Reklama

Reklama

Nejsledovanější žánry / typy / původy

  • Komedie
  • Drama
  • Krátkometrážní
  • Animovaný
  • Akční

Obsahy (30)

Děvuška s daljkoj reki (1928)

Mladá telegrafistka Chizhok z daleké tajgy se díky dennímu čtení teček a čárek z pásek dozvěděla o velkých změnách odehrávajících se v zemi. Nakonec tak realizovala svůj sen – vydala se na cestu do Moskvy. Přišlo první zklamání při setkání s NEP (Nová Ekonomická Politika) v hlavním městě, které však brzy ustoupilo radostnému pocitu jednoty s životem města Komsomol. Když se Chizhok vrátila domů, přijala aktivní roli v rozlehlém budování, která začalo během její nepřítomnosti. Film v žánru lyrické kinobásňě Jevgenije Červjakova mistrovsky používá rytmické a montážní prostředky pro vysílání emocionálního podtextu akce, které přechází ze zpomaleného provinčního života do rychlého rytmu v Moskvě. Opakování nastává ve finále filmu, když místo ospalého života se hrdinka při návratu setkává s intenzivním životem během budování. Lyrika vyzařovala nejen z postavy hrdinky, ale i z obrazu krajiny. Vlastní kompozice filmu – pohyb syžetu a montáž – se plně podřizovala poezii, kterou mladý tvůrce objevoval v realitě všedního dne. Nekomplikovaný a sentimentální příběh našel uplatnění coby nový přístup k poetickému obrazu obyčejných lidí a situací. Filmu se dostalo sovětské i světové pozitivní kritiky.

Gosudarstvennyj činovnik (1930)

Satirické prvky jsou základním prostředkem, jak se vysmát lidským chybám. Film je vlastně satira na projevy byrokratismu v úřednickém aparátu. Hlavním terčem kritiky a posměchu bylo měšťáctví a byrokracie. Tento film měl složitý osud – dvakrát se předělával, a přesto ho kritika přijala se smíšenými pocity. Pokladník Apollo Folkin je cestou do banky údajně přepaden zlodějem. Přepadení však pouze předstírá a přivlastňuje si značnou částku státních peněz. V kanceláři je spolupracovníky považován za hrdinu. Podvod je však odhalen a Fokin potrestán. Při úpravě se do filmu dodaly „sabotážní" scény, ale jejich zakomponování do děje nebylo příliš zdařilé. Vidíme, že scénář by mohl mít i kriminální zápletku, čímž by se pochopitelně oslabil sociálně kriticky tón filmu. Režisér se však rozhodl klást důraz na kritiku byrokratismu, a proto v syžetu rozvinul odpovídající motivy a děj filmu soustředil do nich.

Dvorec i kreposť (1924)

Přední historicko-revoluční film, jeden z prvních sovětských filmů s mezinárodním ohlasem (avšak bez nového náhledu a způsobu ztvárnění). Příběh mladého oficírka Beidemana, který se stane kurýrem radikálního Alexandra Herzena. Beideman je chycen, uvězněn na 20 let, a začne šílet. V paláci žije dívka, která ač provdána za jiného, je Beidemanovou láskou. Zobrazená krutost aristokracie vůči rolníkům a rodině zde má divadelní, nikoli politický význam. Nešťastná láska, nikoliv politické přesvědčení, způsobí, že Beideman, brilantně ztvárněn divadelním hercem Evženem Boronikhninem, se stane revolucionářem. Vedlejší zápletka, která zachází s ideologii revolučního teroru, příznivě oslabuje její záměr. Začátek filmu je dosti divadelní a datován. Ale jak Beideman sestupuje do šílenství, obraz se stává realistický přes pouhou sílu Boronikhninova zobrazení.

Chabarda! (1931)

Michail Čiaureli zde prokázal svůj svérázný talent a důvod, proč byl Stalinovým oblíbencem. Děj filmu se odehrává v Tbilisi. Jedná se o satiru (protináboženskou komedii, nejvýznamnější film celé protináboženské kampaně), jejíž dějem je střet hodnot buržoazního nacionalismu a komunistických ideologicky nadutých intelektuálů, přesněji je zaměřen na bourání kostelu a jeho přestavbu v obytný prostor. Film si ihned vysloužil kritiku pro svůj formalismus, pro zesměšňování citlivých prvků gruzínské kultury. Přesto však jeho příspěvek radikálního filmového stylu a expresivní obrazové kvality socialistické kinematografie zůstávají impozantní. Jeden z nejvýraznějších sovětských němých filmů, i proto, že zde režisér uplatnil svou předchozí sochařskou kariéru, obzvláště ve vysoké úrovni kompozice a nasvícení v ostrém kontrastu s otevřenou propagandistickou povahou.

Eliso (1928)

Námět vychází z romantické legendy gruzínského autora Alexandera Kazbegiho. Láska mezi křesťanským chlapcem Vazhem a muslimskou dívkou Eliso, jejíž vášeň naráží na rozdíly tříd a náboženství. Ačkoliv příběh řeší problémy náboženských předsudků, film se zaměřuje více na historii kavkazského národa regionu Tersk a nucené přesidlování Čečenců. Režisér zdůrazňuje téma solidarity mezi různými národy perzekuovanými carskou vládou (úřady začnou zabavovat úrodnou půdu a vystaví tak rolníky nuzným podmínkám). Jen malá část herců byli profesionálové, bylo tak dosaženo přirozeného zobrazení etnika. Proto není herectví tak působivé, jako u spontánních scén zobrazení zvyků a oslav. Film také ohromí zobrazením majestátní krajiny a hluboce zakořeněnými tradicemi gruzínského lidu. Inovativní užití montáže a vynikající vizuálnost dělají z filmu jeden ze základních pilířů rané sovětské kinematografie. Ozvučení se filmu dostalo v roce 1935.

Anita Garibaldi (1910)

Režisér v jedenácti obrazech převypráví hrdinství stejnojmenné skutečné postavy (vl. jménem Ana Maria de Jesus Ribeiro di Garibaldi, 1821 – 1849), což byla manželka italského revolucionáře a „sjednotitele"  Itálie Giuseppe Garibaldiho.

Satan en prison (1907)

Mladý muž je uvržen do cely, avšak díky svým kouzelným schopnostem si ji velmi záhy dovybaví dle svého gusta, a my brzy zjistíme, odkud onen um pochází.

Attack on a China Mission (1900)

Hlavním námětem filmu je několik statečných námořníků, kteří se vydají zachránit manželku misionáře, který je zabit bandou boxerů.
Snímek znamenal velký skok kupředu po obsahové, technické i po stylové stránce.

Faux cul-de-jatte, Le (1896)

Krátký snímek o beznohém žebrákovi, který ovšem něco skrývá.

Pêcheur dans le torrent, Le (1897)

Mladý hoch v oblečení chytá ryby, když je náhle a zákeřně shozen do vody, a rvačka může začít.

Départ de Jérusalem en chemin de fer (1897)

Jak už napovídá samotný název - Opouštění Jerusalému po železnici, jedná se krátký Lumièrův snímek, který zachychuje vzdalující se nádraží s cestujícími, natočený ze zadní části vlaku.

That Fatal Sneeze (1907)

Každý známe účinky čerstvého pepře. Tento snímek nám vtipnou formou předvede, co se stane, když se pepřová pomsta vymkne z rukou, neboť oběť má velmi silné kýchání...
Jedná se o nejúspěšnější snímek Hepworth Manufacturing Company toho roku, který umně propojuje tři rané filmové formy. První je samotná komická zápletka, druhou je honička, a poslední je triková pasáž, zejména kamera, která se snaží zobrazit zdánlivě nemožné využití komických, či vážných účinků pepře.

Le cochon danseur (1907)

V tomto krátkém burleskním němém filmu vystupuje prase, které se snaží zapůsobit na mladou slečnu, ale nedaří se mu, alespoň ne oblečenému. Zlepší se to, když jej dívka připravila o ošacení?

Skyscrapers (1906)

Příběh z prostředí rozestavěného mrakodrapu na newyorské Broadwayi, kde stavbyvedoucí propouští problémového dělníka, který si jako satisfakci vezme pár věcí z kapes dodavatele a vše uschová v domě stavbyvedoucího. Snímek ukazuje, jak se pracovalo na počátků 20. století na výškových pracech bez jakýchkoliv ochranných a zajišťovacích pomůcek. Dělníci držící se lana jeřábu chodili po traverzách skeletu bez jakéhokoli zabezpečení proti pádu.

Akt-Skulpturen. Studienfilm für bildende Künstler (1903)

Mladá žena na otočném podstavci předvádí pózy, které vycházejí z biblických námětů, např. Evu s jablkem, později se přidá Adam, a pózy začnou mít i mytologický námět - Ariadna.

Arrival of Kaiser Wilhelm in England (1903)

Soukromá jachta císaře Viléma připlouvá do anglického doku. Z ní vystoupí kromě císaře i princ Jindřich a další členové rodu Hohenzollernů za uctivého pozdravu britských důstojníků.

From Show Girl to Burlesque Queen (1903)

Mladá slečna se před námi svlékne až na spodničku, pak se jde schovat za plentu a opět se ukáže, tentokrát oblečena do burleskního kostýmu.

Artist's Dilemma, The (1901)

Starší umělec usnul ve svém ateliéru, když tu se mu začne zdát sen, že ze starých hodin vystoupí mladá a krásná slečna s žádostí o portrét. Co čert nechce, vystoupí klaun a začne se slečně dvořit. Poté si klaun skočí pro pomůcky a udělá tak krásný obraz, že dívka na něm vypadá jako živá, a ehjle, ona skutečně je...

Laura Comstock's Bag-Punching Dog (1901)

Estrádní hvězda Laura Comstock a její pes Mannie jsou hlavními postavami tohoto snímku. Mannie byl vycvičen k zvládání různých triků, zde nám ukáže, jak vysoko dokáže vyskočit.

Reklama

Reklama

Reklama