Reklama

Reklama

Dcery poznání

(festivalový název)
  • USA Daughters of Wisdom
všechny plakáty
Dokumentární
USA, 2007, 68 min

Obsahy(1)

Oblast Nangčhen v Khamu ve východním Tibetu, ležící v nadmořské výšce 4 200 m. n. m., obývají převážně zemědělci provozující samozásobitelské hospodářství a kočující pastevci. Jejich život, poznamenaný chudobou, negramotností a hladem, se za posledních 2 000 let mnoho nezměnil.

V Nangčhenu se všichni bez rozdílu rodí jako buddhisté a buddhismus považují za jedinou cestu vedoucí k vysvobození z utrpení. Stane-li se mladý muž mnichem, což mu umožní věnovat většinu času studiu a praktikování buddhismu, jeho rodina to považuje za čest a obrovské štěstí. Život v klášteře představuje příležitost vymanit se z existenciálních obtíží a získat nejen duchovní výcvik, ale i světské vzdělání a status uznávaného vůdce komunity. Pro mladé dívky žijící v tradiční společnosti však odchod do kláštera nepřipadá jakožto řešení životních obtíží v úvahu – jejich „posláním“ je dobře se vdát výměnou za bohaté věno a rodit děti, které od útlého věku svou prací rozmnožují rodinný majetek. V neúprosné společensko-ekonomické realitě každodenního života v Nangčhenu je vzdělávání žen považováno za plýtvání prostředky.

Dnes, poprvé v dějinách, dostaly ženy z oblasti Nangčhen příležitost vzít osud do vlastních rukou. Klášter Kala Rongo, vybudovaný rukama místních žen, je domovem téměř 300 mnišek věnujících se na plný úvazek studiu a náboženské praxi a vytvářejících nové životní příležitosti nejen pro sebe, ale také pro komunitu, které slouží. Film Dcery poznání je intimním portrétem mnišek, které prostřednictvím intenzivního studia a duchovního výcviku uchovávají a zároveň proměňují kulturní dědictví svého národa. Mladé ženy z Kala Rongo – některé ostýchavé a jiné otevřené, ale všechny plně oddané těžkému životu, který si zvolily – velkoryse dovolily kameře, aby zachytila vzácné pohledy do života jejich komunity a nahlédla do jejich mimořádných osudů. (oficiální text distributora)

(více)

Reklama

Reklama