Reklama

Reklama

Vědec

(TV film)
  • USA The Scientist (festivalový název)
všechny plakáty
Dokumentární
Česko, 2011, 50 min

Režie:

Tomáš Weinreb

Obsahy(1)

Pro řadu lidí jsou to podivíni, kteří se zabývají nepochopitelnými záležitostmi a mluví o nich těžko srozumitelnou řečí. Oni sami si tak občas před některými lidmi také určitě připadají. Faktem nicméně zůstává, že tito lidé zpravidla skutečně žijí tím, co si vybrali za svoje životní poslání. Poznatky z jejich letité práce stále udržují v chodu vědecký a technologický pokrok celé naší civilizace, který nás v rozsahu jediného století stihl dovést od parního stroje a vývoje spalovacích motorů až ke kapesním počítačům a vývoji nanorobotů. Tento dokument České televize nás seznámí s trojicí vědců a výzkumníků z Katedry aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Profesoři Jaroslav Vlček, Zdeněk Ryjáček a Miroslav Schlegel spolu s několika dalšími kolegy a spolupracovníky přinášejí osobitý náhled do svých zaměstnání, komentují, co tato práce znamená pro ně osobně a jakou roli má jejich výzkum v širších ohledech celé vědecké teorie a praxe, jakou pozici, možnosti a potenciální budoucí význam má vědecký výzkum v České republice a jak oni sami vnímají budoucnost vědy a vědeckého bádání u nás. (Academia Film Olomouc)

(více)

Recenze (1)

Algen 

všechny recenze uživatele

Tři profesoři ZČU v Plzni Jaroslav Vlček (fyzik), Zdeněk Ryjáček (matematik) a Miloš Schlegel (kybernetik) představují vědu zajímavým způsobem, který zaujme i neznalé diváky. Dokument, který měl s nějvětší pravděpodobností upozornit na to, že Fakulta aplikovaných věd je na velmi vysoké úrovni a není možné Západočeskou univerzitu v Plzni ztotožňovat pouze s Právnickou fakultou. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319926280-vedec/21156323020/ ()

Galerie (1)

Reklama

Reklama