Reklama

Reklama

Přátelství ve jménu míru

všechny plakáty
Dokumentární / Krátkometrážní
Československo, 1951, 6 min

Režie:

Jiří Mrázek

Hrají:

Jiří Mrázek

Obsahy(1)

Krátký český film o budovatelském úsilí občanů Německé demokratické republiky a o těžkém životě pracujícího lidu v západním Německu. Radostnými záběry ze znovubudované NDR a chmurnými momentkami z oblasti, okupované Američany, staví nám tento film před oči propastný rozdíl mezi světem života a světem smrti. A tím účinně podporuje a propaguje i naše socialistické budování a náš boj za mír. Film přináší několik záběrů z návštěvy presidenta NDR Wilhelma Piecka v Praze, která znamenala utužení přátelských svazků mezi lidem NDR a ČSR. (Filmový přehled)

(více)

Recenze (1)

ripo

všechny recenze uživatele

Hranice mezi východní a západní části Německa je hranicí mezi životem a smrtí. Životní úroveň obyvatelů okupovaného Německa neustálé klesá. Je to přirozený následek zbrojení, neboť tam, kde se vyrábějí děla a tanky, nemohou se vyrábět věcí denní potřeby. Leč čím šílenější bude zbrojení imperialistickýoh hrdlořezů a jejich spřeženců a nohsledů, tím dřív a tím víc lidí přijde k poznáni, že je kapitalisté odírají jenom za tím účelem, aby je jednoho dne mohli hnát do nové války. Záběry tohoto filmu nám také připomenou mimo jiné slova našeho presidenta s. Gottwalda, z loňského únorového zasedání ÚV KSČ. Soudruh Gottwald, zabývaje se, kromě jiného, tehdy i německou otázkou, prohlásil, že věc míru a spolupráce s mírumilovnými národy má své vážné stoupence také v západním Německu a že je proto v našem vlastním zájmu, abychom s porozuměním sledovali velký zápas Německé demokratické republiky za sjednocené, mírumilovné, demokratické Německo. Platilo-li dříve u nás, že není Němec jako Němec, pak že to tím spíš platí dnes, řekl s. Gottwald a dodal, že se to přitom nevztahuje jenom na Německou demokratickou republiku, ale i na západní Německo, kde žije mnoho poctivých spolubojovníků za mír. Filmový přehled 6/1952 ()

Reklama

Reklama