Reklama

Reklama

Návrat do veterného mesta

(TV film)
všechny plakáty
Slovensko, 2014, 53 min

Obsahy(1)

Tento film je osobným portrétom Košíc. Počas 20. storočia sa Košice v dôsledku vojen a posúvania hraníc stali dejiskom deportácií a odsunov, a zároveň hračkou vo víre ideologických protikladov v rámci konfliktu medzi východom a západom.
Autorka filmu sa vracia do svojho rodného mesta. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi s rôznou generačnou i národnostnou príslušnosťou sa prehrýzala jeho novodobými dejinami.
Film sa snaží zachytiť odlišné perspektívy respondentov, ktorí osobne zažili spoločenské zmeny v meste, a ukazuje, ako ich život ovplyvnili politické prevraty. K slovu sa dostávajú aj mladí Košičania, ktorí nehľadia do minulosti, ale vpred a spoluvytvárajú budúcnosť svojho mesta.
Dejiny Košíc ožívajú prostredníctvom rozprávania o historických a politických udalostiach, ktoré vychádza z individuálnych osudov pamätníkov. Pre nemecké publikum môže byť zaujímavá najmä história nemeckej a židovskej menšiny v Košiciach. Autenticitu udalostí dotvára bohatá zbierka osobných a historických dokumentov, fotografií, pohľadníc a súdobých filmov.
Súkromné filmové a fotografické zábery a retrospektívy z detstva autorky v Košiciach, ako aj spomienky na jej židovskú starú mamu prehlbujú osobný charakter výpovede a tiahnu sa filmom ako červená niť. (STV)

(více)

Reklama

Reklama