Reklama

Reklama

Dobrodružství tropické ekologie

všechny plakáty

Obsahy(1)

Binatang Research Center, které bylo založeno roku 1997 biologem Vojtěchem Novotným, je jedním z mála výzkumných středisek na Papui - Nové Guineji. Každé dva roky se na tento ostrov vydává skupina studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zkoumat unikátní ekosystém tropického pralesa. Desítka mladých vědců ve spolupráci s místními odborníky má příležitost realizovat vlastní projekt v prostředí s nejbohatší druhovou rozmanitostí na světě. Studenti se zaměřují na různá témata, od průzkumu tropického dřeva přes výzkum hmyzu až po odchyt ptactva nebo žab. Mezitím v Binatang Research Center dlouhodobě probíhá výzkum tropického rostlinstva. Mezinárodní tým sestavuje seznam veškerého porostu na území o rozloze padesáti hektarů, který uveřejňuje na internetu, čímž vytváří studijní materiál pro badatele z celého světa. Tímto napomáhá lepšímu porozumění deštným pralesům a jejich následné ochraně. Je totiž stále otázkou, jak dokáže tolik rostlinných i živočišných druhů koexistovat na jednom místě. Snímek zároveň zachycuje velmi vstřícné přijetí studentů domorodci, kteří pomáhají uskutečňovat výzkum, prezentují své tradice a na počest hostů připraví i vepřové hody. (Academia Film Olomouc)

(více)

Reklama

Reklama