Theker

Theker

Jaroslav Balla

okres Nitra
??--??


6 bodů

Moje biografie

od nejnovějšíchpodle abecedy
    • 5.4.2014
    John B. Root
    (režisér)

    Narodil sa ako Jean Guilloré, 25. novembra 1958 vo Francúzsku. Dospieval v Egypte. V mladosti experimentoval s fotením erotických aktov, avšak tento koníček zanedlho opustil, aby sa stal uznávaným autorom literatúry pre deti a mládež. V tom čase spolupracoval s kresťanským časopisom Je Bouquine a robieval prednášky a besiedky… (více)