Reklama

Reklama

Nejsledovanější žánry / typy / původy

  • Akční
  • Drama
  • Komedie
  • Horor
  • Krimi

O mně

Není duležité psát kdo jsem neb roztříštěnost osobnosti jakou se potácím po tomto světě má málokdo------------

Něco pro osvěžení a oprášení paměti národa:

President Dr. Edvard Beneš v r. 1947
Vážení spoluobčané! V nedávné době jsem podepsal historicky významné
dokumenty
pro naší Československou republiku, tj. dekrety presidenta ČSR. tyto
dokumenty
nám dávají naději, že se nebudou opakovat tragické události let 1938-39.
vědom
si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové
války,zanechávám
Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu
osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě
mých
dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z
rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času
prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou
"takzvaní čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun
omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a
návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy
Německem
zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení
Slovenska od České republiky. bylo by to pošlapání odkazu prvního presidenta
ČSR
T. G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku
obou našich národů. nezapomeňte, že mé dekrety se týkají potrestání
vlastizrádců
a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to
kdokoliv
a v kterékoliv době. Dr. Edvard Beneš, Praha, Květen 1947

Ovládací panel

Reklama

Reklama