Reklama

Reklama

Nejsledovanější žánry / typy / původy

  • Drama
  • Komedie
  • Krimi
  • Dokumentární
  • Akční

Deníček (429)

dotazník lásky

 

 

36 otázek pro navození vzájemné důvěry a blízkosti vychází ze studie Arthura Arona (PDF)

Část první
Kdyby sis mohl/a vybrat ze všech lidí na světě, s kým bys nejraději šel/šla na večeři?
Chtěl/a bys být slavný/á? A kvůli čemu?
Připravuješ si někdy co řekneš, než někomu zavoláš? Proč?
Jak by vypadal tvůj "dokonalý" den?
Kdy sis naposledy sám/sama pro sebe zpíval/a? A kdy před někým jiným?
Pokud by ses mohl/a dožít 90 let s tím, že posledních 60 let tvého života by sis mohl/a ponechat buď tělo nebo mysl 30letého člověka, co by sis vybral/a?
Máš předtuchu toho, jak bude vypadat tvoje smrt?
Vyjmenuj tři věci, které se ti zdá, že máte s tvým partnerem společné.
Za co ve svém životě jsi nejvíc vděčný/á?
Kdybys mohl/a změnit cokoliv na způsobu, jakým jsi byl/a vychováván/a, co by to bylo?
Vyhraď si teď 4 minuty a řekni svému partnerovi svůj životní příběh co nejpodrobněji to půjde.
Kdyby ses zítra mohl/a probudit s jednou libovolnou vlastností nebo dovedností, jaká by to byla?
Část druhá
Pokud bys měl/a křišťálovou kouli, která ti může říct pravdu o tobě, tvém životě, budoucnosti nebo čemkoliv jiném, co bys chtěl/a vědět?
Je něco, co už dlouho toužíš udělat? Proč jsi to ještě neudělal/a?
Co je tvůj největší životní úspěch?
Čeho si nejvíce vážíš u přátelství?
Co je tvoje nejcennější vzpomínka?
Co je tvoje nejhorší vzpomínka?
Kdybys věděl/a, že za rok náhle zemřeš, změnil/a bys něco na svém životě? Proč?
Co pro tebe znamená přátelství?
Jakou roli ve tvém životě hraje láska a náklonnost?
Nyní řekni svému partnerovi něco, co ti na něm přijde pozitivní, načež on udělá to samé. Prostřídejte se, dokud každý neřekne 5 pozitivních vlastností.
Jak blízké a vřelé jsou vztahy ve tvé rodině? Máš pocit, že jsi měl/a šťastnější dětství než většina ostatních lidí?
Jaký máš pocit ze vztahu se svou matkou?
Část třetí
Řekněte 3 pravdivá tvrzení o sobě a svém partnerovi. Například "Jsme oba v této místnosti a cítíme..."
Dokonči následující větu: "Přál/a bych si mít někoho, s kým bych mohl/a sdílet..."
Kdyby se z tebe a tvého partnera měli stát blízcí přátelé, co si myslíš, že by bylo důležité aby o tobě věděl?
Řekni svému partnerovi, co se ti na něm/ní líbí. Tentokrát buď velmi upřímný/á a řekni věci, které bys možná neřekl/a někomu, koho jsi teprve před chvílí poznal/a.
Sdílej se svým partnerem nějaký trapný moment z tvého života.
Kdy jsi naposledy brečel/a před jiným člověkem? A kdy zcela sám/sama?
Řekni svému partnerovi, co na něm/ní máš rád/a už teď.
Co je příliš závažné na to, aby se o tom vtipkovalo, pokud něco takového podle tebe vůbec existuje?
Pokud bys měl/a dnes večer zemřít bez možnosti jakkoliv komunikovat, čeho bys nejvíce litoval/a, že jsi někomu neřekl/a? A proč jsi to ještě neudělal/a?
Tvůj domov, kde se nachází i veškerý tvůj majetek, začne hořet. Poté, co zachráníš své blízké a domácí mazlíčky, máš čas na to vrátit se už jen pro jednu jedinou věc. Jaká by to byla? A proč?
Ze všech členů tvojí rodiny, čí smrt by tě nejvíce zasáhla? Proč?
Sdílej nějaký svůj osobní problém a požádej partnera o radu, jak by ho řešil/a on/ona. Zároveň ho/ji požádej, aby reflektoval/a, jaké podle něj/ní máš z tohoto problému pocity.
Bonusový úkol:
Beze slova se dívejte jeden druhému do očí po dobu čtyř minut. Tím experiment končí...

http://technet.idnes.cz/dotaznik-36-otazek-intimita-duvera-blizkost-laska-aron-ppi-/veda.aspx?c=A170213_133540_veda_pka

babiš na berňáku

Jak by to vypadalo na berňáku, kdybyste příjmy a výdaje vysvětlovali jako Babiš

Daniel Morávek 2. 2. 2017
[KOMENTÁŘ] Pokud se vás finanční úřad optá na vaše příjmy a výdaje, můžete se zkusit inspirovat vysvětlováním Andreje Babiše.
Kdo by to ale zkusil, se zlou by se zřejmě potázal. Finanční úřad by mu totiž nejspíše řekl: Sorry jako.
Několik rovin Babišovy kauzy
Celá kauza Babišova nákupu dluhopisů Agrofertu má hned několik rovin. První je právní. I nejzarytějšímu fanouškovi Andreje Babiše musí být jasné, že hlavním důvodem zřejmě byla daňová optimalizace. Přestože to na první pohled vypadá, že vše bylo v souladu se zákony, jelikož Babiš „jen" využil mezeru v zákoně, rozhodně tomu tak být nemusí. Jak totiž upozorňují někteří odborníci, tuzemské i evropské soudy již dlouho judikují, že jakýkoliv účelový právní úkon, jehož smyslem je pouze vyhýbání se zdanění, je neplatný, neboť se jedná o obcházení zákona. Jenže dokázat to rozhodně nebude lehké.
Nicméně na tento postup Agrofertu a Andreje Babiše bylo podáno trestní oznámení a příslušné úřady se snad již celým nákupem zabývají a uvidíme, jak rozhodnou. Je klidně možné, že uznají, že tento postup byl v souladu se zákonem. Jestliže případ řeší také finanční správa, což by měla, je ovšem otázkou, nakolik objektivní bude její rozhodnutí, když je podřízená právě ministrovi financí.
Druhou rovinu můžeme nazvat finanční. Zůstává totiž otázkou, zda měl Andrej Babiš na nákup vůbec formálně prostředky a zda se nejednalo jen o fiktivní účetní operaci. Co se týče zdanitelných příjmů, ty podle všeho nebyly dostačující. Babiš má ale samozřejmě pravdu v tom, že existují i nezdanitelné příjmy a příjmy osvobozené od daně. I k nim ale člověk musí nějakým způsobem přijít a je legitimní se ptát ministra, který během několika týdnů změnil několikrát odpověď a cifru, kolik vydělal, o jaké jde příjmy a jak k nim přišel. I zde ale může být samozřejmě vše v pořádku.
Vše má ale i rovinu, kterou nazvěme morální a která je z pohledu podnikatelů možná nejzajímavější. Každý aktivní podnikatel totiž musí vyplňovat daňová přiznání a dokládat své příjmy. Řada firem či OSVČ nově musí (či brzy budou muset) evidovat veškeré tržby přes EET. Plátci DPH zase musí podávat kontrolní hlášení. Při sebemenší nesrovnalosti v odevzdaných výkazech musí sami podnikatelé prokazovat, že například výdaje, které uplatnili, opravdu reálně měli. Kdo navíc třeba někdy zažil daňovou kontrolu, mohl by vyprávět, jak úředníci kolikrát chtějí doložit různé věci do koruny.
Jak by to vypadalo na finančním úřadě
Zkusme si nastínit, jak by vypadala konverzace nějakého podnikatele na finančním úřadě, kdyby postupoval stejně jako ministr financí Andrej Babiš. Například jak argumentoval v úterním pořadu České televize Události komentáři.
Na finančním úřadě (omluvte nespisovnou češtinu)
Úřednice na finančním úřadě řeší s panem Novákem, který působí jako OSVČ, nesrovnalosti v podaných daňových přiznáních za předchozí roky.
Úřednice (Ú): Pane Nováku, máme tady nesrovnalosti ve vašich příjmech za předchozí roky. Podal jste několik opravných přiznání, kde uvádíte pořád jiné příjmy, ale nijak jste je nedoložil. Můžete to vysvětlit a příjmy doložit? Například pohyby na účtech či něčím podobným?
Pan Novák (N): Ano, určitě.
Ú: Tak to prosím doložte.
N: Já bych rád vyzval všechny podnikatele od nás z vesnice, pana Blažka, pana Frťalu, pana Lupínka, my všichni ukážeme majetek a všechny příjmy od roku 1993, kolik jsme každý zaplatili daní, ano, a odkud jsme měli ty peníze.
Ú: Rozumíte tomu, že řešíme vás, jelikož vzbuzujete otazníky, když nejdřív uvedete jednu částku, čtrnáct dní na to jinou?
N: Ale prosím vás, já jsem v životě moje peníze nepočítal.
Ú: Tak a teď zpátky k té mé otázce. Rozumíte těm pochybnostem, když nejdřív zveřejníte jednu částku a za čtrnáct dní uvedete jinou částku a za další týden další, která je dvojnásobně vyšší?
N: Není to tak, není to tak. A v životě mě nenapadlo, že nějaká paní úřednice bude počítat,  z čeho jsem podnikal.
Ú: Pojďme k vašim výdajům, které údajně měly souviset s podnikatelskou činností. Na co konkrétně jste je použil?
N: Ale takových výdajů, paní úřednice, mělo 73 tisíc podnikatelů stovky milionů. A víte, kolik...
Ú: Ne, já se bavím o těch jedněch konkrétních vašich výdajích.
N: Ale zase jsme v tom, že počet podnikatelů, kteří uplatnili takové výdaje je v Čechách 73 tisíc. Bylo vydáno...
Ú: A v tomto konkrétním případě, v tom roce 2012, jste byl jeden jediný, který uplatnil zrovna tyto výdaje?
N: Za moje podnikání?
Ú: Ano.
N: No ano, to určitě. Ale já mluvím o tom, že celkově podnikatelé uplatnili stovky milionů výdajů.
Ú: Pane Nováku, měl jste skutečně ty peníze, když říkáte...
N: Vy jste expertka na mé podnikání, to tak vypadá. Tak já vám můžu tady přečíst, jaké výdaje měl Frťala, tady 20 milionů. Blažek 18 milionů. Moje firma je jedna z největších v okrese.
Ú: Takže ty prostředky můžete doložit?
N: Z hlediska zaměstnanců největší. Zaměstnává 35 zaměstnanců. Takže já nevím ... Je na to posudek. A já vůbec nechápu, proč řešíme jako moje podnikání tady. Vy jste, vlastně finanční úřad podílela na těch dezinformacích. Vy jste zpochybňovali moje příjmy. Takže ...
Ú: Pane Nováku, máte tady prostor se o tom bavit a celou tu situaci vyjasňujeme.
N: Ale paní úřednice, bavíme se o roku 2012. Podnikám podle zákonů. Takže já nevím, kde je problém. Moje firma je jedna z mála firem, která skutečně, z těch největších, sídlí v našem okrese.
Ú: Vy odvádíte to téma někam jinam.
N: Ne, ne. Bavme se o tom, bavme se o tom, kdo platí jaké daně. Já jsem zaplatil miliony korun na daních daní. Moje firma za posledních deset let zaplatila 20 milionů na odvodech. A víte co? Pokud je s tím takovej problém, tak já navrhnu, že bysme ty výdaje z přiznání vyšoupli, co říkáte?
Ú: Ty svoje zpětně?
N: Ne svoje, všechny.
Ú: Ale teď se bavíme o těch vašich.
N: A proč zase řešíte Nováka a Novák je něco..., Novák nemůže...
Ú: Protože Novák je tady na úřadu a...
N: 73 tisíc podnikatelů s výdaji je v pořádku, a jen jeden, ten Novák, ten je zase špatnej. Já podám stížnost a my zdůvodníme a veškeré kontroly jsou dopředu jasné, mají za cíl mě poškodit. Takže pokud ten kontroly chodí od roku 2004, to je zajímavý, že někteří podnikatelé je měli jedenáctkrát a já od roku 2013 jsem je měl dvacetkrát a vždy dopadly špatně.

(konec konverzace, která by ale tímto způsobem mohla pokračovat klidně donekonečna)
Asi si každý dokáže představit, jak by podnikatel, který by takto argumentoval na finančním úřadu, dopadl. Bohužel ale platí přísloví „co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi".

RJ pokrok

http://virtually.cz/archiv.php/index.php?art=19120

 

Stát má jen malou kapacitu společnost zlepšit, má však velikou kapacitu ji značně poškodit.

Člověk se nerodí pouze s dobrými sklony, ale i se sklony hříšnými a zlými. Není výlučným výtvorem společnosti, a proto žádná reforma společnosti nemůže změnit či odstranit jeho přirozenost. Instituce soukromého vlastnictví není příčinou sobeckosti, závisti, hrabivosti a následně všech společenských zel, nýbrž naopak jedinou pevnou garancí lidské svobody, neboť je prostředkem nezávislosti na vlivu, bohatství či moci kohokoli dalšího - jednotlivce, většiny i státu

totalitarismus není jednou provždy překonaným fenoménem 20. století; totalitarismus je stálým politickým pokušením lidského rodu a vlastně druhou nejstarší politickou vírou lidstva - jeho svůdný apel je hlasem hada nabízejícího lidem jablko a říkajícího: „Budete jako bohové."

A zástupy naivních evropských intelektuálů - lidí, které Lenin nazval užitečnými idioty - tomu budou nadšeně tleskat jakožto páté revoluci za definitivní „osvobození" lidstva.

Vyšlo v Revue Distance 2/2002
http://virtually.cz/archiv.php/index.php?art=19120

Ovládací panel
2 body

Reklama

Reklama