poster

Chvíle rozhodnutí

 • Jugoslávie

  Trenuci odluke

 • Jugoslávie

  Trenutki odločitve

 • anglický

  Moments of Decision

Drama

Jugoslávie, 1955, 101 min

Předloha:

Branko Belan (kniha)

Scénář:

František Čáp
 • sportovec
  *****

  Toto u nás zcela neznámé drama jak úrovní, tak vročením patří ke špičkovým dílům napolo zapomenutého předního československého režiséra české národnosti a druhotné jihoslovanské identity, který nakoukl za hranice domácího záhumení. Žánrově evidentně splývá s dobovým válečným filmem připomínajíc neméně zapomenutou starší Fričovu PAST. Dojem plakátovosti, který může vzniknout v divácké mysli zejména během sledování první třetiny filmu, postupně ustupuje rýsujícímu se hlavnímu konfliktu mezi lékařem-profesorem, který se stane bezděčně vrahem-bojovníkem protifašistického odporu (chrání přitom hlavně svůj život) a převozníkem na řece Sávě (ve filmu je řeka představena jen symbolicky). Pozoruhodné výkony jihoslovanských (nejspíš slovinských) herců tento dějový půdorys působivě zvýrazňují a film vyvazují z hrozící plakátovosti. Hlavním nositelem autentičnosti a uměleckosti tohoto díla jsou jeho neschematické postavy (v tomto ohledu se vybavuje sice umělecky propracovanější, ale také mladší český film SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN). Závěr, katarze, ztráta jednoho života (převozníkova syna) a záchrana dvou (snašina a vnoučkova) překlenuje ideologické rozdíly. Skutečnost, že lékař-profesor dal přednost Hippkoratově přísaze před záchranou vlastního života, je zachycena s neobyčejnou působivostí, jejímž základem je prostota a nelíčenost, jež spojí lékaře s převozníkem. Lékařův čin totiž znamená pro převozníka naději na nový život a budoucnost v již se rýsujícím uspořádání nové titovské Jugoslávie. Čáp si s neuvěřitelnou bravurou dokázal osvojit přece jen odlišné prostředí někdejší nejsevernější jugoslávské republiky; v tomto ohledu lze CHVÍLI-mezní situaci považovat za výraz slovanské středoevropské identity. Je škoda, že tento skvělý film je našemu divákovi po takřka šedesát let utajován.(19.11.2013)

 • - Nerespektováním očekávané adorace partyzánského hnutí se Čáp dopustil bezprecedentního prohřešku. Chvíle rozhodnutí se proto staly prvním slovinským filmem, do kterého zasáhla cenzura. Přístup českého filmaře přitom nebyl nijak extrémní, představitelé tzv. černé vlny, kteří začali tvořit o deset let později, pojali válečnou tematiku mnohem radikálněji. Navzdory vynuceným úpravám zůstal v Čápově dramatu čitelný důraz na důležitost smíření a nesprávnost předpojatosti. (Zdroj: Letní filmová škola)