Czernozub

Czernozub


Parazit, povaleč a japanofil

9 bodů

Kdo jsem: