Reklama

Reklama

Final Exit

všechny plakáty
Drama
USA, 1995, 43 min

Obsahy(1)

Zatímco Daryl sedí v cele smrti za vraždy čtyř dívek, Dr.Cap (Grant James), který za svou dosavadní činnost získal Nobelovu cenu za mír, dostává anonymní dopis. V dopise stojí, že pokud Daryl zemře, zemře i on. Dr. Cap se tedy dává do boje za Darylovu záchranu. V den Darylovy popravy má před vězením proslov. Během proslovu je ale Daryl popraven a neznámý střelec zabíjí Dr. Capa a další dva lidi okolo sebe. Sestru jedné z Darylem zavražděných dívek a jejího přítele. Tito dva, Daryl a Dr. Cap se tak setkávají v čekárně na Boží soud a začínají se přít, kdo a proč se do nebe dostane, nebo nedostane. Drama začíná. (KrestanFilms)

(více)

Recenze (1)

KrestanFilms 

všechny recenze uživatele

Snímek, který snad otevře oči zaslepeným samospravedlností. Boží spravedlnost se zakládá na zcela jiných měřítkách než lidská. Takže vrah se do nebe dostat může, přestože jeho oběť trpí v pekle. V Božích očích je totiž směrodatný pouze jeden fakt: Kdo v něho (Ježíše) věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. (Jan 3:18) Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. (Jan 3:36) TIPseznam dalších křesťanských filmů. ()

Reklama

Reklama