Reklama

Reklama

Série(3) / Epizody(50)

Obsahy(1)

Tradičná medicína súvisí s kultúrnymi tradíciami toho- ktorého národa, či tej - ktorej oblasti. Jej korene siahajú do minulosti, ale aj súčasná spoločnosť ju neustále dotvára a mení. Ale predovšetkým - znalosti a skúsenosti, ktoré obsahuje, sú neustálym zdrojom pre hľadanie nových liečebných postupov - a to aj do budúcnosti. Výhody meditácie, terapeutické účinky umenia, alebo chemické pôsobenie rastlín, či prírodných toxínov - to všetko sú postupy, ktoré dnes skúmajú odborníci - postupy tradičnej medicíny nám otvárajú okná pre hlbšie pochopenie  a vnímanie ľudského tela.
Vydajte sa na zaujímavú a pútavú cestu za tradičnými medicínami vo svete - spolu s doktorom Bernardom Fontanilleom, ktorý vám priblíži rozličné spôsoby liečenia , ktoré sú hlboko zakorenené v jednotlivých kultúrach národov. (STV)

(více)

Reklama

Reklama