artemis2

artemis2

pre priateľov Dia

Slovensko
študentka

LinkedIn: artemis2

16 bodů

Moje obsahy

od nejnovějšíchpodle abecedypodle roku vzniku filmu
  • 5.5.2009
  Pidtermyai huajai wawoon (2008)

  Príbeh o mladých ľuďoch a ich úskaliach s láskou. O lásku Nany bojujú dvaja kamaráti Pu a Mai. Zamilovaný a utiahnutý romantik Jo sa zasa snaží získať srdce jedného z najobľúbenejších dievčat v škole „C“. Hern je až priveľmi zaťažený na pekné Japonky aj napriek tomu, že má už 3 roky vzťah s krásnou Nual. A Oh Lek žije len pre Dideeho, taiwanskú hereckú a spevácku hviezdu, ktorého strašne túži stretnúť osobne a neváha sa kvôli nemu začať učiť čínštinu...

  • 28.4.2009
  Goong (TV seriál) (2006)

  Chae-kyung je 19-ročné spontánne a veselé dievča pochádzajúce z chudobnejších pomerov. Jej pravým opakom je korunný princ Shin, z ktorého sa počas života v paláci a prípravy na svoju budúcu úlohu stal veľmi osamelý a chladný človek. Vďaka sľubu ich starých otcov sa Chae-kyung a Shin stanú v mladom veku manželmi a do života kráľovskej rodiny tak vstúpi princezná neurodzeného pôvodu, ktorá ale so sebou do paláca prináša život, lásku a optimizmus. Pre Chae-kyung je náročné zvyknúť si na život princeznej, ktorá nemôže bez dovolenia ani len navštíviť svoju rodinu, a zložité jej to robí aj Shin, ktorý z "politického manželstva" nie je nadšený a dáva to patrične najavo. Postupom času, bezprostrednosťou Chae-kyung a vplyvom rôznych okolností, ako je napríklad návrat princovho bratranca a pôvodného korunného princa, sa však mení život členov kráľovskej rodiny a pomaly sa roztápa aj Shinovo srdce...

  • 28.4.2009
  Zkáza zámku Herm (2007)

  Je rok 1815 a malý Jacquou žije so svojím otcom a matkou v skromných pomeroch na panstve pod nadvládou krutého pána Nansaca. Jedného dňa Jacquouov otec v sebaobrane zabije správcu pána Nansaca. Podarí sa mu utiecť, ale je dlho prenasledovaný, až kým ho neuväznia a neodsúdia na nútené práce. O krátky čas sa Jacquou dozvedá, že otca pri pokuse o útek zastrelili a následne od žiaľu umiera aj jeho matka. Jacquou tak ostáva na svete sám, až kým ho pred smrťou nezachráni kaplán a nezoberie ho pod svoju ochranu. Ako Jacquou dospieva, tak rastie aj odpor farmárov voči Nansacovi a Jacquouova túžba po pomste a spravodlivosti...