poster

Shen Qiang Shou yu Ga Li Ji

  • Hong Kong

    神槍手與咖喱雞

  • anglický

    Pom Pom And Hot Hot

Akční / Komedie

Hong Kong, 1992, 93 min

Ve filmotéce (4)

Přidané Formát Kvalita Jazyky Titulky Uživatel Pozn.
19.07.2016 DVD kopie originálu P EN frereHK
05.12.2015 DVD kopie originálu P EN Cvalek
10.06.2015 Jiné kopie originálu P EN salfa72
27.05.2013 DVD kopie originálu P EN LADAS79