Reklama

Reklama

Philip Faversham

Philip Faversham

nar. 26.11.1907
New York City, New York, USA

zem. 20.04.1982 (74 let)
Vero Beach, Florida, USA

Herec

Reklama

Reklama