Reklama

Reklama

Mezi námi

  • USA Interposed, The (festivalový název)
Dokumentární / Experimentální
Česko, 2014, 99 min

Obsahy(1)

An experimentally tinged love story set during the time when the country was coming to grips with the death of Václav Havel. The film combines a fictional story with documentary-style everyday reality, past and present with the future and the private with the public. The result is an exaggerated, stylish, eclectic collage with a peculiarly distinct poeticism. (MFDF Ji.hlava)

(více)

Recenze (1)

Madsbender 

všechny recenze uživatele

Ondřej Vavrečka je Jean-Luc Godard českých luhov a hájov. I keď to o sebe verejne nerozhlasuje, skutočnosť, že je nositeľom jeho odkazu je nepopierateľná. Mezi námi je odvážny a štylisticky uhrančivý experiment, ktorý zastáva na poli českej dokumentaristiky významnú pozíciu. Jadro koncepcie vychádza z názvu, ktorý je najdôležitejším symptómom a základom pre pochopenie autorovej vízie. Mezi námi - to, čo je medzi mužom a ženou, minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Mezi námi - to, čo je medzi realitou a fikciou, jednotlivými zábermi, Vavrečkovou voľnou trilógiou. Tento dialektický vzťah, prameniaci v neukotvenosti v čase a priestore tvorí pohlcujúcu tekavú pojmologickú štruktúru. Protagonista Adam (ak si správne pamätám jeho meno) prichádza do minulosti v dobe pohrebu Václava Havla z budúcnosti, ktorá sa nijak nelíši od prítomnosti. Ľudia z budúcnosti si totiž vytvorili akýsi skanzen, zakonzervovanú realitu, v ktorej chcú žiť tak, ako ich predkovia. Minulosť predstavujú ako archívne záznamy, tak fiktívny príbeh mladého Adama, ktorý sa pri cestovaní po nej ocitá vo vzťahu medzi niekoľkými ženami naraz. Politická a osobná rovina sa v komplikovanej spoločenskej šifre, obalenej do telefonickej komunikácie a zajatia modernej techniky prelína s intermediálnou reflexiou - občas sme priamo konrontovaný s prítomnosťou kamery, inokedy do záberu "nechtiac" vpadne zvukárka a vyjaví sa fingovanosť scény. Prostriedky, ktoré sú stanovené ako znaky rozlišovania minulosti a budúcnosti (predovšetkým čiernobiely a farebný film, prchavá lyrizácia a strihová skladba s ozvenami novej vlny) si menia pozície a akákoľvek orientácia v spletitom civilizačnom labyrinte sa ukazuje ako nemožná. Výsledkom je, že sa samotný divák ocitá kdesi "medzi" a uvedomuje si, o čom film, ktorý samotný autor označuje ako "sci-fi", vypovedá; že v čase, keď zomrel Václav Havel Česká republika netušila, o čo prišla a ešte stále to netuší; že samotná krajina sa nachádza kdesi "medzi", vo vývojovom štádiu, ktorého smerovanie a výsledok je nejasný. Vďaka osviežujúcemu humoru a sebareflexívnym prvkom je to zároveň vysoko zábavný a neopakovateľný zážitok. 85% P.S.: Rozhovor s režisérom po filme ma utvrdil v mojich domnienkach ako i v tom, že je to nesmierne príjemný a zaujímavý človek. ()

Galerie (9)

Reklama

Reklama