Reklama

Reklama

Představa o Emanuelovi

(festivalový název)
  • Norsko Imagining Emanuel

VOD (1)

Obsahy(1)

Občanská válka jej vyhnala z Nigérie do Norska. Stal se imigrantem beze jména, anonymním čekatelem na vyhoštění. Kontemplativní, chladně analytický rozbor situace uprchlíka je zároveň rafinovanou detektivní hrou na konstituování identity. Běžence před úřednickou kamerou odhalují fyziognomické rysy, neobratnou angličtinou vyslovuje životní příběh, kterému nikdo nenaslouchá. Lidská bytost upředená z vnucených identit rašomonovských popisů a záznamů imigrační policie. (MFDF Ji.hlava)

(více)

Galerie (4)

Reklama

Reklama