poster

Wilhelm Pieck

  • Východní Německo

    Wilhelm Pieck - Das Leben unseres Präsidenten

Dokumentární

Východní Německo, 1951, 80 min

Hudba:

Hanns Eisler

Komentáře uživatelů k filmu (1)

  • ripo

    Projev režiséra Andrewa Thorndika před uvedením filmu na VII. MFF: „Tento film, který zachycuje dlouhý slavný život našeho presidenta, uctívaného všemi pokrokovými Němci, je biografickým dokumentárním filmem historického charakteru. Život našeho presidenta, který je dnes stár již 76 let, jeho působení, boj za socialistické Německo, za mír a pokrok, obsahuje historicky velmi pohnutou, zajímavou a významou dobu v historii naší země. Dlouhý, práceplný a bojovný život tohoto slavného bojovníka dělnické třídy možno zachytit v dokumentárním filmu přirozeně jen v souvislostí s historickým vývojem, který ovlivnil růst tohoto člověka a na který tento člověk svým bojem měl významný vliv. Toto byl, z různých důvodů, velmi obtížný úkol. Za prvé nemáme dodnes žádné vědecké zpracování německé historie a zvláště žádné zpracování historie německé dělnické třídy. V tomto smyslu jsme se nemohli při naší práci opřít o žádná historická díla. Stáli bychom před neřešitelným úkolem, kdyby nám vedoucí soudruzi naší strany a především Wilhelm Pieck sám nepomáhali radou i skutkem. Jen dík této stálé pomoci a radě bylo možno vyzdvihnout historicky skutečně nejvýznamnější události, zachytit průběh událostí historicky pravdivě a podat historicky správné zhodnocení dějinného vývoje. Druhá veliká obtíž spočívala v tom, najít upotřebitelný a zajímavý obrazový a filmový materiál, který by umožnil zachycení zamýšleného obsahu filmu. To vyžadovalo zdlouhavou, intensivní a velmi namáhavou práci. Z prvých let života Wilhelma Piecka nebyly pochopitelně k disposici filmové záběry. Ale také z pozdějších let, vlastně až do r. 1945, byl upotřebitelný instruktivní materiál jen zřídka k disposici. Němečtí fašisté si počínali i v tomto směru zločinně a zničili všechen pokrokový materiál, který jim padl do rukou. Tak jsme byli z větší části odkázáni na použití fotografií. Třetí velká potíž spočívala v tom, že my, němečtí dokumentaristé, jsme neměli žádné zkušenosti na poli historicko-biografického dokumentárního filmu. Dosud se u nás v Německé demokratické republice film takového žánru nevyrobil. Jistě by se nám nepodařilo tyto těžkosti zvládnout, kdybychom nebyli měli možnost čerpat a znovu čerpat ze zkušeností a z příkladu vynikajícího sovětského umění. Z 18 milionů Němců, žijících v Německé demokratické republice, viděly tento film zhruba 3 miliony. To je největší počet návštěvníků, který u nás dokumentární film dosáhl. Z těchto 3 milionů lidí byla většina mladých lidí, kteří neznají filmem zachycený úsek historie z vlastní zkušenosti. V tomto filmu viděli po prvé ve svém životě pravdivé znázornění nejmladší minulosti svého národa. V tom spočívá společenský význam tohoto filmu pro naši zemi." Filmový přehled 37/1952(2.1.2008)