Reklama

Reklama

House of Velvet

Obsahy(1)

Portrét prvého česko-slovenského ballroomového housu Kiki House of Velvet. Cez vhľady do každodenného života jeho členov a členiek film sleduje kontrast medzi vonkajším svetom a bezpečím, ktoré nachádzajú vo vnútri housu a komunity. Osobné výpovede a zážitky plynulo prechádzajú z individuálnych do kolektívnych, z tanečných do naratívnych, z reality do sna a mozaikovito odkrývajú vrstevnatý odkaz ballroomovej kultúry v Čechách a na Slovensku. (Super Film)

(více)

Reklama

Reklama