krvavamera

krvavamera

mary meixner

Česko
unreal profession

11 bodů

Moje komentáře

<< předchozí 1 2 3 4 6 9 11
  • 23.5.2015  22:03

  tenhle film mi připadal nejlepší, když mi bylo pět, připadal mi nejlepší, když mi bylo deset, když mi bylo osmnáct, fungoval stále stejně dobře, a dnes, když je mi třicet a mám vystudovanou filmovou vědu tak musím s odstupem a po opětovném zhlédnutí říct, že to nebyl dětský divák, kdo dělal z čísla pět nebývale vydařený snímek, ale dobrý scénář, dobří herci, skvělá příběhová linie, střih, hudba a zpracování. vše pracuje jak má v dokonale vyvážené porci humoru, napětí a romantiky. číslo pět tímto deklaruji nesmrtelně dobrým filmem. A jistě se mnou bude souhlasit větišna PhDick.

  • 25.4.2014  22:19
  Vyvolený (2000)
  *****

  nejlepší film o superhrdinech, co jsem kdy viděla. nejlepší film o geecích, co jsem kdy viděla. nejlepší.. není co dodat, skvělý příběh, skvěle zpracovaný, se skvělým herectvím a ještě k tomu s brucem willisem.

  • 29.12.2013  15:23
  Emak Bakia (1926)
  *****

  Čistý film Mana Raye, vyústění tendencí načrtnutých v Le Retour á la raison. "První záběr filmu Emak Bakia - triková vnitrozáběrová montáž, v níž vidíme samotného autora, kameru a v ní vkopírované oko - je doslovným ztělesněním Man Rayova filmového oka i vyjádřením primárnosti pohledu a fotogenie vůbec. Budeme-li srovnávat stavbu a dominantní pohyby tohoto filmu s Chomettovými, dojdeme k zásadním rozdílům. Chomettovy filmy jsou v jádru lineární, nebo budeme-li hovořit v termínech proudění, pak u něho jde o proudění laminární, zatímco u Mana Raye v Emak Bakia jde v zásadě o proudění turbulentní. Pro prvně jmenované laminární proudění (a Chomettovy filmy také) platí, že bez ohledu na rychlost je proces změn kontinuální, takové prostředí je evolučně pomalejší a vztahy mezi jednotlivými prvky mají v podstatě stabilní charakter. Oproti tomu pro turbulentní prostředí je typická proměnlivost a různorodost změn, přičemž řada prvků či jevů zde působí proti sobě, takže klasickž analytický výklad ztrácí smysl a musí být nahrazen intuicí. Jednotlivé vztahy mezi prvky je třeba nahlížet v podobě strukturních vzorců (patterns). V turbulentním prostředí dochází k vzniku prstencových či spirálních struktur, případně až téměř k chaosu, který je ale často skrytou pravidelností vyššího řádu a jeho samoorganizace."(Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie, NAMU, Praha 2013. s. 133)

  • 28.12.2013  18:36

  "Ve filmu Le Ballet Mécanique jde především o vytváření čistě filmového pohybu, a to nejen rychlou montáží (mnohdy jen jedno- nebo dvouokénkových záběrů), ale i narušováním vnitrozáběrové kontinuity (vystřižení několika políček uvnitř záběru), případně i opakováním záběrů ve formě smyček (pradlena vystupující po sisyfovském schodišti vzhůru) či jakýchsi variovaných leitmotivů (tvář v detailu, tvář zmnožená optickým hranolem - kaleidoskopem, tvář ve výřezu - ústa, oči, oko, ústa, ohraničená černou maskou atp.). "Soudil jsem, že právě předmět opomíjený a málo zhodnocený je s to nahradit námět. Vycházeje z toho, přenesl jsem na promítací plátno tytéž předměty, které mi sloužily v malbě, a dal jsem jim přesně propočtený pohyb a rytmus, abych docílil hormonického celku. (...) Mechanický balet je tedy experimentem s hodnotou předmětu jako předmětu, pevného i pohyblivého. Je to dílo antiromantické." (Petrová, Eva. Fernard Léger. Praha: Orbis 1966, s. 157-158.) Celý film je rámován úvodní a závěrečnou ploškově animovanou animací s kubistickým Charliem Chaplinem, která je údajně fragmentem nedokončeného Légerova filmu z roku 1921 Charlot cubiste. (.........) Střet či srážka záběrů se v Le Ballet Mécanique stává ústředním skladebným principem, obdobně jako u Légerova současníka Sergeje M. Ejzenštejna. Ovšem zatímco Ejzenštejnovi slouží, zjednodušeně řečeno, srážka záběrů především k vyvolání nového významu, a to hlavně pojmového (který není v záběrech přítomen, ale vzniká jako výsledek této srážky), u Légera je střet záběrů (např. trojúhelníku a kruhu, klobouku a boty) zdrojem ryze filmového pohybu, který se uskutečňuje jako výsledek mechanicko-optických procesů vnímání při sledování filmu divákem. Právě toto obrácení k aktu vnímání filmu, jeho uskutečňování teprve v aktu projekce, jakož i fragmentace záběru do délky jednoho filmového políčka činí z Le Ballet Mécanique jednoho z předchůdců strukturálního filmu šedesátých let (kuzpř. Kren, Kubelka, Sharits, Breer)." (Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie. NAMU, Praha 2013. s. 126/127) http://www.youtube.com/watch?v=H_bboH9p1Ys

  • 28.12.2013  18:18

  Čistý film jednoho z nejvýznamnějších představitelů Henriho Chometta. "Film se nemusí omezovat na pouhé popisné zobrazení světa. Může být také tvořivý a vytvořil už svého druhu vlastní rytmus (který nemám na mysli, když mluvím o soudobých filmech, protože jeho hodnota v nich je extrémně rozředěna významem obrazu). Díky tomuto rytmu může ze sebe film čerpat novou potencionalitu,filmový rytmus je kreativní síla, která vytváří vize zcela nezávisle na logice skutečnosti a reality, takové vize, které mohou být vytvořeny jen v součinnosti objektivu a filmového pásu." (Henry Chomette, cit. dle Toeplitz, Jerzy. Geschichte des Films. cit. in. Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie. NAMU, Praha 2013. s. 124)

  • 27.12.2013  11:25
  Come Closer (1952)
  *****

  "Poněkud pozapomenutým tvůrcem americké abstrakce prvního poválečného desetiletí je Hy Hirsh (1911-1961), který v mládí pracoval pro hollywoodská studia jako fotograf, kameraman a střihač, posléze spolupracoval se Sidneyem Petersonem na jeho avantgardních narativních filmech (The Cage, 1947; The Lead Shoes, 1949; aj.), podílel se rovněž na vzniku filmu Harryo Smithe No. 4 a věnoval se i tvorbě vlastních autorských filmů, v nichž prokázal především velkou dovednost v práci s laboratorním zpracováním využívajícím barevné separace v tradici Lena Lyea. Ve svých filmech Come closer (1953) a Eneri (1953) se stal průkopníkem ve využití oscilografických křivek. Tyto filmy byly natáčeny na černobílý materiál snímáním jedntolivých vzorů z obrazovky osciloskopu a posléze několikanásobnou expozicí a maskováním v trikové optické kopírce přeneseny přes řadu filtrů na třívrstevný barevný materiál. Jsou dokladem průkopnické práce Hy Hirshe na poli laboratorního zpracování a tvůrčí práce s optickou trikovou kopírkou." (Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie. NAMU, Praha 2013,. s. 114)

  • 26.12.2013  23:59
  Permutations (1968)
  *****

  "Od roku 1966 spolupracoval s firmou IBM na počítači System 360, na němž vytvořil Permutations (1966), jeden z prvních filmů považovaných za umělecké dílo realizované plně pomocí počítače." (Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie. NAMU, Praha 2013. s. 113) http://www.youtube.com/watch?v=BzB31mD4NmA

  • 26.12.2013  23:56
  Catalog (1961)
  *****

  "Kolem roku 1957 zakoupil části starého vyřazeného protiletadlového kanonu M-5, včetně jeho řídící jednotky, a sestrojil mechanický analogový pracomputer umožňující programovaně natáčet animace. Sám John Whitney označuje toto zařízení jako cam machine nebo také animation machine. Mezi lety 1958-1966 vytvořil pomocí tohoto mechanicko-optického zařízení řadu komerčních zakázek, mezi jinými například animované obrazce pod úvodními titulky filmu Vertigo (1958) Alfreda Hitchcocka. Toto zařízení umožňovalo komplexní systém pohybů kamery, případně rotací a posouvání snímaných předloh, množství variací pro práci se závěrkou, na zařazování filtrů i dalších originálních technických vymožeností. Film Catalogue datovaný rokem 1961 je jakýmsi vzorníkem rozličných postupů realizovatelných pomocí cam machine. Přestože tento film nemá žádnou dramaturgickou stavbu a je opravdu jen katalogem rozličných možností, byl později prohlášen za filmové dílo (víceméně s Whitneyovým trpným souhlasem)." (Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie. NAMU, Praha 2013. s. 112/113)

  • 26.12.2013  23:48

  "První společné filmy bratří Whitneyů Five Film Excercises (1943 až 1944) jsou variacemi a permutacemi jednoduchých tvarů a jejich kompozičních řešení v rámci obrazové plochy, doplněných syntetickým zvukem (tzv. Infrasonic sound) realizovaným na speciálním zařízení, které zkonstruoval John Whitney. Jde o jedno z nejoriginálnějších spojení obrazu a zvuku v absolutním filmu." (Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie. NAMU, Praha 2013. s. 111/112)

  • 25.12.2013  19:50

  http://www.tudou.com/programs/view/1b6wAr7knYw/

  • 25.12.2013  12:54

  příjemný narativní film, akorát tak na hraně příjemné metafyzické podbízivosti

  • 20.12.2013  00:26
  Gummo (1997)
  *****

  now i understand

  • 23.6.2013  00:26

  kromě vetřelce jsem snad neviděla strašidelnější film. fakt hrůza, vzhledem k produkčním podmínkám smekám, ještě teď jsem....

  • 31.3.2013  10:03

  omračující, nádherný a naprosto odzbrojující glitch film od mistra této animační techniky absolutní synestezie....................................Promítaný samotným tvůrcem na 12. Přehlídce animovaného filmu v Olomouci (www.pifpaf.cz)

  • 3.3.2013  22:54

  Řeknu jen jedno: výborný film. Mám na to diplom, věřte mi. (vlastně: tenhle film mě strašně šokoval, a sice tím, že jde o režisérský debut !!!?? zcela neuvěřitelné. takových výsledků se obvykle člověk dopracuje po řekněme padesáti letech režisérské praxe. rozhodně nejde o žádnou nízkorozpočtovku zlaté sklizně)

  • 2.2.2012  21:11
  Kreise (1933)
  *****

  lze zhlédnoutzde: http://www.tudou.com/programs/view/S_89akyl14k/

  • 2.2.2012  20:35

  zhlédnout lze zde: http://www.tudou.com/programs/view/S_89akyl14k/

  • 29.1.2012  21:01
  Not I (1973)
  *****

  Neuvěřitelný!

  • 20.1.2012  15:24
  V kostce (studentský film) (2008)
  *****

  http://intermedia.ffa.vutbr.cz/v-kostce

  • 15.1.2012  23:01
  Sherlock (TV seriál) (2010)
  *****

  ----LOCKED!

  • 17.12.2011  20:19

  WOW. Nemám slov, perla mezi animáky + nikdo nedokáže vyobrazit smrt tak sugestivně jako Ralph Bakshi!

  • 28.11.2011  21:51

  dvě slova: zvuk a kamera

  • 14.11.2011  21:58
  Spolehni se (2010)
  *****

  svižné, vtipné, komoda

  • 1.10.2011  21:21

  (Pro pár dolarů navíc + Sadomania + Esmeralda) Bravo!

  • 30.9.2011  23:48

  Jako každé malé intelektuálče jsem i já začínala na příbězích SH - tenhle Holmes je ale dočista jiný, než si ho pamatuji podle svých představ z Doylových knih! Takový o kapánek víc vzrušující... Dokonce jsem se zapomínala durdit nad svým vrozeným odporem k digitálnímu pozadí a počítačově vylepšeným barvám a se suchým polknutím jsem byla nucena konstatovat, že jde o zdařilý počin. Mouchy by se sice našly, ale k čertu s nimi, jsem snad Sherlock, aby mě vytáčely? (House + Rocky + digitální omalovánky+trocha toho prastarého londýnského feelingu)

  • 22.9.2011  09:12

  ohromující zpracování

  • 8.9.2011  17:11
  Graffitiger (studentský film) (2010)
  *****

  Nápad, provedení, příběh.Tygr v nočním klubu, tygrova mimika! Nádhera!

  • 6.9.2011  22:04
  Půlnoc (studentský film) (2010)
  *****

  Nejen vizuálně úchvatný dokument o něčem tak prostém a nedostižném, jako je tma!

  • 5.9.2011  21:52
  Vesnická zábava (amatérský film) (2008)
  *****

  Naprosto výborné, včetně té schizoidní přeměny Andyho na Matyáše.

  • 23.8.2011  15:58

  http://youtu.be/cH6i2Z6mTRE

<< předchozí 1 2 3 4 6 9 11