Reklama

Reklama

Historik Josef Pekař

Obsahy(1)

Byl jste hodný člověk. Tuto větu nechal napsat na smuteční stuhu při pohřbu profesora Josefa Pekaře jeho dlouholetý ideový protivník a prezident republiky T. G. Masaryk. Více než dvě desetiletí spolu vedli polemiku, která proslula jako Spor o smysl českých dějin. Historik Pekař vytýkal Masarykovi, že příliš zdůrazňuje reformně náboženský smysl českých dějin, zatímco on kladl důraz na myšlenku národní. Pekař byl zásadovým konzervativcem, zdůrazňoval roli šlechty, obával se rozpadu Rakouska-Uherska a zdrženlivě se stavěl i ke vzniku samostatného českého státu, který republikán Masaryk bytostně reprezentoval. Respektoval práva německého obyvatelstva na českém území, ale vymezoval se proti interpretaci dějin česko-německých vztahů ve velkoněmeckém duchu (známá je jeho polemika s Th. Mommsenem, který Čechy označil za apoštoly barbarství). Pekař zároveň vyzdvihoval roli cizích, západoevropských faktorů v českých dějinách. Národní dějiny podle něj nemohou vycházet z jedné podstaty, jak to tvrdil Masaryk, ale vrství se z kulturních, ekonomických a politických proměn. Dokumentární portrét mohutné Pekařovy osobnosti nám pak připomíná, že nikdy neodhalíme celek dějin, jejich totalitu, jež tkví v detailu, onu moc dějin, která podmiňuje naši současnost. (oficiální text distributora)

(více)

Reklama

Reklama