Reklama

Reklama

VOD (1)

Recenze (1)

Dikaiarchos 

všechny recenze uživatele

Nesilácký debut, tak, mimochodem, vstoupí i vyjde přímo předním vchodem. Žádný postranní trakt, žádná skrýš, tajná cimra. // Každá opravdová road je výpadovka. Ti tři – vnímám režisérovy nápovědi – se vzdalují výpadům světa, který se před nimi holedbal bytelností, a pak, když ulpěli na lepu verbálních jistot, přistrčil jim ztrouchnivělé trámy a přerezlé hřebíky a místo pevné půdy jim pronajal tekuté písky; navlékl se do kostýmu Významu, aby skryl, jak dalece je pod ním marnivý, marný, mařící, jen aby z nich vymámil důvěřivost, aby mu prodali nebo v jeho prospěch nechali atrofovat svou vnitřní jedinečnost a kompetentnost, aby směnili směr vlastního smyslu za obecné beznadějné scestí. To všechno už se jim zmenšuje ve zpětném zrcátku. Už ujíždějí účasti v tatrmanské hře, svým reakcím v ní a na ni, svému uvolení nechat se zauzlovat a znuznět, své spoluvině. Unikají, aniž chtěli a aniž tuší, že spolu, každý jiný, dokážou, byť na okamžik a pro Anu v nejzazší chvíli, vytvořit siločáry nefalšovaného života. Intuitivně, samozřejmě, nutně nezávisle na světě hodnotových atrap. // Mentální přechodový rituál. ()

Reklama

Reklama