Reklama

Reklama

Eva Gubčová

Eva Gubčová

nar. 19.12.1950 (73 let)
Nitra, Československo

Střihačka

Seriály
1990

Utieračik

1987

Môj Miško

Dokumentární
1993

Lužný les (TV film)

 

Stanko Mužík

1992

Hľadanie ostrova istoty

 

Roky prísľubov a nádejí

1991

EMO - Pomocné objekty

 

Ekologický výskum Žiarskej kotliny

 

Nezvestný od vojny alebo posledný americký pilot na Slovensku

 

Ľudská reč

1990

Archeológia v toku času

Reklama

Reklama

 

Bratislava

 

Dunaj a jeho využitie

 

Dávni Kelti a Slovensko

 

Montovaný systém poľnohospodárských stavieb

 

Operácia Trh

 

Revízia Vodného diela Orava

 

Rimania a Germáni na Slovensku

 

Tvorba a ochrana sídelnej zelene

 

Veľká Morava

 

Vodné dielo Gabčíkovo 1990

 

Vznik ČSR

 

Zem neodpúšťa

1989

Bratislavské elektrotechnické závody

 

Frakcionácia kvasničnej biomasy

 

LANDEP a ekologické problémy krajiny

 

Mikrobiálna produkcia organických kyselín

 

Monoklonálne protilátky

 

Návraty Júliusa Pántika

 

Objekty vodného diela Gabčíkovo 1989

 

Počítače v architektúre

 

Skeletové kompozity

 

Spoločné puto

 

Vodná elektráreň Gabčíkovo 1989

1988

Hudba a šport

 

Národný park Nízke Tatry

 

Onkológia

 

Slovenská akadémia vied 1953-1988

 

TOKAMAK T-15

 

Tanec na scéne

 

Tanec v živote spoločnosti

 

Tanec v živote spoločnosti II.

1987

Chemické závody Juraja Dimitrova

 

EMO príprava výstavby

 

Fyziológia včera, dnes a zajtra

 

Historické štruktúry krajiny

 

Kappadokia

 

Prenos embryí

 

Progresívne technológie vozoviek

 

Prvovýroba mlieka

 

Roky ďalšieho rozvoja

 

Srdcovocievne choroby

 

Volanie domova

 

Vyznanie maliara František Kudláč

 

Zdravý spôsob života

 

Šanca pre každé dieťa

1986

Akrobati na snehu (TV film)

 

Cesta

 

Cytológia, morfológia, rozmnožovanie mikroskopických vláknitých húb

 

Detské parazity

 

Diaľkový prieskum Zeme

 

Fyzikálny princíp urýchľovačov

 

Mikroskopické vláknité huby

 

Pamiatková starostlivosť v ČSSR

 

Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne

 

Vždy v prvej línii

1985

Betonáže na stupni Gabčíkovo

 

Budovanie hrádzí na VD Gabčíkovo

 

Dubna

 

Hliva ustricovitá

 

Magna Moravia

 

Náboženstvá a ich kritika v stredoveku

 

Odpad v prírodnom prostredí

 

Pí-mezón

 

Slovenské impresie

 

Vznik a pád Veľkej Moravy

 

Zelené projekty

 

Čakanie na kométu

 

Ľudové drevené piesty (TV film)

 

Štyridsať spartakiádnych plameňov

 

Život a umenie Veľkej Moravy

1984

Batromijův dům

 

Bratislava mesto hudby

 

Hľadať spôsob

 

Piešťany

 

Po stopách jednej kontroly

 

Prevencia v cestnej doprave

 

Svetom moje svetom (TV film)

 

Súčasný plagát

 

Termálne kúpaliská

 

Tvorba a výstavba socialistického obytného prostredia

 

Tvorba socialistickej architektúry na Slovensku

 

Výkop stavebnej jamy vodnej elektrárne na SVD Gabčíkovo

 

Výstavba rodinných domov

1983

Krajania

 

OOPP

 

Tiež žijú v meste

 

Z pokolenia na pokolenie

 

Začiatky betonárskych prác na SVD Gabčíkovo

 

Žiarske premeny

1982

Do vienka budúcim

 

Sanácia strešných plášťov priemyselných objektov

 

Systém výroby cukrovej repy

 

Systém výroby kukurice

 

Systém výroby zemiakov

 

Systémy výroby obilnín

 

Systémy výroby strukovín

 

Zemné práce na SVD Gabčíkovo

1981

Ešte pred abecedou

 

Práca na rebríkoch

 

Racionalizácia projektových činností

 

Výchova na kolesách

1979

20 rokov VÚZH v Bratislave

 

Demagnetizácia valivých ložísk

 

Koncert pre atletiku

 

Naše deti

 

Umenie vzdoru

1978

22+4

 

24 hodín vo VSŽ

 

Cesta pre ozajstných chlapov

 

Pozor výkopy!

 

Pozvanie do archívov

 

Počítače RPP 16 v riadení energetiky Slovenska

 

Puškinov pamätník

 

Sauna

 

Svet Márie Turkovej

 

Také obyčajné tajomstvo

 

Zodpovednosť za bezpečnú prácu

 

Škola zdravia

1976

Dedina sa mení

 

Filmy v mesiaci ČSSP

1975

Horský kombajn SKK-5 NIVA

 

Moderní mušketieri

 

Plech plech plech

1974

Večer SNP

 

Zeleň a zdravie

1972

I. celoslovenská výstava angažovanej tvorby

1970

Filmová dokumentácia o oslavách 50 rokov Univerzity Komenského

Krátkometrážní
2002

Dnes mám prvé randevú (studentský film)

1993

Čudná torta

1990

Jožinkovo vesmírne dobrodružstvo

1989

Elixír

1988

Letí, letí... tanier letí

1987

Chlapček s čiapkou

 

Masky a kvet

1986

Domáca úloha

 

Jožinko v zoo

1985

Kaderník

1984

Chlapček z hviezdy

 

Motoklavír

 

Telefón

1983

Blcha a slon

 

Neposlušné koliesko

1982

Ako sa Jožinko prestal báť

1979

Bojnická voda

Reklama

Reklama