foto

Sigmund Freud

  • nar. 6.5.1856
    Příbor, Morava, Rakouské císařství
  • zem. 23.9.1939 (83 let)
    Londýn, Anglie, Velká Británie

Biografie

"Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat."

Zakladatel psychoanalýzy a velmi uznávaný lékař a psycholog a Sigmund Šlomo Freud se narodil 6. května 1856 v Příboru na Moravě.

"Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným."

Narodil se v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče. Během jeho dětství se rodina přestěhovala do Vídně. Byl nejstarším z osmi dětí z třetího manželství židovského obchodníka s látkami. Freud jako malý nechodil do školy, základní vzdělání získal doma. V deseti letech nastoupil do gymnázia, kde patřil k nejlepším žákům. V roce 1873 začal studovat na Vídeňské univerzitě a závěrečné zkoušky složil za osm let. Promoval roku 1881 jako doktor veškerého lékařství. Freuda velmi zaujalo dílo Charlese Darwina a intenzivně jej studoval, Darwina si velmi vážil, přestože se později vzdálil biologii.

"Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností."

Když Freud viděl, že se v Evropě dostávají k moci nacisté, rozhodl se k přesunu do Anglie. Své poslední okamžiky života trávil v Londýně, kde v září 1939 zemřel. Dlouhá léta odmítal bolest utišující léky, aby mohl jasně myslet a tvořit. Když se však staly bolesti neúnosné, požádal Freud svého ošetřujícího lékaře o eutanazii. Proti židovskému zvyku byl Freud zpopelněn.

"Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?"

Za typicky freudovský je považován například Hitchcockův snímek Vertigo. Například i dům hlavního hrdiny ve snímku Psycho je strukturován dle freudovského modelu: sklep reprezentuje Id, první patro Ego a druhé patro Supergo. Freud byl třetím nejcitovanějším psychologem 20. století.

"Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění."

Jiří "BloodMax" Neubauer

Herecká filmografie

Dokumentární

2020 Sigmund Freud. Jude ohne Gott - a.z.
2016 Génius moderního světa (TV seriál) - a.z.
2011 Ethos - a.z.
2008 Sigmund Freud - velký myslitel - a.z.
2003 Leonardo (TV seriál) - a.z.
2002 Century of the Self, The (TV seriál) - a.z.
1999 Biography of the Millennium: 100 People - 1000 Years (TV seriál) - a.z.
1990 Condom - a.z.
1987 Biography (TV seriál) - a.z.
1976 Wienfilm 1896-1976 - a.z.