Mariooo

Mariooo

Marek Vondruška

okres Pardubice

0 bodů

Moje obsahy

od nejnovějšíchpodle abecedypodle roku vzniku filmu
  • 3.9.2019
  Soumrak templářů - As I Breathe, I Trust the Cross (S02E08) (epizoda) (2019)

  Jen o vlásek smrti unikne Landry se svými přáteli, když je zachráněn mistrem Talusem a zbylými malomocnými. Následuje skrývání v Paříži s následným útěkem do přístavu, aby unikli na lodi pryč. Nakonec se Landry objevuje v královském paláci, aby zabil krále. Přichází závěrečná bitva.

  • 3.9.2019
  Soumrak templářů - Blood Drenched Stone (S02E06) (epizoda) (2019)

  Templ v Chartres je obklíčen Filipovou armádou poté, co templářské rytíře označil nový papež Klement za kacíře. Nový papež je však jen nasazenou Filipovou loutkou. Několik rytířů se dobrovolně vzdalo, zbytku se zatím daří odolávat útokům. V Paříži omámí Izabela Markétu, aby ji mohla zneuctít.

  • 3.9.2019
  Soumrak templářů - Road to Chartres (S02E05) (epizoda) (2019)

  Po nezdaru se Gawain vrací na královský dvůr a o situaci informuje Filipa. Dále působí jako rádce, má bohaté zkušenosti coby bývalý templář, takže zná mnohé jejich slabiny. Ve chvíli, kdy Tancrede s Landrym navštěvují ukrytou Evu, jsou napadeni Ludvíkem. Dochází ke střetu, díky kterému se Ludvík dozvídá, kdo zabil jeho matku.

  • 3.9.2019
  Soumrak templářů - Equal Before God (S02E04) (epizoda) (2019)

  Smrt papeže zvěstuje rytíř z Řádu sv. Lazara, malomocných rytířů. Landry se stává právoplatným mistrem templářů a s dalšími doprovází malomocného Gabriela do jeho sídla. Tam jsou přepadeni Gawainem a královskou gardou. V Paříži musí Ludvík uchránit tajemství, že vraždí novorozence v převleku templáře - matka jednoho zabitého ho totiž poznala...

  • 3.9.2019
  Soumrak templářů - Faith (S02E03) (epizoda) (2019)

  Ludvíkova žena, princezna Markéta, přijíždí do Paříže. Snaží se počít dítě, jelikož je do toho syn tlačen svým otcem, ale Ludvík trpí impotencí. Templářští novici se připravují na odvetnou výpravu proti Luciferiánům, ale večer před výjezdem Landry tajně opouští templ se záměrem všechny zabít a sám zemřít.

  • 3.9.2019
  Soumrak templářů - God’s Executioners (S02E01) (epizoda) (2019)

  Po bitvě a událostech z posledního dílu první série Landry žádá o ukrytí své dcery Evy, tohoto úkolu se ujímá Tancrede. Landry odjíždí do templu v Chartres, kde je za své činy vypovězen z řádu a jako novic si musí místo mistra opět získat tvrdým tréninkem mistra Taluse (Mark Hamill). V Paříži zatím král Filip informuje svého syna Ludvíka o smrti matky. Ludvík vykope její tělo a zjistí, že matka měla dítě. Slibuje pomstu Landrymu. De Nogaret si získává bývalého templáře Gawaina na svou stranu.

  • 31.3.2018
  Soumrak templářů - Do You See the Blue? (S01E10) (epizoda) (2018)

  De Nogaret získává Grál a předává ho králi. Když to papež zjistí, posílá Landryho dobýt Grál zpět. Král jim naproti vysílá vojsko s cílem je zabít. Landryho se vydává varovat těhotná královna. Dochází k bitvě, kterou přežijí jen někteří...

  • 1.3.2018
  Soumrak templářů - Fiat! (S01E09) (epizoda) (2018)

  Landry dává dohromady několik templářů, kteří za ním stojí (mimo jiné navrátivší se Tancrede), a plánuje rebelii proti papeži a znovuzískání Grálu. Jdou hledat pomoc k velmistrovi řádu, který je už ale spolčen s papežem a Landry je tak odsouzen k smrti. Od té ho zachrání jeho matka, která cosi sděluje papeži. Královna plánuje útěk do Navarry, ovšem její plány zmaří její dcera, která vše vyzradí králi.

  • 1.3.2018
  Soumrak templářů - IV (S01E08) (epizoda) (2018)

  Královna Joan zabíjí svou sestřenici a slučuje Katalánsko s Navarrou navzdory příkazu jejího muže, aby se vrátila bez bojů do Francie. De Nogaret královi vyzradil, že otcem dítěte je Landry, král tomu nevěří. Landry přivezl Grál do Templu, ale při předávání papeži dojde ke sporu a začnou boje, při nichž zemře Rashid.

  • 1.3.2018
  Soumrak templářů - And Certainly Not The Cripple (S01E07) (epizoda) (2018)

  Landry rozluští hádanku s umístěním Grálu a vydává se na místo, kde je ukrytý. Tam nalezne jen spáleniště, ale jakási stará žena ho nakonec ke Grálu dovede. Tou ženou je Landryho matka, která ho však varuje před zneužitím Grálu. De Nogaret potají nadále intrikuje a zjišťuje, kdo je otcem Joanina dítěte. Ta odjíždí do Navarry, aby ji bránila - byla napadena její sestřenicí. Zrada roste i uvnitř Templu - Parsifal je za odhalení tajemství zavražděn.

  • 21.1.2018
  Soumrak templářů - The Pilgrimage of Chains (S01E06) (epizoda) (2018)

  Poté, co byl Landry mučen Bratrstvem světla, které po něm chtělo informaci vedoucí ke Grálu, se vrací zpět do chrámu templářů. Z řádu je vypovězen Tancrede, ale nakonec byl tento krok proveden pro jeho záchranu, neboť bratrstvo ho chtělo výměnou za informaci o Grálu. De Nogarete pokračuje nadále s intriky, ovšem princezna Izabela odhaluje jeho tajemství a de Nogaret jen o vlásek uniká své popravě.

  • 21.1.2018
  Koruna - Matrimonium (S02E07) (epizoda) (2017)

  Díl se točí kolem princezny Margaret, která tlačí Tonyho do manželství. Nakonec poleví a na svatbu kývne, toto ohlášení sklízí velký úspěch. Alžběta mezitím porodí další dítě, syna Andrewa, a jelikož se jí Tony nelíbí, nechává ho proklepnout. Zjišťuje se, že kromě princezny vede ještě další tři vztahy, s jednou z žen pravděpodobně čeká dítě a ani homosexualita mu není cizí.

  • 13.1.2018
  Soumrak templářů - Hard Blows Will Banish The Sin (S01E05) (epizoda) (2018)

  Zatímco se Landry dozvídá o svém dítěti, Gwaine odhaluje, že hrabě z Oxfordu zmizel a že za sebou zanechal řecký oheň. De Nogaret byl otráven a je možné, že bude spáchán atentát během svatby. Celé dění se ale naprosto vymyká, když zemře princ Luis a de Nogaret se po otravě záhadně probouzí k životu...

  • 13.1.2018
  Soumrak templářů - He Who Discovers His Own Self, Discovers God (S01E04) (epizoda) (2017)

  De Nogaret nadále intrikuje a prozrazuje, že princezna Izabela není panna. Královna situaci zachrání podvodem, sňatek s kastilským princem může být uzavřen, ale Izabela věří, že ji princ zradil. Landry odjíždí do Arden hledat vzpomínky na mládí, které by dopomohly k nalezení Grálu. V Templu zatím Gwaine vyšetřuje vraždu Saracéna. Královna je nadále těhotná, musí tento fakt nějak utajit před svým manželem, to lze jen jediným způsobem.

  • 8.1.2018
  Koruna - Nedopatření (S02E01) (epizoda) (2017)

  Zatímco je Philip na cestě po zemích Commonwealthu a řeší své manželství s Alžbětou, premiér Eden se rozhodne bez vědomí královny započít spolu s Francií a Izraelem invazi na Suezský přístav, čímž začíná nechvalně známá Suezská krize. Do popředí se tak pomalu, ale jistě dostává Edenův nástupce Macmillan.

  • 8.1.2018
  Soumrak templářů - The Black Wolf and the White Wolf (S01E03) (epizoda) (2017)

  Landry a Tancrede se vydávají po stopách Godfreyho a Svatého grálu, který se nachází ve Francii. Odhalují se temná tajemství Godfreyho mládí, kdy byl znám coby Marcel de Caux a pokusil se zavraždit svého bratra. To se nezdařilo a Marcel se stal templářským rytířem. Intrikářský rádce Guillaume de Nogaret vymýšlí, jak zabránit sňatku Isabely s katalánským princem.

  • 8.1.2018
  Soumrak templářů - You’d Know What to Do (S01E01) (epizoda) (2017)

  Seriál začíná bitvou o Akko roku 1291, kdy templáři neúspěšně brání pevnost. Jsou poraženi saracénským sultánem a prchají na lodích spolu se Svatým grálem. Loď, na níž pluje, je však potopena. O několik let později je Landry, veterán z bitvy, nespokojen s tím, co se z Řádu stalo. Avšak věci se pomalu dávají do pohybu, neboť Grál nakonec pravděpodobně není ztracen...

  • 8.1.2018
  Soumrak templářů - Find Us The Grail (S01E02) (epizoda) (2017)

  Po smrti Godfreyho se stává mistrem templářů Landry, kterého přijel osobně jmenovat sám papež, který zároveň dává radu i francouzskému králi ohledně sňatku princezny. Landry s mladíkem Parcifalem, který vstoupil do řádu, mstí smrt Godfreyho a zjišťují, že se Saracéni snaží zabránit nalezení Svatého grálu.

  • 8.1.2018
  Koruna - Drahá Jacqueline (S02E08) (epizoda) (2017)

  Na jedné straně se v tomto díle řeší negativní postoj prezidenta Ghany Nkrumaha vůči Commonwealthu, na straně druhé bojuje Alžběta s pocity, že stárne, což je umocněno i návštěvou manželů Kennedyových v Británii, neboť Jacqueline je stejného věku a je mnohem půvabnější. Obě ženy si nepadnou do oka a nevraživost vyřeší až koncem dílu mezi čtyřma očima. Epizoda končí smutnou událostí - atentátem a smrtí prezidenta Kennedyho.

  • 8.1.2018
  Koruna - Paterfamilias (S02E09) (epizoda) (2017)

  Díl zaměřený spíše na Philipa a Charlese. Královnin manžel se rozhodne poslat syna na svou alma mater ve Skotsku i přes protesty Alžběty, která se přiklání k prestižnímu Etonu. V celém díle se prolínají těžké časy prominentního žáka - Charlese se stejně obtížnými studentskými léty Philipa.

  • 6.1.2018
  Koruna - Vergangenheit (S02E06) (epizoda) (2017)

  Bývalý král Edward VIII., strýc Alžběty, prožívá životní krizi a má zájem začít pracovat. Vrací se proto rozhodit sítě zpět do Království, když mu to jeho neteř umožnila. Pracovní nabídky se nakonec najdou, ovšem zároveň vyvstanou na povrch hrůzné pravdy z přísně utajované složky, dle kterých Edward sympatizoval s nacismem a Hitlerem.