Reklama

Reklama

Podle čaroděje

Krátkometrážní / Experimentální
Česko, 2020, 18 min

Experimentální film Podle čaroděje převypravuje ztracený film umělkyně Alice Rahon z konce čtyřicátých let dvacátého století, zároveň tematizuje okolnosti vzniku tohoto snímku, jež se v díle stávají širším konceptem úvahy o povaze uměleckého díla, pozici umělce a jeho práce, možnosti zachycení neviditelného. Podle čaroděje představuje instalaci, která tematicky i formálně vychází ze ztraceného, experimentálního filmu Le Magicien. Rahon, dnes známá především jako surrealistická malířka, natočila kolem roku 1947 společně se svým manželem Edwardem FitzGeraldem svůj jediný film, pojmenovaný po hlavní postavě kouzelníka, jenž dostal od Boha za úkol stvořit nového člověka, když byl svět zničen nukleární válkou. Film se ještě před svým dokončením ztratil a zůstal uchován pouze v paměti svých tvůrců.
Tento snímek poskytuje inspirační rámec pro novou práci Podle čaroděje, která je zamýšlená jako instalace v prostoru a zároveň film určený do kinoprojekce. Formálně projekt sestává z šesti krátkých filmů, které rozvíjí jednotlivé tematické vrstvy, jež námět nabízí: příběh o čaroději usilujícím o tvorbu nového světa, motiv jedné z prvních žen – režisérek (film Le Magicien byl údajně zcela prvním snímkem režírovaným ženou v Mexiku a jedním z prvních na území Latinské Ameriky), šamanistický kontext postavy čaroděje, životní pouť nedoceněné umělkyně Rahonové, vliv mužského pohledu na její dílo i odkaz, a především ambivalence, již v sobě nese pojem umění.
Stává se umělecké dílo hodnotným svým trváním v čase, nebo může i zmizelý, téměř nikým nespatřený film přinášet podstatné hodnoty? Co je rolí umělce, nesmrtelné dílo, nebo spontánní, autentická tvorba? Co když obojí není v jednu chvíli možné? Podle čaroděje má být nejen úvahou o povaze umění a jeho schopnosti zaznamenat obtížně viditelné, ale také prvním znovu oživením již neexistujícího, neviditelného filmu dosud málo exponované umělkyně světového významu Rahon (a tak vůbec prvním uměleckým projektem ve světovém kontextu zabývajícím se odkazem této francouzské umělkyně). (peroo)

(více)

Reklama

Reklama