Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Mediální poradce Piotr Tymochowicz založil svou kariéru na tvrzení, že z každého člověka je možné udělat politika, pokud si tento zájemce osvojí jistou technologii a strategii. Z idey se zrodil kurz politické pantomimy a komunikačních obratů, které je třeba uplatňovat v mediální sféře, a také školení na organizaci a působivé vedení demonstrací. Díky tomu, že filmař absolvoval celou výuku spolu s ostatními, stává se divák přímým účastníkem. Má tak možnost sledovat vývoj učenlivého mladíka Dariusze, který se plně nechá modelovat poradcem. Vidíme jeho vstup do politiky a začátek slibně se rozvíjející kariéry. Snímek otvírá vstup do zákulisí přesvědčivých projevů. Ukazuje, jak je údajné spontánní chování pouze hrou naučených gest, postojů, přesně strukturovaným tancem, kde není možné zaměnit jediný pohyb. I přes nadhled dokumentaristy nad tréninkem rétorů se ironie obrací směrem k divákovi, který ví, že absurdita v tomto světě často vítězí. Úšklebek se pak mění v pohled plný skepse. Film je důkazem toho, že je nejen velice snadné manipulovat davem, ale že i manipulátor může být pouze loutkou, která je vedena touhou po úspěchu za jakoukoli cenu. (oficiální text distributora)

(více)

Reklama

Reklama