Reklama

Reklama

Věž

  • Česko Věže (festivalový název) (více)
Trailer 2
Francie / Švédsko / Norsko, 2018, 74 min

Obsahy(1)

Wardi, jedenáctiletá palestinská dívka, žije s celou svou rodinou v uprchlickém táboře, kde se i sama narodila. Její milovaný pradědeček Sidi byl jedním z prvních lidí, kteří se po vyhnání z domova v roce 1948 v táboře usadili. Když jí pradědeček Sidi předá klíč od svého původního domu v Galileji, dostane Wardi strach, že už se nejspíše vzdal všech nadějí na návrat domů. Aby svého pradědečka ukonejšila, obchází celý tábor a sbírá vzpomínky a svědectví od všech generací své rodiny. (JuniorFest)

(více)

Reklama

Reklama