poster

Učitel tance (divadelní záznam)

  • Sovětský svaz

    Učitel' tancev

  • Sovětský svaz

    Учитель танцев

Komedie

Sovětský svaz, 1952, 147 min

Scénář:

Félix Lope de Vega (divadelní hra)

Komentáře uživatelů k divadelnímu záznamu (1)

  • ripo

    Lope de Vega, nesmírně plodný autor (napsal asi 1800 komedií a 400 her vážných a náboženských) bohatého Španělska z konce 16. a začátku 17. století náleží stejně jako jeho krajan Portugalec Cervantes mezi velké zjevy světové literatury. Jeho dílo je poznamenáno onou renesanční plností a radostností života, která byla oslavou osvobození z pout středověkého asketismu. Lope de Vegova koncepce divadla jako divadla lidového, čímž se hluboce odlišuje od svých španělských druhů, především Calderona, dovolila mu rozvinout své hry do obrazů prozářených žárem španělského slunce, krásou španělské krajiny a temperamentem jejího lidu, obrazů, které jsou oslavou lásky a mládí, oslavou nehasnoucího životního optimismu. Ale již u něho se objevují i motivy sociální, motivy odboje lidu proti feudálním tyranům. Stačí uvést slavnou hru Fuente Ovejuna (Ovčí pramen). Veselohra „Učitel tance" náleží mezi nejpočetnější skupinu jeho her, zvaných comedias de capa y espada (komedie s pláštěm a dýkou). Bylo by omylem hledat v této hře nějaké hlubší motivy sociální. Bylo by to vnášení problémů zvenčí; pokrokovost hry spočívá v její radostnosti, v její oslavě zdravého mládí a lásky k životu, v jejím národním charakteru. Sovětští divadelníci se proto také soustředili na tento hlavní motiv a inscenací ho ještě více podtrhli. Svým mistrovským provedením odstranili některé konstrukční schematismy klasika a vytvořili tak představení, které musí potěšit srdce každého diváka, který opravdu miluje mládí a život. Filmový přehled 2/1953(15.6.2008)