.

Debbie a její parťačky

Debbie a její parťačky (2018)

Stejně jako ve filmu Dannyho parťáci (2001) je číslovka v originálním názvu filmu Ocean's Eleven odvozena od počtu členů skupiny. V Dannyho parťácích se jednalo o jedenáct (eleven) členů party. V Debbie a její parťačky o osm.

Demolition Man

Demolition Man (1993)

Když při útěku z věznice využívá k otevření dveří Simon Phoenix (Wesley Snipes) doktorovo oko pro ověření přostřednictvím biometrického snímače, dochází ke kontrole duhovky. Tato biometrická kontrola je možná i bez živosti. Kdyby se ale jednalo o kontrolu sítnice, tak to naopak možné není a jednalo by se o chybu.

Spojenci

Spojenci (2016)

Psaní vzkazů adresované Adolfu Hitlerovi na bomby je založeno na skutečných událostech. Jednalo se o vzkazy typu Happy easter Adolf, Easter egg for Hitler, Merry xmas Adolf, Special delivery for Adolf, apod.

Tron

Tron (1982)

V jedné scéně se objevuje v pozadí silueta hlavy Mickey Mouse. Jedná se o odkaz na Walt Disney Studios, tedy společnost, která film v roce 1982 film natočila.

Reklama

Ovládací panel