Reklama

Reklama

Naslouchat lesu

(TV film)
  • angličtina Hearing the Forests (festivalový název) (více)

Obsahy(1)

Dokumentární film přibližuje výzkum i dlouhodobé praktické zkušenosti lesníků a vědců, kteří se snaží hospodařit s využitím tvořivých sil přírody: ekologicky, i ekonomicky udržitelně... V dokumentárním filmu Naslouchat lesu nahlédneme pod pokličku složité sítě důmyslných vazeb, jakou lesy jsou. Kvůli nedávné kůrovcové kalamitě a nastupující klimatické změně lesníci a vědci řeší, jak pečovat o les, tak, aby byl stabilnější a odolnější. Na základě výzkumu i dlouhodobých praktických zkušeností se snaží hospodařit s využitím tvořivých sil přírody: ekologicky i ekonomicky udržitelně. Mezi lesníky, kteří se již přes dvacet let snaží prosadit zásadní změny lesnického hospodaření v Česku, patří i Milan Hron, spravující obecní lesy na Svitavsku. I on bude jedním z průvodců, který nás nechá nahlédnout do své každodenní práce jak v lese, tak mimo něj. Ukáže nám, jak vypadají přírodě blízké lesy a na jaké překážky narážejí lesníci, kteří o podobné změny v hospodaření usilují. V současnosti totiž stále plavou proti proudu „schématického“ českého lesnictví zaměřeného na smrk, které v naší krajině převládá. Co říká les lidem, kteří se mu snaží naslouchat? Neukazuje sám cestu, kudy dál? V dokumentu se společně s lesníky i vědci pokusíme najít odpověď v samotném lese. Prozkoumáme složité vztahy nad, i pod zemí a zjistíme, jakou inspiraci pro lesnictví budoucnosti nám přináší pralesy. (Česká televize)

(více)

Reklama

Reklama