Reklama

Reklama

Jozef Grussmann

Jozef Grussmann

nar. 08.07.1928
Piešťany, Československo

zem. 08.09.1991 (63 let)
Bratislava, Československo

Kameraman

Filmy
1984

Neodchádzaj nocou letnou

1970

Brat (TV film)

 

Fašiangy (TV film)

1969

Smrť Pavla Duchaja (TV film)

Dokumentární
1990

Veštenie zo šelestu listov

1989

Návraty Júliusa Pántika

 

Spoločné puto

1988

Dejiny nižšieho školstva na Slovensku

 

Elektrické akumulačné kachle

 

Historické mestá a súčasnosť

 

Nábytok a byt (seriál)

 

Robotizácia a automatizácia pri odstraňovaní rizikových pracovísk

 

Starnúť sa dá aj pomaly...

Reklama

Reklama

 

Tanec na scéne

1987

Jazyková komunikácia

 

Napriek tomu

 

Od jadrového štiepenia k nukleárnej syntéze

 

Recept na peknú postavu

 

Rodáci

 

Supravodivosť

 

Vzácne kamene

 

Z trosiek vyrástlo Slovensko

 

Štefan Fábry

 

Štefan Major

1986

Bezpečnosť práce vo vnútrozávodnej doprave

 

Chráň si ruky!

 

Chráňme minerálne a termálne pramene

 

Náš súčasník Daniel Okáli

 

Promiskuita

 

Trenčín je môj kraj

 

Význam práce archeológov a historikov

 

Vždy v prvej línii

 

Štúdium procesu hlbokého ťahania plechov

1985

Bez teba

 

Dlhá cesta

 

Mechanika pohybu železničných vozidiel

 

Pohlavné choroby

 

Veľká vlastenecká vojna

1984

BIB

 

Národný umelec Vladimír Mináč

 

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh

1983

Krajania

 

Lúčnica - radostná mladosť (TV film)

 

Nepriateľ hluk

 

Práca oddielov lekárskej pomoci v ohnisku zdravotníckych strát (seriál)

 

Ľudové tradície a dnešok

1982

Šimon Jurovský

1981

Andrej Očenáš

 

Cyprián Majerník

 

Ešte pred abecedou

 

Fárajúca inžinierka

 

Keď nastane jeseň života

 

O troch ženách

 

Rudolf Fabry

 

Samko Dudík (TV film)

 

Spoľahlivým strojom, spoľahlivý servis

1980

Doktor - zachráňte ho!

 

Ladislav Chudík - recitátor

 

Problém veku

1979

Bezpečne pri manipulácii s materiálom

 

Chladné rána

 

Manipulačné jednotky v zahraničnej preprave

 

Oheň na palete

 

Ošetrovanie chorého dieťaťa v domácnosti

 

Privítanie detí do života

 

Revolučné symboly

1978

Hra, záľuby, umenie

1977

Jar nášho veku

 

Kostým pre Táliu

 

Maliarka Oravy

 

Mária Medvecká (TV film)

 

Profesor Pavol Tonkovič (TV film)

1976

Kresané do dreva

 

Popradské kontrasty

 

Premena našej dediny

 

Spomienka na maliara

1975

Bienále ilustrácií

 

Mama

 

Sezóna 73-74

 

Svet rozprávok

 

Šťastia, zdravia vinšujeme

1973

Galéria v Kovačici

 

Martin Jonáš (TV film)

1972

Povolania v primárnom sektore

 

Povolania v sekundárnom sektore

 

Povolania v terciárnom sektore

 

Ropa tečie cez hranice

 

Zvonolejárky

 

Ľudová kultúra na Slovensku (seriál)

1971

Slovenské starožitnosti

 

Zver našich lesov I.

 

Zver našich lesov II.

1970

Bratislavský dóm sv. Martina

 

NHKG

 

Poznanie bolesti

 

Tália rokmi zrejúca

 

Venuše pravekých lovcov

1969

Generáli

 

Hra o svätej Dorote

1968

Bratislavské korunovácie

 

Bulharské smuteční písně (TV film)

 

Kovohuty Istebné

 

Limes Romanus na Slovensku

 

Metamorfózy vlákna

 

Odchádza človek

 

Odosobnení

 

Poľovníctvo v Československu

 

Človek s fotoaparátom

1967

Bienále ilustrácií Bratislava

 

Návrat do dejín

 

Slovakia

1966

Bukovohorská kultúra

 

Dolina dvoch tvárí

 

Epilógy

 

Hudba na hradoch a zámkoch v 17. a 18. storočí

 

Keby nám ľudia rozumeli...

 

Kompozícia obrazu a štýl filmu

 

Stratená

 

Zrkadlenie vôd Oravy

 

Čakanie na slnko

1965

Issik-kuľ

 

Každých 7 minút...

 

Koloman Sokol

 

Mozog

 

Ohnivé rieky

 

Stretnutie

 

Zemiakársky kabinet

1964

Bazovský

 

Bulharské leto

 

Dvojfázový zber obilia

 

Priamy zber obilia žacou mláťačkou

 

Slohový nábytok na Slovensku

 

Trojfázový zber obilia

 

Zo starého nové

 

Úprava zrna po zbere obilia

1963

Chránené územia

 

Objektívne s objektívom

 

Paratetys

 

Slnovrat

 

Táto noc

 

Voda a práce

 

Zlatý poklad z Panagjurišťa

1962

Medzevskí kováči

 

Nebráňte novému životu

 

Sto rokov Matice slovenskej

 

Tokajík

 

Učiteľom o pracovnom vyučovaní

1961

1. máj 1961

 

Ajhľa, človek

 

Hady

 

Kto je vinný?

 

S otvoreným srdcom

 

Vegetatívne rozmnožovanie rastlín očkovaním

 

Vegetatívne rozmnožovanie rastlín štepením

 

Vrúble na štepenie ovocných stromov

 

Zaslúžilí umelci

 

Základná úprava povrchu kovov

 

Úprava povrchu kovov syntetickými povlakmi

 

ČSSR - Škótsko

 

Živiny a pôda

1960

Koniec ticha (TV film)

 

Pätnásť úrodných rokov

 

Radostná mladosť

 

XXX. medzinárodný maratón mieru

1958

Východoslovenská nížina

1957

Priatelia najvernejší

Pořady
1975

Cez Nemšovú

Krátkometrážní
1978

Na shledanou, Zuzanko! (TV film)

 

Vítej, Zuzanko! (TV film)

1974

O Jankovi a Marienke

1968

Dukát z rozprávky

Ovládací panel

Reklama

Reklama