vypravěč

vypravěč

* *

Česko
dojít tam, kam cesty nevedou

homepage

52 bodů

Moje oblíbené herečky

 • foto

  Katharine Hepburn

 • foto

  Audrey Hepburn

  Slovy Ellen Keyové: "Žena dvacátého věku nejen se mnohému naučí, nýbrž i zapomene mnoho, jmenovitě mnoho z dnešních pošetilostí ženských i protiženských. Veškerou bytostí svou bude chtít štít lásky. Je cudná, nikoli z chladnosti, nýbrž z vášně. Je vznešená, ne proto, že by byla bledničkovitá, nýbrž proto, že je plnokrevná. Je smyslná, poněvadž je produševnělá, a je pravdivá, protože je hrdá. Vyžaduje lásku velikou, protože sama umá milovat láskou ještě větší. Problém erotický nabude jejím zjemnělým idealismem veliké složitosti a zhusta bude nerozluštitelný. Zato štěstí, které bude uštědřovat a pociťovat, je bohatší, hlubší a trvalejší nežli něco jiného, co dotud zváno bylo štěstím."

 • foto

  Dana Medřická

  "všechny zvony světa"

 • foto

  Olga Scheinpflugová

 • foto

  Marie Drahokoupilová

  Potichu. Jen tak potichu, aby neslyšela. Aby neslyšela, že se o ní mluví. Jak řekl Charles Baudelaire: "Mužové Severu, vášniví námořnící ztracení v mlhách, hledači polární záře nad slunce krásnější, vy, kdo stále hledáte ideál, vy milujte ženy chladné. Milujte je dobře, neboť je to pořádná a drsná dřina a dostane se vám jednou větších poct u soudu Lásky, který sídlí za modrým nekonečnem."

 • foto

  Secuko Hara

  Slovy Otokara Březiny: "Marně rozpalují šílenci proti sobě národy; nová zem, která nezná hranic, nový jazyk, utvořený z citu, jemuž všechny jazyky země jsou jako slova jediného jazyka, tvoří se v hlubinách niter. A jako ukazatel této cesty, že je možno žíti vyšším, zmocněnějším životem, jenž úplně je věnován službě milovanému, je žena milující, bytost úžasná, zastrašující svou odvahou, s níž přechází ve chvílích své lásky přes všechny lži, nahromaděné věky, a která ani jedinou věc nevezme do ruky ve svém milostném jaru, aby ji neposvětila vzpomínkou na bytost, kterou miluje, která dýchá, těší se ze slunce, z květů, z něhy západů, z rozkoše vždy jenom ve spojení s duší milovanou a ve svých hlubinách stojí k věcem tak bezprostředně a nově jako nejvyšší umělec." Právě takový ideál mi ztělesňuje Secuko Hara; svým hrdinkám vtiskává svou nadobyčej vnímavou hrou věrohodnou charakterovou ryzost, moudrost, ale i hravost.

 • foto

  Giulietta Masina

  Slovy Vladimíra Holana: "Jsou hlubiny srdcí, do nichž jako by se pohrouzil sám anděl. Tak vábnými je shledal; s tak velkou úzkostí pozorujeme vysoké čeření jejich osudů."

 • foto

  Hideko Takamine

 • foto

  Claudia Cardinale

 • foto

  Monica Vitti