Reklama

Reklama

Príbeh dynastie Chatama Sofera

(TV film)
Slovensko, 2023, 52 min

Režie:

Martin Mózer

Obsahy(1)

Prvý dokumentárny film o rodine Chatama Sofera. Predstavitelia tejto významnej rodiny viedli bratislavskú ortodoxnú komunitu do roku 1943... Keď začiatkom 19. storočia prišiel Chatam Sofer, rodák z Frankfurtu nad Mohanom, do vtedajšieho Pressburgu, len málokto tušil, že jedného dňa bude jedným z najuctievanejších rabínov. Dovtedy nie príliš výraznú rabínsku vysokú školu pozdvihol na svetovú úroveň a ješiva sa stala pýchou bratislavskej židovskej obce. Do Bratislavy prichádzali žiaci a učenci, aby mohli čerpať z jeho náboženských vedomostí. Pre veriacich bol veľkou autoritou, až takou, že ho označovali za zázračného rabína. Dávno po jeho smrti sa meno Sofer vyslovovalo s patričnou úctou nielen medzi jeho stúpencami. Rešpekt voči veľkému rabínovi a jeho potomkom prechovávali aj na cisárskom dvore vo Viedni a potom v demokraticky zmýšľajúcom Československu. Nástupcovia Chatama Sofera ďalej zveľaďovali jeho dielo a ich zásluhou Bratislava zostala dlhé roky centrom židovskej vzdelanosti. Nie bezdôvodne sa jej v židovskom svete hovorilo Soferove mesto. Toto je príbeh rodiny, ktorá pokračuje v tradícii a duchovnom odkaze svojho slávneho predka, zakladateľa veľkej rabínskej dynastie. (RTVS)

(více)

Recenze (1)

petisek 

všechny recenze uživatele

Ďakujem pánovi Martinovi Mózerovi za tento vynikajúci a vzácny dokument o osobnosti Bratislavy, svetového významu Chatamovi Soferovi. Film je neskutočne obohacujúci a snáď si nájde cestu k čo najširšiemu spektru divákov a najmä mládeže, aby sa dozvedeli o dnes už takmer zabudnutej židovskej histórii Bratislavy - Pressburgu a jej osobnostiach. Dokument obsahuje vzácne historické zábery na starú Bratislavu a ničenie jej židovských pamiatok. Človeku ostane veľmi smutno, ale je dôležité, že vznikajú takéto filmy o koreňoch hlavného mesta Slovenska Bratislave, či kedysi Prešporku, v ktorom Židia vždy zohrávali významnú úlohu. ()

Galerie (6)

Reklama

Reklama